Nieuw bufferbekken van 48.000 m³ in Vlamertinge

Hier in de Bellestraat komt de op- en afrit van het aftappingspunt voor landbouwers. (foto TOGH)
Tom Gheeraert

Als schepen Valentijn Despeghel (Vooruit) in zijn opzet slaagt, dan kunnen Vlamertingenaars binnenkort wandelen rond een nieuw bufferbekken van 48.000 m² in het dorp. Het bufferbekken komt tussen de Noorderring, Bellestraat en spoorlijn en zal toegankelijk zijn vanuit de Bellestraat en de De Montmorencystraat. Opmerkelijk is ook dat enkel Ieperse boeren water zullen kunnen aftappen via een badgesysteem.

Op de jongste Raad voor Maatschappelijk Welzijn lag de aankoop van een stuk weiland door het OCMW ter goedkeuring voor. Schepen Valentijn Despeghel (Vooruit) kaderde de aankoop in de realisatie van een nieuw bufferbekken in Vlamertinge door de provincie. “Het gaat om vier percelen die nodig zijn om het bufferbekken te realiseren: twee percelen zijn al eigendom van het OCMW, een perceel is eigendom van de kerkfabriek en het vierde perceel is eigendom van een privaat persoon. Die twee percelen willen wij nu kopen.”

Indien de aankoop lukt, kan de provincie een nieuw bufferbekken aanleggen tussen de Noorderring, Bellestraat en spoorlijn. “Heel belangrijk voor ons is dat de Vlamertingenaars vanuit de Bellestraat en de Montmorencystraat toegang hebben tot het bufferbekken. Met andere woorden: de Vlamertingenaars zullen nu ook aan de onderkant van hun dorp een wandeling kunnen maken rond een bufferbekken. Dat zal een serieuze meerwaarde zijn.”

Kemmelbeek

Het bekken zal het water van de Kemmelbeek kunnen bufferen. De beek krijgt daardoor een nieuw tracé langs het bufferbekken. “Ook een meerwaarde is dat we 48.000 m³ water kunnen bufferen indien er heel zware overstromingen zouden zijn”, vervolgde Valentijn Despeghel. “Met de schepen van Landbouw zijn we overeengekomen dat enkel landbouwers water zullen kunnen tappen uit het bekken. Er zal gewerkt worden met een badgesysteem. Iemand uit Langemark of Houthulst zal er geen water kunnen nemen, dat is enkel voorbehouden voor de landbouwers van groot-Ieper.”

Tot verbazing van de oppositie had schepen Despeghel ook al een eerste schetsontwerp van de provincie meegenomen. Landbouwers zullen kunnen water capteren via een op- en afrit in de Bellestraat. Tussen die op- en afrit en de Bellestraat 62 komt er een toegangsweg in asfalt. “Er komt een dijklichaam tot aan de spoorweg, waardoor de huizen in dat stukje Bellestraat niet meer onder water kunnen komen. Dankzij de aankoop van de twee percelen zullen we kunnen een doorgang voorzien voor de Vlamertingenaars. Het stukje restgrond kan eventueel opnieuw aangeboden worden aan een landbouwer”, besloot Valentijn Despeghel.

Onverwacht

De uitgebreide uitleg en vooral het schetsontwerp kwamen blijkbaar onverwacht voor oppositiepartij CD&V. Fractieleider Katrien Desomer (CD&V) vroeg een opschorting van de zitting en een afdruk van het schetsontwerp om het te kunnen bespreken met haar fractie. Na een tiental minuten kwamen de CD&V-raadsleden terug en concludeerde Desomer dat haar fractie onvoldoende tijd had om de plannen grondig te kunnen bekijken, waardoor ze zich onthielden op dit punt, net als Groen en Ieper2030. (TOGH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.