https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Oudenburg ambieert verdere afbouw stadsschuld

Het Masterplan Roksem gaat na de kerstvakantie van start met de afbraak van de vrije basisschool. Op de foto directeur Lieve Mergaert en de leerkrachten Micheline Janssens, Jilly Luyks en Delfien Vanhee die straks met hun klas verhuizen.©Laurette Ingelbrecht. LIN
Het Masterplan Roksem gaat na de kerstvakantie van start met de afbraak van de vrije basisschool. Op de foto directeur Lieve Mergaert en de leerkrachten Micheline Janssens, Jilly Luyks en Delfien Vanhee die straks met hun klas verhuizen.©Laurette Ingelbrecht. LIN
Laurette Ingelbrecht
Laurette Ingelbrecht Medewerker KW

Tijdens de gemeenteraadszitting van woensdag werden enkele belangrijke investeringen van de stad toegelicht bij de budgetwijziging van het meerjarenplan. “Onze stad zet in op de afbouw van de schuld en verstandige investeringen”, aldus burgemeester Anthony Dumarey (Open VLD).

“Bij het begin van deze legislatuur kende Oudenburg een schuld van bijna 23 miljoen euro en eind dit jaar is er nog een schuld van 19 miljoen euro”, verklaart Tahira Malik (SP.A), schepen van Financiën.

“Het is voor het eerst sinds de gemeentefusie van 1977 dat onze stad aan afbouw van de schuld doet. We gaan dan ook verder op de ingeslagen weg en willen de schuld per inwoner, 2.500 euro, tegen 2024 doen dalen tot 2.000 euro“, aldus de financieschepen.

Raadslid Peter Velle (CD&V) repliceerde hierop dat de voorbije twee legislaturen nochtans een partijgenoot van Tahira Malik schepen van Financiën was en er dan niet aan schuldafbouw werd gedaan.

Doordachte investeringen

Ondanks de hoge schuld wil de huidige coalitie toch inzetten op doordachte investeringen. “Door de verkoop van de hotelvleugel van de Abdijhoeve komt er budgettaire ruimte vrij om te investeren in de Arnolduszaal en in de aanleg van het binnenplein en de parking van de historische site. Tegen eind 2021 zal het historische deel van de Abdijhoeve volledig gerenoveerd zijn en opnieuw schitteren”, meldt de burgemeester.

Maar er zijn ook nog andere bouw- en renovatieplannen. Zo wordt het stadhuis uitgebreid en wordt de omgeving groener. Op de site Vanderheyde komt een gloednieuw welzijnshuis.

Groene speel- en sportzone

In de huidige sporthal Ter Beke wordt grondig geïnvesteerd om het dak te vernieuwen en de toegankelijkheid binnen te vergroten. De naastliggende site van De Tunne wordt getransformeerd tot een groene speel- en sportzone waar jeugd en sportievelingen hun plek vinden. Het terrein zal wel verkleinen, want een perceel wordt verkocht als bouwgrond.

Tot slot investeert de stad maar liefst 890.000 euro in zonnepanelen op gebouwen van de stad en het OCMW.

“Maar we investeren ook in de mensen, in onze inwoners. Het WinVorm-project Een toekomst voor Ettelgem en het Masterplan Roksem zullen in 2021 ontplooid worden”, verzekert Anthony Dumarey.

Afbraak school

Aan dat Masterplan Roksem wordt trouwens na de kerstvakantie begonnen met de afbraak van de vrije basisschool De Tandem, het Centrum en aanpalende woningen. Deze week werd op de parking van de school een unit neergezet waar de leerlingen van het derde, vijfde en een klas van het vierde leerjaar na de vakantie les zullen krijgen.

Oudenburg krijgt ook zes nieuwe digitale infoborden om de inwoners op een interactieve manier te informeren over het reilen en zeilen in de stad. Daarnaast wordt de Roksemse begraafplaats omgevormd tot een begraafpark.

Toeristische impulsen

“Tot slot wordt een half miljoen euro geïnvesteerd in toeristische impulsen. Na intense onderhandelingen met het autonoom provinciebedrijf Westtoer maakt onze stad aanspraak op 250.000 euro subsidies die Oudenburg aanvult met 250.000 euro.”

“Die worden gebruikt voor de beleving in eigen stad. Zo zijn er diverse picknickplaatsen gepland, toeristische hotspots en een make-over voor het museum die het gezinsvriendelijker en toegankelijker moet maken voor de Oudenburgenaar”, somt de burgemeester op.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.