Oppositie niet opgezet met aankoop oude textielsite Escolys: “Anzegem leeft boven haar stand”

Het college van burgemeester en schepenen met de afgezette schepen Johan Delrue (derde van links) die ondertussen is opgevolgd door schepen Louis Degroote. © GV
Gerda Verbeke

Omdat het verouderde patrimonium van de gemeente niet meer voldeed en omwille van plaatsgebrek voor de diverse diensten, werd de oude textielsite ‘Escolys’ aangekocht in het begin van deze legislatuur. “Een dergelijke site is de perfecte basis om de visie van centralisatie van de gemeentediensten te realiseren”, stelt schepen van Patrimonium en Financiën Louis Degroote (Samen Eén). Oppositiepartij CD&V-Eendracht verzette zich van in het begin tegen deze aankoop. “Anzegem leeft boven haar stand”, aldus raadslid Eddy Recour.

De site van het gemeentepunt is centraal gelegen tussen Vichte en Anzegem èn is vrij uniek in haar soort. “De aankoopprijs van 7,5 miljoen is qua oppervlakte een zeer voordelige aankoop geweest”, stelt schepen Degroote. “Wetende dat er 1,6 ha bebouwd is en er 5 ha overige gronden zijn. Vanzelfsprekend zijn er diverse aanpassingswerken nodig, maar als we kijken naar de Bekaertsite in Zwevegem of de Coca-Colafabriek in Oostkamp, dan zien we dat deze oude industriële sites nu verbeeldingsprekende administratieve centra zijn.”

“In vorige gemeenteraden hebben wij via voorbeelden aangetoond dat de aankoopprijs dubbel zo hoog ligt als vergelijkbare gebouwen in de regio”, aldus raadslid Recour. “Gelieve ook te noteren dat de renovatie van het gebouw minstens nog eens 7,5 miljoen euro zal kosten wat kwasi onbetaalbaar is voor een gemeente van nu 15.000 inwoners. Wij wensen ook te benadrukken dat de ombouw van een textielfabriek naar een modern gemeentehuis onmogelijk te verwezenlijken is. Leiedal heeft tijdens een gemeenteraad de raad gegeven om een groot deel van Escolys te laten slopen en in de plaats een administratieve toren te bouwen.”

Gefaseerde aanpak

“De eerste fase betreft het onder brengen van diverse backoffice-diensten in gerieflijke en moderne kantoren wat een serieuze opwaardering is tegenover de huidige situatie”, vervolgt schepen Degroote. “De eerste kosten worden gefinancierd met een deel van de verzekeringsgelden van de Anzegemse kerk in combinatie met de verkoop van het vrijgekomen patrimonium. Ter vergelijking zou het updaten en uitbreiden van de bestaande infrastructuren, leiden tot een hoger kostenplaatje.”

Er zal getracht worden een echte ontmoetingsplek te maken van de site waar de bezoeker verschillende diensten kan combineren èn met oog voor het welzijn van de medewerkers van de gemeente. Er wordt volop ingezet op de creatie van een esthetisch aangenaam, maar vooral functioneel gebouw vanuit het concept ‘Form follows function’. “Er is veel nood aan extra vergaderlocaties, opslagruimte en verenigingslokalen.”

“Centralisatie is een middel en geen doel op zich”, stelt de schepen. “De digitale transformatie moet een hefboom zijn om een warme, toegankelijke en lokale dienstverlening te verankeren. Hierbij zullen culturele infrastructuur en de technische dienst hun plaats blijvend nodig hebben, ook wanner eerstelijnsdienstverlening verder zou digitaliseren. Wat betreft het aspect duurzaamheid zal er geopteerd worden voor zonnepalen, laadpalen en akoestische en thermische isolatie van nieuwe zalen.”

Levendige dorpskernen

“Het plaatselijke verenigingsleven, de levensader van elk dorp, laten we niet in de kou staan. De Kleine Kluis, Ansold, de Mensinde, het OC Kaster, de Stringe, zullen blijven bestaan. De Speldoorn werd verkocht maar deze werd vervangen door het dorpshuis in de kerk op de Heirweg. De Linde werd geschat voor verkoop, ook voor deze zaal zal evenwel een alternatief moeten gevonden worden.” “Vanuit de oppositie zijn we zeer verheugd dat schepen Degroote, in fel contrast met ex-schepen Delrue, onder constante druk en aandringen van onze fractie het verenigingsleven spaart door het behoud van de culturele gebouwen te verzekeren”, aldus Recour.

Studies

“Het staat buiten kijf dat het uitvoeren van studies gepaard gaat met een kostprijs maar studies zijn noodzakelijk om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen. Voor zowel de Stringe, het sociaal huis, de vroegere Arena en de Anzegemse kerk werden studies gevraagd voor een bedrag van 530.000 euro. “Het kadert in het financieel beleid dat werken die niet tot het beoogde resultaat kunnen leiden, worden geannuleerd.”

Volgens oppositiepartij CD&V staat schepen Degroote nu voor een voldongen feit. “De start, de basis en de mis-aankoop van de textielsite werd volledig georkestreerd door de ex-schepen Delrue die in zijn plannen nooit werd tegengesproken door de meerderheid welke hem, om welke reden dan ook, steeds blindelings hebben gevolgd. De aankoop van Escolys was ook de oorzaak van de onrechtvaardig ingevoerde belastingen. Gelukkig werden deze onder constante druk van de oppositie na één inning afgevoerd”, aldus Eddy Recour. Wij hopen dat onze nieuwe schepen van financiën de vergissing van zijn voorganger inziet en zijn er ook van overtuigd dat meerdere leden van de meerderheidsfracties ons idee genegen zijn, bijgevolg stellen wij andermaal voor om deze site te verkopen. Voegen wij hier aan toe dat sedert de geheime aankoop van Escolys (werd nooit openbaar te koop gesteld) er zich reeds twee valabele kandidaten (lees firma’s) hebben aangeboden om het pand aan te kopen. Wij vragen het bestuur om deze opportuniteit met beide handen aan te nemen.” (GV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.