Oppositiepartij Groen na het lezen van het aangepaste Meerjarenplan van Bredene: “Het zwembaddossier duwt ons kopje onder”

Groen zette zijn standpunt over het zwembadproject dinsdag nog eens extra in de verf met een ludieke actie voor de inkom van het gemeentehuis. “De financiële toekomst van Bredene kleurt donkerrood maar we werpen graag een reddingsboei.” © MM
Redactie KW

“Het water staat de gemeente aan de lippen.” Dat is de conclusie van oppositiepartij Groen na het lezen van het aangepaste Meerjarenplan. “De opgebouwde spaarpot uit het verleden wordt tot op de bodem leeggemaakt en er worden allerlei budgettaire trucs bij elkaar gegoocheld om het financieel plaatje rond te krijgen”, besluit voorzitter Lucas Vandendriessche.

“Er wordt op allerlei vlakken bespaard. Heel wat geplande investeringen werden gewoonweg geschrapt. Maar op één investering wordt niet bespaard: het nieuwe zwembad. Integendeel, de kosten daarvan lopen volledig uit de hand. Waar de financiële nota in 2021 nog stellig beweerde dat de gebruikersvergoeding van 1,37 miljoen euro zeker niet mocht toenemen, ligt nu een meerjarenbegroting voor met een termijnvergoeding van 1,99 miljoen.”

Wall Street-crimi

De financiële nota leest volgens Vandendriessche als de betere Wall Street-crimi: “Crisissfeer, stijgende kosten en rentes, marktonzekerheden, stijgende schulden, onzekere pensioenlasten, kosten taxshift, kosten vergrijzing, klimaatkosten… En juist in deze omstandigheden kiest de gemeente voor de mega-investering van een nieuw zwembadcomplex.”

“Om de meerjarenbegroting te laten kloppen, gaat men dan maar over tot professioneel puzzelwerk. Het resultaat is een meerjarenbudget vol onzekerheden en korte termijn-ingrepen. Het gecumuleerd budgettair resultaat, onze spaarpot, wordt deze legislatuur gewoon opgesoupeerd. In 2019 was een gecumuleerd budgettair eindresultaat (in 2025) van 12,1 miljoen euro voorzien. Met de huidige aanpassing blijft daar nog 1,7 miljoen van over.”

“Tegelijk wordt toegegeven dat deze begroting sluitend gemaakt is door bijvoorbeeld lopende leningen te spreiden over langere tijd en het vervroegd terugbetalen van gunstige leningen. Ook dat is korte termijn-politiek. Deze begroting is gebaseerd op nieuwe inkomsten door een verdere bevolkingsgroei. Het staat letterlijk in de nota: er komen nog verkavelingen bij. Terwijl Bredene ruimtelijk nu al naar adem hapt. Bredene verplicht zichzelf dus om nog meer te groeien.”

Doemscenario

De financiële nota is volgens Groen zeer duidelijk: nieuwe, bijkomende investeringen zijn de komende jaren onmogelijk. “Voor ons is dit echt een doemscenario. Het gemeentebestuur verkoopt hier gewoon de toekomst van zijn eigen gemeente en hypothekeert belangrijke investeringen.”

“Het was voorspelbaar en het wordt nu ook duidelijk dat de lijst met voorziene maar geschrapte investeringen steeds langer wordt. Het had anders gekund. Wij blijven erbij dat een druk op de pauzeknop inzake het zwembad de gemeentefinanciën enorme zuurstof zou gegeven hebben in deze moeilijke tijden. Dan raakte het investeringsprogramma wél afgerond, bleef er nog budget over voor de toekomst en was er ook perspectief over voor toekomstige investeringen.”

“Wat doen wij hier nog?”

Zowel N-VA als Vlaams Belang lieten tijdens de gemeenteraad maandag het zwembaddossier links liggen en gingen op specifieke onderdelen van het gewijzigde meerjarenplan in.

Vicky Dereere, fractieleider N-VA, vond de aangekondigde maatregelen om energie te besparen karig uitvallen en ergerde zich aan het feit dat de meerderheid in de voormiddag al haar plannen had bekend gemaakt, lang voor ze aan de gemeenteraad werden voorgesteld. “Wat doen wij hier eigenlijk nog?”, vroeg Dereere zich af.

Ook zij noemde het teleurstellend dat enkele belangrijke projecten (nieuwe strandposten maar net zozeer de aanleg van voetpaden) werden uitgesteld. Ze betreurde ook de komst van nieuwe verkavelingen.

Jordy Jacobs, fractieleider Vlaams Belang, besefte dat besparen noodzakelijk is en toonde zich uitermate bezorgd over de “financiële put, die het AGB met het MEC Staf Versluys aan het slaan is.” Hij verbaasde zich tot slot ook over enkele “bijwijlen spectaculaire belastingenverhogingen. Het gaat soms maal twee, drie of vier zoals bij die op de aanvragen voor omgevingsvergunningen. We hebben alle begrip voor indexeringen, maar soms gaat het voor bijvoorbeeld startende ondernemers van nul naar 500 euro.” (MM)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.