Opvolging van wijlen schepen Jacques Goemaere zorgt voor hevige reactie van Inspraak.nu in Oostrozebeke

Marleen Martin-Debacker legde de eed af als nieuw gemeenteraadslid. © CLY
Julien Cluyse
Julien Cluyse Medewerker KW

Tijdens de jongste gemeenteraadszitting zorgde het eerste punt al meteen voor een hevige woordenwisseling tussen de oppositie Inspraak-nu via Marleen Lefebre en de meerderheid van burgemeester Luc Derudder.

Het eerste punt voorzag in de eedaflegging en de vervanging van schepen Jacques Goemaere die overleed aan de gevolgen van een zware aanrijding. De oppositie vond dat de meerderheid hierin niet correct heeft gehandeld wat de meerderheid bij monde van de burgemeester en de directeur van de gemeenteraad probeerden te weerleggen.

Volgens oppositieraadslid Marleen Lefebre werd de opvolging meteen doorgevoerd omdat de meerderheid, zonder de aanwezigheid van wijlen Jacques Goemaere, in het gedrang komt en dit nu niet het geval is door de aanstelling van Marleen Martin-Debacker als nieuw gemeenteraadslid.

Nog volgens Marleen Lefebre, die zich baseert op artikel 12 van het decreet over het lokaal bestuur dat de vervanging van gemeenteraadsleden regelt, wordt een gemeenteraadslid dat om medische redenen afwezig blijft en niet in staat is om dat verzoek tot de voorzitter te richten, van rechtswege als verhinderd beschouwd vanaf de derde opeenvolgende vergadering waarop hij afwezig is. De meerderheid daarentegen baseerde zich op artikel 14 waarin staat dat omwille van ziekte het raadslid onmiddellijk kan vervangen worden.

Toch eedaflegging

De meerderheid trok zich even terug om te beslissen maar bleef bij zijn standpunt dat de opvolging kon doorgaan en Marleen Martin-Debacker zonder meer de eed kon afleggen als nieuw gemeenteraadslid in vervanging van wijlen schepen Jacques Goemaere.

Raadslid Marleen Lefebre beklemtoonde in haar tussenkomst dat het verzet niet persoonlijk gericht was tegen de kandidatuur van Marleen Martin-Debacker, maar zij bleef erbij dat de opvolging twee vergaderingen uitstellen de juiste, wettelijk correcte aanpak was geweest, wat echter niet gebeurd is.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.