Nieuwe meerderheid start voorzichtig en kondigt informatiestop aan

Stefaan Heyndrikx was nog maar enkele maanden schepen en had nog veel plannen om de armoede in Maldegem te bestrijden toen de coalitie uit elkaar spatte. lv.
Redactie KW

Pas vrijdagnamiddag, nadat donderdagavond tijdens de extra gemeenteraadszitting over de motie van wantrouwen en de aanstelling van de nieuwe burgemeester en schepenen is gestemd zal de nieuwe bestuursploeg uitleg geven over de bevoegdheden van de nieuwe schepenen en over het beleid dat er zal gevoerd worden.

Nadat N-VA begin deze week besliste om de stekker uit de coalitie met Open VLD te trekken was het meteen duidelijk dat die beslissing geen plotse ingeving was van de partij. Woensdagnamiddag kon hun voorzitter Cédric De Smet samen met Alain Van Hoecke (voorzitter van CD&V) en Peter Timmerman (voorzitter van Groen) de nieuwe meerderheid voorstellen. Woensdag raakte ook al bekend dat CD&V naast burgemeester Koenraad De Ceuninck ook twee schepenen (Valerie Taeldeman en Annelies Lammertyn) en Marten De Jaeger als voorzitter van de gemeenteraad mag leveren. N-VA levert Nicole Maenhout en Peter Van Hecke (niet te verwarren met de blauwe Peter Van Hecke) en met Stefaan Standaert is Groen in het schepencollege vertegenwoordigd.

Na woensdagavond vragen naar meer informatie over de bevoegdheden van de verschillende schepenen en de krachtlijnen van de nieuwe bestuursploeg was een vergeefse moeite. De drie partijen hadden beslist om tot vrijdagnamiddag een communicatiestop in te voeren. De eerste informatie over het nieuwe beleid en de bevoegdheden van de schepenen brengen wij vrijdag via kw.be.

Grote fusie

Terwijl de nieuwe meerderheid zich achter een informatiestop hult, likken ze bij Open VLD en De Merlaan hun wonden. Burgemeester Bart Van Hulle (Open VLD) betreurt de coup van N-VA maar vreest dat hij met zijn politiek van efficiënt beleid te snel is gegaan. Voor de schepenen Jason Van Landschoot (Open VLD) en Stefaan Heyndrikx zijn de redenen die N-VA opgeeft om het opblazen van de coalitie met Open VLD te rechtvaardigen, drogredenen. Het stopzetten van de samenwerking is voor hen de eerste stap om Maldegem voor te bereiden op een grote Meetjeslandse fusie waarbij voor Eeklo of Aalter een hoofdrol is weggelegd. “Het is altijd de ambitie van Valerie Taeldeman geweest om burgemeester te worden en nu laat ze die kans om onduidelijke redenen aan haar voorbijgaan. Nu werd bij CD&V Koenraad De Ceuninck als kandidaat-burgemeester naar voor geschoven. Koenraad is toevallig professor lokale politiek aan de RUG en heeft een boek geschreven over fusies van gemeenten. Nog toevallig kiest nu ook de burgemeester van Lievegem voor een carrièrewending en stapt over naar een adviesbureau voor grote gemeentefusies”, merkte schepen Van Landschoot op.

“Door ons strakke financieel beleid zijn wij erin geslaagd om in drie jaar de schuld van de gemeente per inwoner met meer dan 300 euro te verminderen. Daardoor wordt Maldegem een aantrekkelijke fusiebruid. Komt daar nog bij dat bij een fusie de fusiegemeente ook nog een staatssteun van 500 euro per inwoner krijgt”, vulde schepen Heyndrikx zijn collega Van Landschoot aan.

In zijn reactie wees Koenraad De Ceuninck erop dat CD&V geen vragende partij was om de coalitie te doen springen. “Het waren wel de spanningen tussen de coalitiepartners die een verdere samenwerking onmogelijk maakten”, gaf de toekomstige burgemeester nog mee.

Op Facebook wijzen mensen erop dat Marleen Van Den Bussche (vroeger CD&V en nu De Merlaan) als burgemeester ging onderhandelen met Damme over een mogelijke fusie en dat het burgemeester Ven de Moere van Sint Laureins (Open VLD) is die tot op heden als enige de woorden “een grote Meetjeslandse fusie” in de mond heeft genomen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.