Nieuw bestuur Langemark-Poelkapelle stelt meerjarenplan voor: “25 miljoen aan investeringen”

© Philippe Corneillie pco
Redactie KW

Het schepencollege stelde de “XII werken van Team nieuw bestuur” voor. “In de aanpassing van het meerjarenplan besteden we 25 miljoen euro aan investeringen. Dat is een zeer hoog tempo”, zei burgemeester Dominique Cool.

De financiële boordtabellen van de gemeente voldoen aan de Vlaamse vereisten. “Onze gecorrigeerde autofinancieringsmarge is zelf beter dan de niet gecorrigeerde. Dat betekent dat we geen lasten naar de toekomst doorschuiven. Op het einde van de legislatuur blijft een structurele marge van 875.000 euro over om verder beleid te voeren”, duidt burgemeester Dominique Cool de financiële gezondheid van de gemeente

De totale financiële schulden liggen in ’25 met 300.000 euro lager dan in ’20. Er worden vanaf de periode ’22 tot ’25 voor 4.250.000 euro aan nieuwe schulden aangegaan. Onder meer door de externe schuldfinanciering zal voor 24.580.095 euro geïnvesteerd worden. Er worden voor 7.905.620 aan subsidies verwacht.

De onroerende voorheffing van 1.196 en de aanvullende belasting op de personenbelasting van 8% blijven behouden. De algemene gemeentebelasting wordt verlaagd. Voor gezinnen en bedrijven zakt de belasting van 150 naar 120 euro, voor eenoudergezinnen met kinderlast van 120 naar 60 euro en alleenstaanden van 75 naar 60 euro. “Deze operatie kost de gemeente 100.000 euro”, zegt Dominique Cool verantwoordelijk voor financiën.

Het personeelsbestand stijgt. “Dat komt door de uitbreiding van het wzc De Boomgaard vanaf het laatste kwartaal van 2024 met 10,5 VTE. Door de omzetting van ROB naar RVT bedden kunnen 6 extra personeelsleden meer aan de slag. In de gemeente komt er vacature open voor communicatie en ruimtelijke ordening.”

Gedeeld gebruik

De keuze voor de inwoners van het dorp Bikschote was eerder gevallen voor nieuwe schoolinfrastructuur met gedeeld gebruik in plaats van een renovatie van de St.-Andrieskerk. “We zullen refter of speelplaats kunnen inzetten voor polyvalente ruimte of openbaar gebruik. Het probleem is de tijd. Een aanvraag van bouwdossier bij Agion tot bouwfase kan 10 jaar duren. Daarom worden 5 nieuwe containers geplaatst om de KSA onderdak te bieden. Eenmaal de nieuwe school gerealiseerd is, kan KSA zijn definitief onderkomen krijgen in de kleuterschool”, kijkt onderwijsschepen Peter Vantomme vooruit.

Er wordt een studie gemaakt voor een nieuwbouw academie. Dat is een duidelijke beleidswissel met het oude bestuur. “De site Aveve wordt weer van de hand gedaan”, verduidelijkt eerste schepen Laurent Hoornaert. “Er wordt 25.000 euro voorzien om een studie te maken naar de beste inplantingsplaats. We willen dat nieuwbouwproject realiseren samen met een school.”

Er wordt 1.500.000 euro voorzien voor de nieuwe school in Poelkapelle met plaats voor BKO, sportzaal en basketveld.

Groen en recreatie

Het nieuw bestuur wil 2 hectare speelbos aanplanten. In de Boezingestraat wordt verder werk gemaakt van bosland. “Bij het bufferbekken in de Houthulstseweg of privaat in de omgeving van de Nieuwplaats zijn er mogelijkheden tot de aanplant van bomen. Om het privaat initiatief te ondersteunen, voorzien we 10.000 euro”, duidt Laurent Hoornaert.

“De site Aveve wordt weer van de hand gedaan” – schepen Laurent Hoornaart (Tope 8920)

In Poelkapelle stelt schepen Jean-Marie Callewaert voor om een skatepark achter de Bolletra in te planten. “In de zone rond het bufferbekken in Langemark wil met het crossparcours en langs de andere zijde van de Melkweg de omgeving opwaarderen. Er komt een picknickplaats in het Vijverpark We willen meer groen in ieder dorp. Daarom gaat de pastorie van de Madonna tegen de vlakte en kiezen we voor een groene rustplaats. In zone van de kerk van St.-Juliaan tot aan het OC de Hazebrug denkt men aan ontharding en meer groen.”

Trage wegen ten zuidwesten van de Madonna, richting Langemark worden heringericht. Het gaat om Galgestraat-Gistelhofstraat en Galgestraat-Klerkenstraat. Er komen geen nieuwe trage wegen.

Kunstgras

Voor het klimaat denkt men aan reductie van energie. “We willen op het dak van het wzc De Boomgaard en de aanbouw van het Kasteel zonnepanelen leggen. Goed voor 23.620 Wattpiek. Dat zou mogelijks kunnen met participatie van de inwoners”, merkt schepen Heidi Coppenolle op.

Er is 500.000 euro voorbehouden om het eerste voetbalveld van VK Langemark uit te rusten met kunstgras. “Op dat plein zouden ook de duiveltjes kunnen shotten. Het bestuur van KFC zal spoedig een bestek finaliseren”, meent Peter Vantomme.

“De prioriteit van de trajectcontroles ligt tussen de Madonna en Langemark en Langemark-centrum” – schepen Jean-Marie Callewaert (Vooruit)

Er wordt een burgerbudget voorzien van 20.000 euro. “Daarmee willen we inwoners van een wijk of buurt die zelf ideeën willen uitwerken en realiseren, ondersteunen. Met dit bestuur zijn er voor de eerste keer middelen uitgetrokken om de raad lokale economie te ondersteunen. 10.000 euro per jaar om bijvoorbeeld een winteractie te organiseren”, zegt Laurent Hoornaert.

Er wordt een mobiel toestel (300.000 euro) aangekocht om trajectcontroles mogelijk te maken in de nabijheid van scholen. “De prioriteit ligt tussen de Madonna en Langemark en Langemark-centrum”, deelt Jean-Marie Callewaert mee.

De andere vernieuwingen zijn om 3 gemeenteraden per jaar op een andere locatie te houden. Er komt ondersteuning (5.000 euro) voor onthaalmoeders en kindercrèches. Men zal een toeristisch filmpje opnemen. Men start de werken in de Gistelhofstraat. De erkende verenigingen zullen gratis gebruik kunnen maken van zalen en feestmateriaal.

(pco)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.