Oppositie pikt stilzwijgen niet van meerderheid in gemeenteraad

Redactie KW

De Zonnebeekse gemeenteraad zorgt elke keer opnieuw voor beroering. Nu was er grote commotie omdat de meerderheid bleef zwijgen na vragen van de oppositie. Ook de nieuwbouw bij de gemeentescholen van Zonnebeke en Geluveld blijft voor vraagtekens zorgen.

Koen Descheemaeker ( N-VA) had in een bijgevoegd agendapunt een vraag aan de meerderheid gericht om een advocaat te raadplegen over de interpretatie RUP Beselare –Zuid om het slopen van gebouwen op het marktplein tegen te gaan.

Groot was echter de verbazing toen de meerderheid zonder enige commentaar het punt wegstemde. “Dit is beschamend, een schabouwelijk schouwspel”, riep Descheemaeker. “Je kunt van mening verschillen maar zoiets tart de verbeelding.” Hij werd bijgetreden door oppositiepartij InSamenSpraak.

“Echt schokkerend, beledigend en totaal onaanvaardbaar wat we hier zien van #Team 8980”, foeterde Franky Bryon. Eerder in de zitting waren er al aanvaringen geweest tussen oppositie en meerderheid toen Koen Descheemaeker van de voorzitter van de deontologische commissie het verslag van de zitting van de commissie niet mocht voorlezen naar aanleiding van de samenkomst over de columbaria op de begraafplaatsen.

Gemeentescholen

Voor Descheemaeker vormde dit geen probleem en hij besloot het op de volgende zitting opnieuw te agenderen. Een compensatie voor de mensen die voorlopig niet kunnen beschikken over een columbarium voor hun overledenen werd eveneens door de meerderheid afgewezen.

Luk Hoflack ( InSamenSpraak) interpelleerde de meerderheid uitvoerig naar de stand van zaken bij de bouwplannen voor de gemeentescholen van Geluveld en Zonnebeke. “Vorige keer kreeg ik geen echte antwoorden en nu wil ik wel concrete antwoorden op mijn vragen of de meerderheid nog achter de gemeentescholen staat en hoe het staat met het aangekondigde masterplan.”

Onderwijsschepen Jan Vandoolaeghe (# Team) stelde dat de gemeente zeker achter zijn gemeentescholen staat. “Anders zouden we het geld niet voorzien voor de bouw. Het gemeentelijk onderwijs is positief voor de gemeente. Architectenbureau Groep 3 werd aangeduid om een plan uit te werken. Ze informeerden reeds bij de scholen en aan de hand van de ingewonnen informatie zal een plan opgesteld worden dat tegen eind juni moet klaar zijn. Het totale kostenplaatje bedraagt een kleine 4 miljoen euro, waarvan 70 procent wordt gefinancierd. Zo blijft er nog bijna 1,2 miljoen euro ten laste van de gemeente.”

Wartaal

Raadslid William Doom ( Lijst Passendale) vond de tussenkomst van de schepen wartaal, onsamenhangend en onjuist. Luk Hoflack replikeerde dat er niets voorzien was in het meerjarenplan.” Zowel InSamenSpraak als N-VA spraken van een grove leugen. “Er is geen geld voorzien en we betwijfelen of er in deze legislatuur groen licht zal komen voor verbouwingen in beide gemeentescholen.”

Verder in de raad werd de toestemming verleend voor het, op zichtbare wijze, gebruik van vaste en mobiele camera’s door de politiezone Arro Ieper. De oppositie had problemen omdat de stemming al in 2018 moest gebeuren. Verder stelde raadslid Maxim Vermeeren ( InSpamenSpraak), lid van de politieraad, dat burgemeester Dirk Sioen maar de helft van de keren naar het politiecollege en één keer naar de politieraad is geweest.

(NVZ)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.