Nieuwe jeugdhuiswerking in Koekelare lijkt niet voor morgen: “Geen jeugdhuis zonder nieuw bestuur en locatie”

Het jeugdhuisbestuur werd ondertussen ontbonden. (foto Coghe) © Foto Coghe
Carl Bruneel
Carl Bruneel Medewerker KW

De meerderheid gaf in zijn meerjarenplan te kennen dat het jeugdhuis ‘Den Deugniet’ een nieuwe kans wilde geven en ging daarvoor op zoek naar een geschikte locatie. Die werd gevonden boven café El Passo, maar door de ontbinding van het huurcontract was het jeugdhuis na een jaar weer dakloos. Volgens Tom Pollentier (CD&V) is er bij jongeren vraag naar een jeugdhuis. Het bestuur laat weten enkel te willen inzetten op een jeugdhuiswerking als er voldaan wordt aan een aantal voorwaarden.

“Er is in Koekelare wel degelijk nood aan een jeugdhuis”, meent Tom Pollentier. “Een jeugdhuis is er voor de groep van 15- tot 20-jarigen en moet voor die jongeren een laagdrempelige ontmoetingsplaats zijn. Ik hoor van jongeren geregeld dat er nood is aan dergelijke plaats. Ik denk evenwel dat er binnen het schepencollege weinig goesting is om op zoek te gaan naar een locatie voor het jeugdhuis.”

Tom Pollentier. (foto Coghe)
Tom Pollentier. (foto Coghe) © Foto Coghe

“Er kan vlug een nieuwe stek gevonden worden binnen het patrimonium van de gemeente, maar de wil moet er zijn. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan het vroegere rijkswachtgebouw waar de kantine van de civiele bescherming leeg staat. Ook het huren van een horecagebouw of een woning behoort tot de mogelijkheden. Als dit alles niet mogelijk is, kan er eventueel een gebouw aangekocht worden. Er moet in elk geval eerst perspectief op een locatie naar de jongeren toe zijn.”

Bestuur stapte op

Volgens jeugdschepen Jan Lievens (Open VLD) is de situatie rond het jeugdhuis de voorbije drie jaar volledig veranderd. “Op het moment van de gemeenteraadsverkiezingen was er een concrete vraag van een groep georganiseerde jongeren om het jeugdhuis uit te baten”, vertelt de schepen. “Drie jaar later hebben die jongeren laten weten niet langer geïnteresseerd te zijn omdat ze een vaste job hebben, verhuisd zijn naar een andere gemeente, ondertussen andere hobby’s hebben… Ze hebben allemaal beslist het jeugdhuisbestuur te verlaten.”

Schepen van Jeugd Jan Lievens. (foto Coghe)
Schepen van Jeugd Jan Lievens. (foto Coghe) © Foto Coghe

“In de eerste twee jaar van de legislatuur werd gezocht naar een locatie voor het jeugdhuis zowel in de gemeentelijke infrastructuur als op de private markt. Dat lukte echter niet: ofwel was de huurprijs te hoog, ofwel was de eigenaar niet akkoord om aan een jeugdhuis te verhuren, ofwel kwamen de buurtbewoners hun ongenoegen uiten. Sinds de ontbinding van het vorig jeugdhuisbestuur heb ik geen vragen naar een locatie meer ontvangen.”

Drie voorwaarden

“We willen enkel verder inzetten op een jeugdhuiswerking als er aan drie voorwaarden voldaan wordt. Ten eerste moet er zich een nieuw bestuur aanbieden. Ten tweede moet er een duidelijk plan van aanpak voorgelegd worden en ten derde moet er door het jeugdhuisbestuur een geschikte locatie gevonden worden. Als die voorwaarden niet vervuld zijn, kan er geen nieuw jeugdhuis opgestart worden.”

(CB)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.