Oppositiepartij InSamenSpraak wil extra parkeerplaatsen

Raadslid Luk Hoflack (Insamenspraak) staat hier nabij het voetbalveld van FC Passendale waar momenteel een open sporthal gepland is. © ZB
Redactie KW

De plannen om naast het voetbalterrein van vierdeprovincialer FC Passendale in de Sterrestraat een halfopen sporthal te bouwen, stuiten op protest bij de omwonenden. Een delegatie kwam in het gemeentehuis een petitie afgeven. Er tekenden 35 gezinnen uit de Sterrestraat en Osselstraat. Goed voor 50 handtekeningen. Fractieleider Luk Hoflack (InSamenSpraak) voegde hierover een agendapunt aan de dagorde toe.

Het protest kwam enkele weken geleden aan bod in KW. “We zijn zaterdag ter plaatse geweest en er stonden twee auto’s tot in de voortuin van de buurtbewoners”, zegt Luk Hoflack. “Het was daar een puinhoop. Ook als het eerste elftal speelt is er overlast voor de omwonenden. Door het schepencollege werd tot meerdere keren toe plechtig beloofd om er parkeerplaatsen te voorzien. Het schepencollege verleende begin februari vorig jaar een omgevingsvergunning voor een parking van twintig plaatsen.”

Reactie schepen

“We begrijpen de bekommernissen over het wildparkeren”, aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Ingrid Vandepitte (#Teal8980). “We willen die site gebruiken voor jeugd en recreanten. Ook de school is vragende partij voor meer ruimte. Het gaat om een oppervlakte van 20 op 30 meter. Er is bij de omwonenden geen draagvlak en we onderzoeken wat er kan. Het stuk achteraan is agrarisch gebied. Als we het RUP wijzigen, dan gaat dat nog drie jaar duren. We willen luisteren naar de noden van de buurt.”

“Er is daar niet voldoende ruimte voor een halfopen sporthal”, mengt Franky Bryon ‘InSamenSpraak) zich in het debat. “Heel dat concept is als een konijn zonder kop.”

Jan Desmet (#Team8980) gaf nog mee dat Luk Hoflack ter plaatse kwam op een slecht moment. “Die dag was er immers een jeugdtornooi met deelname van maar liefst 29 ploegen”, klinkt het.

Stemming

In een toegevoegd agendapunt aan de dagorde vroeg Luk Hoflack over enkele punten de stemming. “Zoals dat de gemeenteraad beslist om op deze voorziene plaats eerst en vooral een 35-tal extra autoparkeerplaatsen effectief te voorzien vooraleer de bouw van deze eventuele sporthal zou starten”, staat te lezen in zijn agendapunt. “Deze parkeerplaatsen moeten de parkeerproblemen rond het veld van F.C. Passendale definitief oplossen en zo de wildparkeerders doen verdwijnen.”

“De gemeenteraad laat een onderzoek voeren naar een betere en geschiktere plaats voor deze open sporthal om zo te vermijden dat er in de toekomst rond het veld van FC Passendale door de komst van een open sporthal, nog meer hinder van wild parkerende auto’s zou ontstaan.”

“Derde punt ter stemming is dat de gemeenteraad beslist om deze site naast het voetbalveld van FC Passendale vooraan enkel te gebruiken voor het inrichten van bijkomende parkeerplaatsen en achteraan om een avontuurlijk speelveld en speelplein in te richten voor de Passendaalse jeugd of een andere bestemming die duidelijk ten goede komt aan de schoolgaande jeugd, de jeugdverenigingen en alle jeugdige inwoners van de deelgemeente Passendale.” De meerderheid #Team8980 stemde telkens tegen, de voltallige oppositie voor.

(Erik De Block)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.