Oppositie niet mals voor ‘achterhaalde’ Kortrijkse besparingsplannen:“Pas in oktober zullen we een concreet actieplan opzetten”

Axel Weydts, Dries Baekelandt, Ruth Vandenberghe, Kelly Detavernier, Lieven Dejonckheere, Lieven Vandeputte en Wout Maddens stelden de plannen voor de Verlaagde Leieboorden op 18 mei voor. Stad Kortrijk koos ervoor het project, dat in 2026 klaar zou moeten zijn, niet in haar besparingsplannen op te nemen. © MD
Jan Steenhoudt
Jan Steenhoudt Editieredacteur KW Kortrijk – Menen – Waregem

Dinsdag 6 september stond de eerste Raadscommissie na het zomerreces op het programma. Alle aandacht ging naar één agendapunt: de besparingsoefening die de stad midden juli zonder overleg had aangekondigd. “Maar de heisa rond die technische kwestie is achterhaald, want ondertussen zijn de cijfers van juli door de energiecrisis gedateerd. Bovendien wil de meerderheid niet afwijken van hun plannen”, zegt CD&V-gemeenteraadslid Benjamin Vandorpe. “Pas in december staan onze besparingsmaatregelen in steen gebeiteld. Ik snap dus niet dat de oppositie denkt dat er geen debat mogelijk is”, countert schepen van Financiën Kelly Detavernier (N-VA).

Op 15 juli, net voor het verlof, maakte Kortrijk bekend dat de stad te maken had met een tekort van 47 miljoen euro in de meerjarenbegroting. De meerderheid maakte zich sterk dat er geen nieuwe belastingen of naakte ontslagen zouden volgen, en dat er niet geknipt zou worden in de budgetten van de zorg en dienstverlening voor kwetsbare Kortrijkzanen. Wel op het kapblok: geplande investeringen die niet prioritair waren, waaronder de renovatie van het stadhuis, goed voor een besparing van 6 miljoen euro. Ook projecten binnen het muziekcentrum, de sportcampus Wembley, fiets- en groeninfrastructuur en de randgemeentes zouden eraan moeten geloven. Fase twee van de Verlaagde Leieboorden zou dan weer wel op de planning staan.

Kritiek

De stad liet op de Raadscommissie van dinsdag verstaan dat het niet zinnens was om van deze besparingsplannen af te stappen. En dat doet bij de oppositie enkele vragen rijzen. “We missen een grondig energiebesparingsplan”, zegt David Wemel, gemeenteraadslid voor Groen. “Waarom grijpen we niet in in het eigen energieverbruik? Met symbolische maatregelen zoals het afschaffen van de schaatspiste tijdens Winter in Kortrijk komen we er echt niet.”

Groen vindt het logisch dat er zaken geschrapt moeten worden. “Maar waarom zouden we de betonnen projecten (zoals de verdere verlaging van de Leieboorden met passantenhaven, red.) onverkort uitvoeren, terwijl er in de groene projecten gesnoeid wordt? Kortrijk wil toch een leefbare en propere stad zijn, dat inzet op mobiliteit? Ook het uitstellen van het bufferbekken aan de Cannaertstraat is voor ons onbegrijpelijk”, zegt Wemel.

We hebben vooraf bepaald dat dit besparingsplan het niet zou zoeken bij de Kortrijkzaan en daar blijven we bij – Kelly Detavernier (Schepen van Financiën)

Groen vindt dat de stad fundamenteel moet nadenken over een alternatief belastingsysteem. “We zouden de aanvullende personenbelasting moeten verlagen en de onroerende voorheffing verhogen. Dan passen we het principe de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten ook effectief toe in Kortrijk. In grote lijnen komt het erop neer dat wie werkt, maar geen huis bezit, minder belastingen betaalt. Voor wie één woning bezit, vlakken de verhoging en de verlaging elkaar uit en wie meerdere woningen bezit, draagt meer bij. We hopen dat de gemeenteraad het voorstel volgende week bekijkt.”

Crisisraad

Terwijl Groen nog strijdvaardig klinkt, lijkt CD&V ietwat gelaten met de besparingsoefening om te gaan. “Wat de communicatiemethode van de meerderheid in juli betreft: het heeft geen nut om daar nog over te discussiëren. Het moet nu over inhoud gaan, niet over procedures”, zegt CD&V-gemeenteraadslid Benjamin Vandorpe. “Helaas werden we op de Raadscommissie met achterhaalde cijfers geconfronteerd. De meerderheid had geen rekening gehouden met de energiecrisis en de loonindexatie van het Planbureau. In oktober staat daarom een nieuwe besparingsronde gepland. Bovendien vroegen we ook om de studiekosten van de geschrapte projecten bekend te maken. Maar dat gaat niet, want we zouden onze vragen niet goed genoeg stellen.”

