Oppositiepartij Respect houdt financiën goed in het oog: “Belastingsverhoging willen we vermijden”

Oude cafetaria, toneelzaal en gemeentelijke opslagplaats aan het Polenplein worden vervangen door een nieuw cultuur- en theatercentrum met cafetaria. © foto WV
Redactie KW

Burgemeester Greet De Roo weet dat er een druk programma moet afgewerkt worden, de komende drie jaar. Er staan heel wat projecten op stapel in Ruiselede. Oppositiepartij Respect houdt het financiële luik goed in de gaten, net als RKD. “We willen een gemeentelijke belastingverhoging van 6,5 procent vermijden”, aldus burgemeester De Roo

Hannes Gyselbrecht is de fractieleider en de spreekbuis in de gemeenteraad voor oppositiepartij Respect. Hoewel Hannes zich positief uitlaat over de stand van zaken in de belangrijkste verrichtingen en geplande werkzaamheden op de gemeente, betreurt hij toch dat Respect in het verleden te weinig werd betrokken bij de voorbereiding er van. “Tenslotte dient alles te worden betaald met centen van de Ruiseleedse belastingbetaler, waar ook Respect een deel van vertegenwoordigd”, klinkt het.

“Hopelijk krijgen we dus de volgende drie jaar de kans ons steentje te kunnen bijdragen”, aldus Hannes. “In Doomkerke zijn werken voor de nutsvoorziening beëindigd. In het kader van de dorpskernvernieuwing starten de werken in de Brandstraat voor de dubbele riolering. Halverwege dit jaar volgen de afbraakwerken en de bouw van de nieuwe cultuur- en theaterzaal op het Polenplein. Er is ook de renovatie van de kleedkamers en de voorbouw van de sporthal, eventueel zal nog een bijkomende sporthal worden gebouwd op de sportsite.”

“Naast het onderhoud van het bestaand patrimonium (begraafplaatsen, voetpaden, landbouwwegen), zal de realisatie van deze projecten een serieuze impact hebben op de gemeentelijke financiën. Uiteraard is dat een heet hangijzer voor Respect. We zullen er dan ook nauwlettend op toezien dat de centen van de gemeente correct worden gebruikt.”

Crisisopvang

Al is burgemeester Greet De Roo er zich, samen met haar RKD-partijgenoten, van bewust te hebben gekozen voor een ambitieus en gevuld programma dat tijdens de drie laatste jaren dient verwezenlijk te worden. Ze is ervan overtuigd dat de realisatie van de diverse grote projecten enerzijds veel inzet zal vergen van ambtenaren en personeel. Anderzijds weet ze dat de gemeentelijke leningslast in toom dient te worden gehouden, zodat een gemeentelijke belastingsverhoging van 6,5 procent wordt uitgesloten.

“Vorig jaar hebben we geleerd dat we ook dit jaar met de virus zullen moeten blijven leven. Dit houdt in dat er maatregelen zullen blijven en dat de inwoners en verenigingen hun coronavragen aan het lokaal bestuur zullen blijven stellen. Kortom: corona zal blijven zorgen voor extra werk zorgen”, zegt ze. “Daarnaast blijven de stijgende energieprijzen de pan uitswingen. Steeds meer mensen krijgen het moeilijk om rond te komen en onze kwetsbare inwoners mogen we niet vergeten. We hebben dan ook de beleidskeuze gemaakt om meer in te zetten op de crisisopvang. Om die reden wordt in samenwerking met Curando een crisiswoning ingericht voor Ruiseledenaren die een tijdelijk woonnood hebben.”

Ten slotte wil de burgemeester de mobiliteit in de gemeente niet uit het oog verliezen. “Snelheid en zwaar vervoer dienen in de dorpskernen aan banden worden gelegd”, stelt ze. (WV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.