Nikolaas Vanhoucke is nieuwe Oostendse N-VA-voorzitter

Nikolaas Vanhoucke: “We praten met iedereen en mikken op tien zetels” © EFO
Edwin Fontaine
Edwin Fontaine Medewerker KW

Nikolaas Vanhoucke leidt het nieuwe N-VA-bestuur de komende drie jaar. In die periode komen er belangrijke parlements- en gemeenteraadsverkiezingen. “We doen het goed en willen ook na 2024 de stad besturen”, luidt het.

Het N-VA bestuur-bestaat uit 30 leden, waaronder de drie schepenen en vier gemeenteraadsleden, en werd zopas verkozen voor drie jaar. Nikolaas Vanhoucke, tot voor kort secretaris, is nu voorzitter.

“Sinds 2019 maken we deel uit van de coalitie met Open VLD, Groen en CD&V. Na jaren van harde, maar constructieve oppositie bewijzen we al drie jaar dat we ook goed kunnen besturen”, zegt Nikolaas Vanhoucke. “We drukken onze stempel op het beleid. Onze drie schepenen leveren uitstekend werk en wat ze doen is zichtbaar voor de Oostendenaar.”

Op elan verder

“Het beleid van Björn Anseeuw op het vlak van openbaar domein is erg zichtbaar bij de heraanleg en opwaardering van straten en pleinen. Charlotte Verkeyn levert uitstekend werk inzake lokale economie en handel. Ze trekt nieuwe bedrijven aan en dat is goed voor de tewerkstelling. Maxim Donck drukt zijn stempel op het sociaal weefsel via de ontmoetingscentra, die na de pandemie weer volop draaien.”

De nieuwe voorzitter zegt dat N-VA op hetzelfde elan moet verdergaan : “Oostende zit op een positieve golf. We moeten de komende drie jaar verder op de ingeslagen weg, met als leidraad het bestuursakkoord. Er moet wat mij betreft ingezet worden op jobcreatie, activering van de bevolking, verdere verfraaiing van de stad en verkeersveiligheid. En uiteraard netheid en handhaving, één van de stokpaardjes van de N-VA. De stad moet verder ontwikkeld worden en daar hoort ook het autoluw maken van het centrum bij.”

Geen stadslijst

“Bij de vorige verkiezingen gingen we van tien naar zeven zetels, ondanks harde oppositie. Dat komt omdat we onze stempel nog niet konden drukken op het beleid. Dat is nu wel het geval en ik denk dat de mensen dat oppikken. Ze zien dat N-VA verandering teweeg brengt en dingen realiseert.”

“We gaan uit van onze eigen sterkte en daarom gaan we ook niet in op het aanbod van Bart Tommelein om op één gezamenlijke lijst te staan bij de verkiezingen in 2024”, zegt de nieuwe voorzitter. “We staan sterk genoeg in onze schoenen om alleen naar de verkiezingen te trekken. Ik weet niet of anderen op een gezamenlijke lijst staan uit zelfbehoud of angst voor de kiezer, maar wij komen alleen op.”

“2024 wordt een druk en bijzonder jaar. Er zijn in het voorjaar parlementsverkiezingen met opkomstplicht en in het najaar lokale verkiezingen zonder opkomstplicht. De verkiezingen zijn erg verschillend en je moet ze los zien van elkaar, want mensen stemmen verschillend.”

Luisteren

“Ik wil als voorzitter luisteren naar de leden. Ik ben bereikbaar voor vragen en opmerkingen en kijk hoe we daar in het beleid iets mee kunnen doen. In 2024 wil ik ook zelf weer op de lijst staan. Ik ga als voorzitter ook met andere partijen praten, inclusief de oppositie. Ik sluit niemand uit.”

Over de ambities is Nikolaas Vanhoucke duidelijk : “N-VA wil na de verkiezingen verder besturen. We hebben heel wat gerealiseerd en mogen best ambitieus zijn en mikken op tien zetels.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.