Ongenoegen over verschil in stedelijke subsidies voor feestcomités in Brugge

Feestcomités krijgen niet alle dezelfde subsidies. © Davy Coghe
Piet De Ville

Er is ongenoegen ontstaan over de stedelijke subsidies voor feestcomités. “Wij krijgen maar de helft van wat de feestcomités buiten de binnenstad krijgen”, klinkt het bij feestcomité De Verloren Hoek. “In de binnenstad bestaan geen erkende feestcomités, dus De Verloren Hoek valt niet in diezelfde categorie”, stelt cultuurschepen Nico Blontrock.

Vandaag, 22 juli, gaat de 74ste editie van De Verloren Hoek Feesten van start. Dit vijfdaagse volksfeest brengt ieder jaar weer honderden feestvierders naar het feestterrein tussen de molens op de Kruisvest. Voor de bingo-avond, voor cartuning-demonstraties en vooral voor ambiancemuziek van de vele Vlaamse en Nederlandse artiesten op het podium. En natuurlijk ook voor de ludieke voetbalwedstrijd tussen de dames van ‘Club en Cercle’.

Maar de aanloop naar dit feestelijk evenement was voor het bestuur van feestcomité De Verloren Hoek minder amusant.

Hogere kosten

“We worden geconfronteerd met veel hogere kosten voor artiesten, voor technische ondersteuning, voor catering en allerlei materialen”, zegt voorzitter Nico Coene. “We hopen dat we er volgend jaar nog in slagen om een 75ste editie te organiseren.” Het bestuur heeft naar eigen zeggen recent ontdekt dat andere feestcomités, zoals dat van Sint-Jozef, wel het dubbele aan stedelijke subsidies ontvangen. Namelijk 1.200 euro, daar waar De Verloren Hoek ongeveer 600 euro krijgt. En dat stuit hen tegen de borst.

“Het is me bekend dat hierover wat ongenoegen heerst. De burgemeester en ikzelf hebben die mensen van De Verloren Hoek ontvangen om die kwestie te bespreken en de nodige toelichting te geven over ons beleid”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V).

“Eigenlijk begint het al met een misverstand. De Verloren Hoek is geen door de stad erkend feestcomité, dus kan het ook geen aanspraak maken op de subsidiëring daarvoor. De Verloren Hoek krijgt een subsidie op basis van zijn statuut van ‘vereniging met contract’. Dus het is helemaal niet zo dat ze minder krijgen dan ‘andere feestcomités’, aangezien ze géén erkend feestcomité zijn.”

Het enigszins bizarre aan de zaak is dat De Verloren Hoek, althans in de huidige reglementering, nooit een door de stad erkend feestcomité zal kunnen zijn, want de stedelijke erkenning is voorbehouden voor comités die actief zijn buiten de binnenstad. Of dat geen vreemde en misschien wel oneerlijke situatie is, vragen we aan schepen Blontrock.

Historische reden

“Mja, om dat te verklaren moeten we ettelijke decennia terug in de tijd gaan. Er werd destijds vastgesteld dat er veel animo en activiteiten waren in de binnenstad, maar niet in de wijken en gemeenten daarbuiten”, schetst de schepen de historiek.

“Daarom werd toen vanuit het stadsbestuur aangemoedigd dat er in die wijken en gemeenten feestcomités werden opgericht; om zo de animo en het verenigingsleven ook buiten de stadspoorten te stimuleren. De comités die de nodige bewijsstukken voor hun werking voorleggen en regelmatig een nieuw bestuur verkiezen, krijgen dus een erkenning en bijbehorende subsidie. Dat wordt door de bevoegde stadsdiensten goed opgevolgd. Het feestcomité van Zeebrugge zit in een andere categorie, met een hogere subsidie, omdat verwacht wordt dat het in de zomermaanden voor extra veel activiteiten instaat.”

Niet-financiële steun

Blontrock wijst erop dat het organisatieteam achter De Verloren Hoek Feesten op heel wat niet-financiële ondersteuning van de stad kan rekenen. Zoals podiumelementen, waarvan er te weinig waren en de stad ervoor heeft gezorgd dat dit probleem werd opgelost. En dat ander feestmateriaal en de doelen voor de ludieke voetbalwedstrijd gratis worden vervoerd dit jaar.

“We willen die organisatie dus zeker ondersteunen, maar mijn visie is altijd geweest dat subsidies er zijn om gezonde organisaties te ondersteunen in hun werking. Het kan niet de bedoeling zijn dat zo’n initiatief in grote mate op subsidies moet draaien. Tijdens het overleg hebben we de mensen van De Verloren Hoek ook een aantal tips gegeven om misschien toch zelf wat meer inkomsten te genereren”, zegt Blontrock.

“Zoals een kleine bijdrage vragen voor de optredens in de tent, al is het maar een paar euro. Dat zal het publiek er niet van weerhouden om te komen. Of het afsluiten van een sponsorovereenkomst met bijvoorbeeld een verhuurder van mobiele toiletten.”

Budget blijft budget

Dan blijft toch de vraag of het nog logisch is om voor de erkenning en subsidiëring een onderscheid te maken tussen de binnenstad en de rest van de stad.

“Dat kunnen we eventueel bekijken, maar we zullen het in totaliteit toch ongeveer met dezelfde middelen moeten doen, want niet zo lang geleden hebben we de verenigingen nog een subsidiestijging van zo’n twintig procent toegekend. Als we te veel aan die verhoudingen gaan morrelen, zullen er dan weer anderen mistevreden zijn. De beschikbare portefeuille is wat ze is. ”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.