Oppositie is boos: “Brugge past de betonstop niet toe en snijdt open ruimte aan”

Hoe moet Brugge er tegen 2050 uitzien? Dat wil het beleidsplan Ruimte Brugge vastleggen. (foto Musea Brugge)
Stefan Vankerkhoven

Voor de politieke oppositie in Brugge staat de conceptnota voor het beleidsplan Ruimte Brugge in schril contrast met het huidig beleid. Dat bleek maandagavond tijdens het debat in de gemeenteraad.

Hoe moet Brugge er in 2050 uitzien? Met het Beleidsplan Ruimte Brugge vertaalt het stadsbestuur de Vlaamse ‘betonstop’ (bouwshift) naar de lokale realiteit. Voortaan moet het bouwen slim en doordacht gebeuren, met plaats en aandacht voor natuur en water. “We zullen ‘verdichten’ en zoeken een kwaliteitsvol en duurzaam evenwicht tussen de open en de bebouwde ruimte”, stelt urbanisatieschepen Franky Demon (CD&V).

Volgens Geert Van Tieghem (N-VA) is het huidig beleid van het stadsbestuur niet compatibel met het beleidsplan Ruimte Brugge: “Denk maar aan het feit dat de stad voorstander is om extra sociale woningen te bouwen in het watergevoelige Mispelaar in Assebroek.”

Pure poëzie

Raf Reuse (Groen) ging nog een stapje verder: “Het beleidsplan Ruimte Brugge wil maximaal de open ruimte vrijwaren. Dat is pure poëzie! Maar in de praktijk is er geen sprake van een betonstop in Brugge. De Stad snijdt landbouw- en natuurgebieden aan in de Chartreuse, de Spie en de Blankenbergse Steenweg.”

“Het plan ambieert ‘warme en zorgzame buurten’. Waarom wordt dan een mastodont van een woonzorgcentrum gebouwd in Sint-Pieters in plaats van kleine centra in de wijken te realiseren?”

Betaalbaar wonen

Stefaan Sintobin (VB) ergerde zich aan het feit dat urbanisatieschepen Franky Demon vindt dat er al genoeg Bruggelingen zijn en hij geen bevolkingstoename meer wil: “Voor het overige blijft dit plan veel te vaag.”

Pascal Ennaert (Vooruit) wees op één groot gevaar: “We moeten erover waken dat wonen betaalbaar blijft. Dat de oppositie zich kant tegen extra sociale woningen in Assebroek is veelbetekenend.”

De nota wordt binnenkort voorgelegd aan de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening en aan zestig middenveldorganisaties. Eind maart start een publieke raadpleging bij de Bruggelingen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.