De meerderheid heeft expliciet aangegeven dat ze niet wíllen debatteren over de besparingen – Gemeenteraadslid Benjamin Vandorpe (CD&V)

Een debat in de gemeenteraad volgende week heeft volgens Vandorpe dan ook weinig zin. “De meerderheid heeft expliciet aangegeven dat ze niet wíllen debatteren over de besparingen. Maar wij vinden dat de stad verkeerde keuzes maakt. Blijven inzetten op prestigeprojecten, terwijl de brokstukken van de Sint-Maartenskerk afdonderen, de energiefacturen stijgen, de wegen erbarmelijk zijn en het binnen regent in het stadhuis: dat kan je toch niet uitgelegd krijgen?”

Over wat de stad dan wel moet doen, is Vandorpe duidelijk. “Ja, we zijn teleurgesteld door het gebrek aan antwoorden en het uitblijven van een debat. Meerderheid en oppositie moeten nu de handen in elkaar slaan. Er moet een lokale crisisraad met experten vanuit elke partij komen, die de situatie maandelijks kan monitoren.”

Aanpassing meerjarenplan in december

Schepen van Financiën Kelly Detavernier (N-VA) kan geen begrip opbrengen voor de kritiek vanuit de oppositie. “De cijfers achterhaald? Elke eerste dinsdag van de maand krijgen we de inflatiecijfers van het Federaal Planbureau. In juli hebben we die cijfers gebruikt om een eerste besparingsoefening te lanceren. De cijfers evolueren nu eenmaal razendsnel, dus is het logisch dat ze achterhaald zijn. De grondstofprijzen zijn momenteel zelfs weer aan het dalen. Neen, we zullen in oktober een nieuwe foto trekken om een concreet actieplan op te zetten.”

We zouden de aanvullende personenbelasting moeten verlagen en de onroerende voorheffing verhogen. Dan passen we het principe de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten ook effectief toe in Kortrijk – Gemeenteraadslid David Wemel (Groen)

Dat actieplan moet leiden tot de aanpassing van het meerjarenplan, dat in december wordt voorgelegd. “Pas dan staan onze besparingsmaatregelen in steen gebeiteld. Ik snap dus niet dat de oppositie denkt dat er geen debat mogelijk is. Dat zal allicht op de eerstvolgende gemeenteraad op maandag 12 september al het geval zijn. Veel voorstellen kreeg ik ook nog niet in de bus. De aanvullende personenbelasting verlagen en de onroerende voorheffing verhogen? Ik snap het wel, de stadsinkomsten zouden hierdoor snel kunnen stijgen, maar neen, dat gaan we niet doen. We hebben vooraf bepaald dat we het niet zouden zoeken bij de Kortrijkzaan en daar blijven we bij.”

Ook het voorstel van Vandorpe om een crisisraad op te richten, lacht Detavernier weg. “De stad heeft zélf experten, zoals een financieel expert en een energiecoördinator. Er zijn verschillende teams die de situatie monitoren, zoals ook het team Gebouwbeheer, en die wekelijks overleggen. Wat we nu nodig hebben, zijn concrete voorstellen, geen eindeloos overleg.”

Dat de stad niet wil snoeien in zijn prestigeprojecten, erkent de schepen. “Door een bijzondere bepaling hebben wij voor bepaalde projecten recht op financiële steun van Vlaamse overheden, zoals bij de restauratie van de stadsschouwburg. De Vlaamse Waterweg betaalt dan weer 4 van de 9,5 miljoen euro die geraamd is voor de Verlaagde Leieboorden. In de huidige omstandigheden zou het onverstandig zijn om zulke aan ons toegewezen sommen te weigeren. Anders zijn we die in de toekomst misschien kwijt.”

Ook bij de oppositie is men zich bewust van de lastige omstandigheden waarin de stad moet opereren. “We hebben natuurlijk begrip voor deze moeilijke oefening in tijden van een energiecrisis”, zegt David Wemel. “Net zoals de gezinnen in onze stad moet de stad keuzes maken die pijn doen, maar die ons in staat moeten stellen om deze uitzonderlijke periode door te komen. Als we doen alsof er makkelijke keuzes zijn, zouden we het licht van de zon ontkennen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.