Oud-gemeentehuis verkocht voor 301.150 euro

De schattingsprijs van het oud-gemeentehuis bedroeg 275.000 euro. (foto RVL)
Redactie KW

Op woensdag 23 februari om 19.30 uur wordt de verkoop van het voormalige gemeentehuis aan de Kasteelstraat in Oostvleteren voorgelegd aan de gemeenteraad.

Na het doorlopen van de verkoopprocedure via Covast en de ontvangst van het PV van de deurwaarder betreffende de tweede biedingsronde, afgesloten op 21 januari, besliste het schepencollege de verkoop van het voormalige gemeentehuis toe te wijzen. Het hoogste regelmatige uitgebrachte bod bedroeg 301.150 euro. De schattingsprijs (minimale verkoopprijs) was bepaald op 275.000 euro. De toewijzing van de verkoop moet nog formeel gebeuren door de gemeenteraad.

Opgraving

Het archeologisch ensemble van de tweede fase van het woonproject aan de Hendrik Deberghstraat moet aanvaard worden. In 2016 vond op de terreinen van het woonproject Hendrik Deberghstraat – fase 2 aan de Woestenstraat een grootschalig archeologisch onderzoek plaats. Ontwikkelaar van dienst was de West-Vlaamse Intercommunale (WVI), uitvoerder was Monument Vandekerckhove. De oudste grondsporen dateren uit de middenbronstijd. Uit die periode zijn twee kuilen herkend waarin zich aardewerk bevond. Duidelijke bewoningssporen dateren uit de late ijzertijd. Het oudste aangetroffen hoofdgebouw is van het type kort geschrankt vierbeukige gebouw. Dit werd opgetrokken tussen ca. 400 en 200 voor Christus. De jongste sporen dateren uit de Eerste Wereldoorlog. Het gaat om een korte loopgraaf, een bomput en een afvalkuil.

De gemeenteraad moet dus de schenking van het archeologisch ensemble van de opgraving goedkeuren. De gemeente Vleteren wordt eigenaar van het ensemble en staat voorts in voor het behoud, het beheer en de toegankelijkheid van het ensemble.

Riolering

In de zitting van de gemeenteraad van 27 oktober 2021 werd beslist de kost voor de burger voor de afkoppeling afval- en hemelwatertoevoer (aansluiten riolering), met ingang van 1 december 2021, vast te leggen op 1.750 euro. Onlangs was er een overleg tussen de gemeente en De Watergroep/Riop betreffende de werkwijze, afspraken, financiën en dergelijke. Daarbij werd er ook op gewezen dat de beslissing van de gemeenteraad van oktober 2021 omtrent het tarief, niet voldoende duidelijk is op het vlak van voorwaarden en criteria betreffende de aansluiting waarvoor de retributie bedoeld is. Het is dus nodig om het reglement te verduidelijken en aan te vullen. (AHP)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.