OCMW Oostkamp verkoopt zijn sociale woningen

Sociale huurwoningen in de Hendrik Consciencestraa in Oostkamp centrum. © GS
Redactie KW

Op 17 maart keurde de OCMW-raad van Oostkamp de verkoop van de eigen sociale woningen aan Sociale Huisvestingsmaatschappij Vivendo goed. Concreet worden 39 woongelegenheden 13 garages en 1 bergruimte overgedragen aan Sociale Huisvesting Maatschappij Vivendo en dit tegen schattingsprijs.

De overeenkomst tussen OCMW Oostkamp en cvba Vivendo werd reeds op 18 juni van vorig jaar goedgekeurd en op de laatste raad bekrachtigd. Het OCMW van Oostkamp zet al geruime tijd in op een sterk sociaal woonbeleid. Hierbij werkt het OCMW van oudsher samen met de sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo en het sociaal verhuurkantoor Sovekans.

In totaal bieden deze drie partners in Oostkamp ongeveer 450 sociale huurwoningen aan. Vivendo heeft veruit het grootst aantal sociale huurwoningen in portefeuille. OCMW Oostkamp beschikt over een 50-tal sociale huurwoningen en 8 doorgangswoningen.

Elke partner heeft op vandaag zijn eigen werkwijze, toewijzingsreglement en wachtlijst. Met alle partners samen wil het OCMW een efficiënt en effectief sociaal woonbeleid voeren met een duidelijke afbakening van rol en taak van elke partner.

Regie

Vanuit deze visie neemt OCMW Oostkamp de regierol op én zet het OCMW zich expliciet in voor de opvang in doorgangswoningen. Hiervoor investeert OCMW Oostkamp in de aankoop van extra doorgangswoningen.

Vivendo specialiseert zich verder in de verhuur van sociale woningen en baat ook het OCMW-patrimonium uit. Om dit te realiseren wordt onderzocht of Vivendo de sociale woningen van het OCMW kan overkopen. Om dit onderzoek mogelijk te maken werd de princiepsovereenkomst afgesloten die in de zitting van juni aan de OCMW-raad werd goedgekeurd. Daarin zijn enkele afspraken rond overdracht en timing opgenomen. Er wordt ook afgesproken dat het gezamenlijk aanbod aan sociale huurwoningen in Oostkamp nooit lager zal zijn dan de optelsom van het huidige aantal sociale huurwoningen.

Deze overdracht zorgt voor een meer heldere en duidelijke manier van werken, er is één wachtlijst, alle sociale huurwoningen in Oostkamp worden via hetzelfde reglement toegewezen, het beheer en onderhoud gebeurt door Vivendo.

Alle bewoners van dit sociaal patrimonium kunnen, als inwoner van onze gemeente blijvend bij het OCMW terecht voor ondersteuning. De huidige bewoners van sociale woningen van het OCMW worden huurder bij Vivendo. Mensen die op de wachtlijst voor een sociale woning van OCMW Oostkamp staan, worden opgenomen op de wachtlijst van Vivendo met behoud van hun oorspronkelijke aanvraagdatum.

(GST)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.