Oppositie eist duidelijkheid en inzage in dossier Boterhalle

Kurt Vanlerberghe. (foto MVO) © Myriam Van den Putte
Myriam Van den Putte
Myriam Van den Putte Journaliste Het Wekelijks Nieuws

Vooruit-raadslid Kurt Vanlerberghe ergerde zich aan het gebrek aan inspraak en transparantie in het dossier van de geplande evenementenzaal op de Boterhalle-site met de ondergrondse rotatieparking. Hij vreesde dat de factuur die nu al op 5 à 6 miljoen wordt geraamd, nog zou oplopen door de kosten van het archeologische onderzoek.

“De archeologen likken nu al duimen en vingers af”, zei Kurt Vanlerberghe. “Ze verwachten structuren vanaf de volle middeleeuwen. Ook oudere sporen en WOI-gerelateerde sporen kunnen aan het licht komen. Een onderzoek met proefputten en proefsleuven kan duidelijkheid verschaffen omtrent de reële bedreigingen van de bouwwerken. Maar dan is er eerst een gedetailleerdere studie nodig in het kader van een archeologienota. Zal het college van burgemeester en schepenen hiervoor een blanco cheque uitschrijven? We kunnen de kostprijs in de verste verte niet inschatten! Ik begrijp ook niet waarom het project ingedeeld wordt in twee individuele vergunningen en op onze vragen over signalisatie, toegangsinfrastructuur enz. hebben we nog geen enkel antwoord gekregen…”

Ook N-VA-raadslid Bert Laridon merkte op dat hij telkens van het kastje naar de muur werd gestuurd, van de Gecoro naar de gemeenteraad, zonder effectieve antwoorden.

Tijdswinst boeken

Schepen Marc De Keyrel gaf toe dat de kosten van het archeologische onderzoek niet exact konden ingeschat worden. “We boeken tijdswinst als we eerst de sloop van de Boterhalle uitvoeren”, zei hij. “Het archeologische vooronderzoek, graven van proefputten, is al mogelijk en de periode van dit vooronderzoek is al tijdswinst. Na dit vooronderzoek is het zeker zes weken wachten op het rapport en dit winnen we nu ook uit.”

Het antwoord van schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) zorgde voor teleurstelling. “Voor de omgevingsaanvraag nieuwe evenementenhal met parkeergarages hebben wij het fiat gekregen van Onroerend Erfgoed, AWV en de brandweer voor een openbare rotatieparking. Over hoe de parking zal worden gerund, zijn er nu een aantal denkpistes. Bij de opmaak van een ontwerp zullen wij deze bespreken en aftoetsen met de verschillende diensten. Ik ga daar nu geen timing op plakken, maar we maken er werk van. Uw vragen en opmerkingen zullen wij meenemen en analyseren.”

Geen deftig debat

“Dit is een blijk van misprijzen dat er niet eens een deftig debat kan worden gevoerd over hét project van deze legislatuur”, besloot een boze Kurt Vanlerberghe.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.