NieuwPittemEgem gaat verder als NPE en met nieuwe slogan

Het nieuwe logo en de nieuwe slogan weerspiegelen de koers die de partij de komende jaren wil varen. © gf
Redactie KW

Oppositiepartij NPE (NieuwPittemEgem) in Pittem richt resoluut de blik op de toekomst en heeft daarom een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zowel haar logo, slogan als website ondergingen een doorgedreven verandering.

“Bij NieuwPittemEgem zitten we niet stil en dat mag je letterlijk nemen”, vertelt fractieleider en voorzitter Christophe Vancoillie. “In aanloop naar de verkiezingen van 2018 was het voor onze nieuwe onafhankelijke lijst zoeken naar een gepaste naam, bijpassend logo en slogan. Uiteindelijk doopten we onze lijst en partij ‘NieuwPittemEgem’ en werd onze slogan ‘Tijd voor verandering’.”

“We zijn nu vier jaar verder en mede dankzij het uitstekend resultaat tijdens de verkiezingen en een grote inzet van onze gemeenteraadsleden in de oppositie is de naam van onze partij inmiddels ingeburgerd. Meer zelfs, de laatste jaren werd de afkorting ‘NPE’ overal steeds meer gebruikt. Daarom hebben we besloten om verder te gaan met de afkorting ‘NPE’ en een nieuw, passend logo in het leven te roepen. We zetten ook onze websitebeheerder Renzo Callant aan het werk om www.nieuwpittemegem.be aan te passen aan de nieuwe huisstijl.”

Nieuwe slogan

“Ook onze slogan ‘Tijd voor Verandering’ werd aangepast. De verandering is inmiddels, zeker op politiek vlak, wel degelijk ingezet. Wat betreft de manier waarop onze gemeente bestuurd wordt is zeker nog veel werk aan de winkel, dus de verandering moet zeker worden verdergezet en we vinden dat hierbij de mening van de burger moet worden gehoord. Vandaar dat we als nieuwe slogan kozen voor ‘Jouw Stem Telt’. Met de afschaffing van de kiesplicht voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 is het meer dan ooit belangrijk dat de burgers het gevoel hebben dat hun stem echt telt. Laat dit nu net zijn waar het schoentje zowel op lokaal, Vlaams als nationaal vlak wringt. Als politicus moeten we vooral in eigen boezem kijken en de burgers opnieuw het gevoel geven dat er echt rekening wordt gehouden met hen en dat hun stem wel degelijk belangrijk is en telt.”

Huisbezoeken

“Wij willen dit alleszins al toepassen bij de inwoners van onze eigen gemeente en hen de mogelijkheid bieden om inspraak te hebben, gehoord te worden, voorstellen te kunnen doen en betrokken te worden bij belangrijke beslissingen. Alleen zo kan het vertrouwen worden hersteld in de verkozen politici. Tegen die achtergrond zijn we sinds vorig jaar gestart met huisbezoeken, niet om potentiële kiezers te overtuigen voor de verkiezingen die in aantocht zijn, maar wel om te luisteren en in gesprek te gaan. We gaan hier nog tot eind dit jaar mee door en hopen alle inwoners te bezoeken.” (JG)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.