Oppositie hakt in op Kortrijkse stadsfinanciën: “Er is 37 eurocent per inwoner over, uw stadskas is straks leeg”

© Olaf Verhaeghe
Olaf Verhaeghe

Oppositiepartijen CD&V, Groen en Vlaams Belang hebben maandag op de budgetgemeenteraad bij momenten vrij forse kritiek geleverd op het aangepaste meerjarenplan van de Stadscoalitie. “Er wordt bespaard op de zaken die Kortrijkzanen elke dag en in hun vrije tijd voelen.”

Vlaams Belang-kopstuk Wouter Vermeersch begon de Kortrijkse gemeenteraad maandagavond met een zorgelijk gezicht. De mondige fractieleider stak zijn verontwaardiging over de beperkte spreektijd niet onder stoelen of banken. “Wij krijgen als oppositie maar tien minuten de tijd om ons te uiten over het meerjarenplan. Een begrotingsbespreking kon vroeger over twee avonden gespreid worden, nu krijgen we tien minuten. Met alle respect, ik vind dat niet democratisch en niet correct. Tien minuten is echt wel ongelooflijk kort”, klonk het.

In slaap gevallen

Burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) opende de debatten over het meerjarenplan met een pluim op de hoed van schepen van Financiën Kelly Detavernier (N-VA) en de stadsdiensten. “Tijdens de voorbije vier coronagolven – en de laatste is helaas nog niet voorbij – hebben we alle bordjes draaiende gehouden en geprobeerd om zoveel als mogelijk door te doen”, verwees de burgemeester naar de moeilijke coronaperiode. “Ik kan alvast beloven dat dit stadsbestuur in 2022 zal zorgen voor een booster. Een booster van de realisatiegraad en van het investeringsritme in onze stad.”

Het gebrek aan dat laatste komt de Stadscoalitie van Team Burgemeester, Vooruit en N-VA al langer op kritiek van de oppositie te staan. Voor de oppositie ligt wat gerealiseerd wordt ten opzichte van wat het stadsbestuur initieel beloofde te ver uit elkaar. “Wij maken ons zorgen”, stelde Groen-fractieleider David Wemel. “Er is gelatenheid in het stadsbestuur geslopen, de stad lijkt weer ingeslapen. Ambitie maakt plaats voor middelmaat. In plaats van de lat te verhogen, legt het stadsbestuur die voor zichzelf alleen maar lager.”

Lege stadskas

“Het meerjarenplan dat vandaag voorligt, kan opnieuw nooit gehaald worden”, oordeelde CD&V’er Benjamin Vandorpe. “De loonindexering, de overschatting aan GAS-boetes, de stijgende personeelskosten voor de politiezone en Lago voor wie we financieel mee garant staan: die vier punten alleen al slaan volgens ons een extra gat van 17 miljoen euro.”

“Hoe zal de stad dat opvangen? Alleszins niet met een buffer uit de stadskas”, ging Vandorpe verder. “Tegen 2025 zal daar nog 28.527 euro in zitten. Een schamele 37 eurocent per inwoner. Uw stadskas is straks helemaal leeg. Zijn we nog altijd overtuigd dat een begrotingsoverschot van 37 cent per inwoner na 12 jaar Stadscoalitie gelijk staat aan een financieel gezond evenwicht?”

Benjamin Vandorpe (CD&V).
Benjamin Vandorpe (CD&V). © gf

CD&V ziet voor het stadsbestuur dan ook maar twee opties: of schrappen in prestigeprojecten of de belastingen verhogen. “Laat ons met z’n allen vrijwaren dat er echte belastingverhogingen komen op de kap van de Kortrijkzanen.. De overdekte markthal en de Kortrijkse ramblas zijn al in stilte gesneuveld, maar dat is niet voldoende. Wat ons stoort, is dat er ook op zaken die de Kortrijkzanen elke dag en in hun vrije tijd voelen, wordt bespaard. De broodnodige vernieuwing van de jeugdlokalen komt er niet, de stad schrapt investeringen in straten en rioleringen en we vernieuwen Rollegem wordt ineens vervangen door we verfraaien Rollegem: een likje verf is blijkbaar voldoende.”

Natuurontwikkeling kabbelt

Groen-fractieleider David Wemel gaf aan op zijn honger te blijven zitten. “Het is duidelijk dat we het de komende jaren met minder zullen moeten doen”, zei hij. “Waar vorig jaar de markthal het kind van de rekening was, is het dit jaar het Casinoplein. Niet alleen het stadscentrum is trouwens slachtoffer: de vernieuwing van het Rollegemse dorpsplein wordt nog slechts een verfraaiing van Rollegem, met focus op de Tombroekstraat. De projecten die sneuvelen, grijpen stuk voor stuk in op het dagelijkse leven van heel wat Kortrijkzanen. Voor ons zouden de prioriteiten duidelijk elders liggen.”

David Wemel, Groen-kopstuk in Kortrijk.
David Wemel, Groen-kopstuk in Kortrijk. © a-JVGK

Groen verwachtte naar eigen zeggen versnelde investeringen in natuur, in biodiversiteit, in fietsinfrastructuur, in trage wegen en goede voetpaden en in een toegankelijke publieke ruimte. “Maar we zien niks van dit alles. De ontwikkeling van nieuwe natuur kabbelt rustig verder, al is kabbelen nog een overschatting. Er ligt de komende drie jaar gigantisch veel werk op de plank om de beloofde natuur te realiseren, deze aanpassing van het meerjarenplan doet niet vermoeden dat het college het meent.”

“De uitdagingen zijn groot, de kansen zijn dat nu ook. Net nu moeten we versnellen in plaats van vertragen”, meende David Wemel. “Onze stad wemelt van talent, goesting en engagement. Ga daarmee aan de slag. Leer de lessen die nodig zijn en gebruik de komende drie jaar om te doen wat jullie beloofden.”

Pestbelastingen en botte besparingen

Wouter Vermeersch nam namens Vlaams Belang de grootste woorden in de mond. “Met pestmaatregelen als extra flitsboetes en duurdere huisvuilniszakken wil het stadsbestuur de krater in de eigen begroting dichtrijden”, zei hij. “Uitgerekend na de coronaperiode waar onze jeugd het moeilijk had, en velen het groen opzochten, wil men nu bijzonder bot besparen op jeugdinfrastructuur en het weinige stadsgroen dat we hebben. En toch weerhouden de bloedrode begrotingscijfers de politici niet om geld te verspillen aan nieuwe prestigeprojecten en vooral aan zichzelf te denken door onder andere de renovatie van het stadhuis voor een slordige 6 miljoen euro.”

Wouter Vermeersch, fractieleider van Vlaams Belang Kortrijk.
Wouter Vermeersch, fractieleider van Vlaams Belang Kortrijk. © a-FM

Net als CD&V wees ook Vlaams Belang naar de autofinancieringsmarg voor 2021. Dat getal geeft aan in welke mate de stad financieel gezond is en de leenlasten kan betalen met wat er na het werkingsjaar overblijft aan eigen middelen. “Voor het eerst is die negatief, zelfs met een boekhoudkundig trucje van de foor”, aldus Wouter Vermeersch. De echte krater bedraagt -2,5 miljoen euro. Een factuur die schepen Kelly Detavernier en dit stadsbestuur schaamteloos doorsturen naar de volgende generaties. Wij hebben altijd gezegd de cijfers van Kortrijk gebaseerd zijn op gebakken lucht en doorspekt met veel te dure prestigeprojecten. Nu het jaar om is, wordt dat ook bevestigd.”

“Meer uitdagingen dan anders”

Dat het stadsbestuur de factuur of schulden doorschuift naar volgende legislaturen ontkende schepen van Financiën Kelly Detavernier (N-VA) vorige week al in een persmededeling. Die woorden herhaalde ze maandagavond nog eens expliciet. “Dit jaar stonden we voor meer uitdagingen dan anders”, gaf de schepen aan. “We hadden er drie hele grote: 1,1 miljoen euro jaarlijkse hogere loonkost door de index, 3,4 miljoen euro minder energiedividenden en het risicobudget door de hogere kosten die bouwprojecten met zich meebrengen.”

Kortrijks schepen van Financiën Kelly Detavernier.
Kortrijks schepen van Financiën Kelly Detavernier. © a-BWB

“Ik durf te zeggen dat we deze moeilijkheden die op onze weg zijn gekomen zeer goed het hoofd hebben geboden. Het klopt dat we een aantal keuzes hebben gemaakt. We hebben ervoor gekozen investeringen niet te doen in functie van gezond financiën. Dat is voor deze stad belangrijk”, aldus schepen Detavernier. “Onze financiële voorzichtigheid heeft altijd geresulteerd in structureel evenwicht en daar plukken we de vruchten van. Een tegenslag zoals de coronacrisis had niemand voorzien, maar de buffer die we hadden ingebouwd heeft ervoor gezorgd dat de impact al bij al beperkt is gebleven.”

Het stadsbestuur is er dan ook van overtuigd dat er de komende jaren ruimschoots aan de voorwaarden van financieel evenwicht zal worden voldaan. “Uit alle cijfers komt duidelijk naar voren dat alle nodige inspanningen geleverd om de leningen te betalen en dat de schuld niet naar de toekomst wordt doorgeschoven”, besloot schepen Detavernier. “Het investeringsbudget is nog altijd even ambitieus, we hebben zelfs pijlen bijgezet. De snelheid in de investeringen zal hoger liggen. Zoals de burgemeester aan het begin zei: we geven een booster aan de stad. We willen er echt voor gaan, zonder het structureel evenwicht waar we voor garant blijven staan, te verliezen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.