Partijbestuur Team8710 is kritisch over projectdossiers: “Geen goedkeuring voor bouwplannen Leiearm”

Filiep De Vos en Frédèric Dpypere van TEAM8710. © GF
Eddy Lippens
Eddy Lippens Medewerker KW

Het partijbestuur van TEAM8710 boog zich deze week over de verkavelingsplannen van Taelman langs de oude Leiearm in Sint-Baafs-Vijve en Groep Huyzentruyt in centrum Wielsbeke, maar wil geen van beide dossiers groen licht geven.

“Door de betonstop van de Vlaamse regering beschikken we als gemeente eindelijk over een goed instrument om niet te laten bouwen op gronden die daar niet voor geschikt zijn”, zegt schepen van Ruimtelijke ordening Filiep De Vos. “Het verkavelingsdossier van Taelman werd echter enkele dagen voor de inwerkingtreding van die nieuwe regelgeving ingediend. Het schepencollege en de gemeenteraad zullen er zich bijgevolg toch nog moeten over uitspreken.”

Het standpunt van TEAM8710 is duidelijk. “Wat het dossier van Taelman betreft, zijn wij niet tegen het bouwen van woningen langs de Rijksweg”, gaat gemeenteraadsvoorzitter Frédèric Depypere verder. “Het binnengebied langs de oude Leiearm bebouwen lijkt ons echter geen goede keuze. De overblijvende open ruimte zou zo sterk onder druk komen te staan. We moeten de weinige open ruimte die we nog hebben in onze dorpskernen bewaren.”

“Daarnaast kwamen er ook 116 bezwaren binnen tegen het project, wat uitzonderlijk veel is. Deze variëren van ‘ik wil meer groen’ tot juridisch onderbouwde bezwaren van enkele bladzijden lang. Er was ook een online petitie waaruit blijkt dat heel wat inwoners het project niet genegen zijn. We hebben een lange traditie van inspraak geven aan onze inwoners. We kunnen enkel vaststellen dat de verkavelaar er niet in geslaagd is om voor zijn project voldoende draagvlak te creëren.”

Wielskracht

Een ander dossier dat op tafel ligt, is het project Wielskracht van Groep Huyzentruyt. Die onderzoekt samen met de gemeente, Fluvius en A&U Energie de haalbaarheid van een warmtenet. “We zijn de komst van een warmtenet zeker genegen, maar het gaat ons te ver om daarvoor een groot stuk open ruimte in de dorpskern op te offeren. Het partijbestuur heeft onze schepenen en raadsleden de opdracht gegeven om beide dossiers niet goed te keuren.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier