Ondanks absolute meerderheid beleefde Joachim Coens turbulente jaren: “Veel onder de mensen zijn, loont”

“We staan klaar om ook in de tweede helft van de legislatuur verder te werken aan grote projecten”, zegt burgemeester Joachim Coens. © NICOLAS MAETERLINCK BELGA
Piet De Ville

Drie jaar na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 is het bijzonder rustig in politiek Damme. Daar heeft de monsterscore van 2.739 stemmen voor burgemeester Joachim Coens, waarmee hij alle mogelijke concurrenten ver achter zich liet, veel mee te maken. “We staan klaar om ook in de twee helft van de legislatuur verder te werken aan enkele grote projecten”, stelt Coens.

Hij geeft het niet graag met zoveel woorden toe maar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 waren voor Joachim Coens (CD&V+) toch wel een bijzonder spannend moment. Het was voor het eerst dat Coens als burgemeester naar de kiezer trok. In het jaar 2000, na het burgemeesterschap van Leopold Vandille, trok hij al eens de christendemocratische lijst in Damme, maar na heel wat gekrakeel moest hij toen het burgemeesterschap laten aan Dirk Bisschop, die een pak meer voorkeurstemmen haalde en uiteindelijk tot aan zijn overlijden bij een auto-ongeluk op 1 mei 2014, de sjerp zou blijven dragen.

Turbulente jaren

Na enkele maanden van waarnemend burgemeesterschap werd Coens door zijn partij en fractie voorgedragen en uiteindelijk ook officieel beëdigd als burgemeester van Damme. Die jaren voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 waren niet altijd even gemakkelijk en bij momenten zelfs turbulent. Dossiers zoals de herbestemming van de voormalige OCMW-site in Damme raakten vooral door interne onenigheid niet van de grond. Om onduidelijke redenen gaven in april 2017 Inge Bisschop en in juni van datzelfde jaar Marc Mus hun ontslag als schepen.

Verdeeldheid

Tijdens enkele stemmingen in de gemeenteraad over de verdeling van mandaten kwam de verdeeldheid binnen de CD&V-fractie duidelijk naar boven drijven. En dan was er ook nog het opstappen van eerst Caroline Debbaut, in november 2017, en later ook Kelly De Sutter, in april 2018, uit de CD&V-fractie. Beide dames hekelden het ondemocratisch karakter van de fractie en trokken met hun eigen lijst ‘de Damse Belangen’ naar de kiezer. Daarmee geraakten ze zelf opnieuw verkozen en samen met de drie N-VA-raadsleden vormden ze oppositie.

Verkiezingen win je niet tijdens de campagne

Burgemeester Coens slaagde er uiteindelijk toch in een lijst samen te stellen die het bijzonder goed zou doen bij de stembusslag. Zijn CD&V haalde zestien van de eenentwintig zetels binnen en Coens zelf behaalde 2.739 voorkeurstemmen. “Uiteraard was het afwachten wat het wegvallen van Dirk Bisschop en andere sterkhouders zou betekenen voor de politieke verhoudingen”, geeft Coens toe.

Grote projecten

“Zelf heb ik veel energie gestoken in het samenstellen van een sterke lijst. Ik heb doorheen de jaren natuurlijk ook hard gewerkt en probeerde zoveel mogelijk onder de mensen te zijn, want verkiezingen win je niet tijdens de campagne. Die sterke score heeft gezorgd voor duidelijke verhoudingen in het college waar we nu geografisch en qua wil van de kiezer een mooie samenstelling hebben. We staan klaar om ook in de tweede helft van de legislatuur verder te werken aan grote projecten, die al op het goede spoor werden gezet, zoals de ontwikkeling van de kazernesite en het nieuwe sportpark in Sijsele, de herbestemming van de historische hospitaalsite in Damme en de dorpskernvernieuwingen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.