Open brief burgerplatform in Anzegem houdt politici spiegel voor

Schepen van Financiën Johan Delrue (SAMENéén) en initiatiefnemers Burgerplatform Volkert Lapere en Jean-Luc Demurie. (foto GV)
Schepen van Financiën Johan Delrue (SAMENéén) en initiatiefnemers Burgerplatform Volkert Lapere en Jean-Luc Demurie. (foto GV)
Gerda Verbeke

Naar aanleiding van de recente extra gezins- en bedrijfsbelastingen verenigden een aantal Anzegemnaren zich in een burgerplatform. Initiatiefnemers Jean-Luc Demurie (33) en Volkert Lapere (35). wilden met hun charter -dat gretig werd gedeeld op Facebook- een duidelijk signaal geven aan de lokale politiek. “Het moet dringend anders.”

In een eerste fase contacteerden de initiatiefnemers de verschillende politieke partijen om meer te weten te komen over de gang van zaken in de gemeente. “Naar aanleiding van die gesprekken en de bevindingen van het burgerplatform zijn we tot de conclusie gekomen dat er een aantal pijnpunten zijn”, zegt Jean-Luc Demurie.

Spiegel voorhouden

“Aan de hand van een charter willen we als burgers aan de alarmbel trekken en een bewustmaking op gang brengen bij de politici”, vervolgt Volkert Lapere. “Enerzijds door onze lokale beleidsmakers een spiegel voor te houden en anderzijds door een signaal te geven dat de burger wil meedenken.”

“Hierbij willen we helpen om Anzegem beter te maken”, vult Demurie aan. “Een soort doorstart, waarbij deze extra belastingen een kantelpunt vormen voor de wijze waarop er aan politiek gedaan wordt. Over het algemeen vinden wij dat dit op een meer professionele, correcte, transparante en respectvolle manier moet gebeuren. Er is een vorm van wantrouwen bij de burger en er ontbreekt een draagvlak. We beseffen dat dit deels een erfenis is vanuit het verleden, maar die frisse en noodzakelijke wind moet er nu wel komen. Vandaar onze aanzet met het charter.”

“Er is een soort wantrouwen bij de burgers: die frisse wind moet er nu wel komen” – Jean-Luc Demeurie (initiatiefnemer)

“We benadrukken ‘dat de burger recht heeft op beter’ en dat hiervoor een ander politiek klimaat nodig is. “De vijandigheid, het eigenbelang en het machtsmisbruik moeten stoppen”, stelt Lapere. “Het feit dat gemeenteraadslid Stephan Titeca (CD&V-Eendracht) moest terugkomen tijdens de laatste gemeenteraad van 9 maart 2021 op een uitspraak van gemeenteraadslid Tine Temmerman over de aankoop van Escolys, vinden wij een voorbeeld van politieke spelletjes.

“Het college van burgemeester en schepenen besliste in de zitting van 8 januari 2019 een optie te nemen op de aankoop van Escolys, weliswaar onder voorbehoud van het resultaat van het schattingsverslag en het akkoord van de gemeenteraad. De oppositiepartij CD&V-Eendracht stemde tegen de aankoop van Escolys tijdens de daaropvolgende gemeenteraad.”

“En dat ons gemeentebestuur de denkoefening opnieuw moet maken over de extra gezins- en bedrijfsbelasting, getuigt niet van een weloverwogen en doordacht bestuur”, stelt Demurie. “Politici moeten voldoende tijd, focus en energie schenken aan hun functie.”

Op 2 maart werd de ‘Open brief aan de Anzegemse politici en partijen’ gepost op onze Facebookpagina ‘Actiegroep tegen de extra belastingen in Anzegem’. “Hierbij werden alle partijen getagd en was het de bedoeling dat dit zoveel mogelijk gedragen werd”, zegt Demurie. “We vroegen uitdrukkelijk om het charter te delen om een statement te maken. Dit kwam echter naar onze verwachtingen vrij traag op gang.”

Constructieve houding

“Onze rol zien we in het opvolgen vanuit een constructieve houding van hoe de Anzegemse politici verder beleid voeren. Daarbij dringen we erop aan dat het volledige traject van de centralisatie naar Escolys financieel en praktisch op te volgen is”, aldus Lapere. “Want uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: dat Anzegem een echte buiten-kans wordt!”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.