Niet alleen baby’s, maar ook 50-jarigen en nieuwe inwoners krijgen in Zonnebeke een boom

Aan de ingangsdreef van het kasteelpark werd al een geboortebos aangeplant. © ZB
Noël Vandewiele
Noël Vandewiele Medewerker KW

Naast de baby’s krijgen in Zonnebeke nu ook de 50-jarigen en de nieuwe inwoners een boom.

“Vroeger werd voor alle nieuwgeboren kindjes een geboortebos aangeplant. Er is echter steeds minder plaats om een groot aantal bomen aan te planten”, stelde schepen van Milieu Johan Demonie (#team8980). “Daarom willen we nu aan elk gezin waar een kind geboren is een geboorteboombon schenken. Die kunnen ze dan privé planten.”

De planten worden gebundeld aangekocht door de gemeente en zo kan de prijs gedrukt worden. Raadslid Frans Deleu(#team8980) drong aan om ook de geboortejaren 2019, 2020, en 2021 erbij te nemen daar er toen geen geboortebos werd aangeplant. Luk Hoflack (Insamenspraak) vond het een mooi gebaar en stelde voor de bon uit te breiden en een boombon te schenken aan elke 50-jarige en aan elke nieuwe inwoner. Dit werd door de raad aanvaard. Vijftig jaren en nieuwe inwoners kunnen ook hun bon doorgeven, maar de boom moet in Zonnebeke geplant worden.

Schepen Demonie was heel tevreden. “Dit voorstel kan bijdragen om op termijn 12.500 bomen te planten, zoals vermeld in het burgemeestersconvenant.”

Fietspolicy

De gemeenteraad heeft beslist te starten met fietsleasen voor het gemeentepersoneel. “Een overheidsopdracht resulteerde in een samenwerking met O2o dat een totaalpakket aan het personeel zal aanbieden. In ruil voor een deel van de eindejaarspremie kan men op een fiscaalvriendelijke manier intekenen voor een nieuwe fiets, de nodige verzekeringen en het onderhoud gedurende een periode van 36 maanden. Na deze periode kan het personeelslid aan een restbudget de fiets overnemen”, aldus mobiliteitsschepen Koen Meersseman (#team8980).

De fietspolicy werd goedgekeurd en zal toegevoegd worden aan het arbeidsreglement. Er volgt nu een infosessie voor de personeelsleden die kunnen vrijblijvend intekenen tegen eind dit jaar zodat het fietsleasen in 2023 opgestart zal worden.

DNA van dorp

De gemeente Zonnebeke stelt zich kandidaat bij het plattelandsloket van de provincie voor de opmaak van een masterplan voor de deelgemeente Passendale in kader van DNA van het dorp. Het vooropgestelde masterplan zou moeten omvatten: mobiliteit, herbestemming kerk, woonuitbreidingsgebied Kraaiveldstraat, vroegere gemeenteschool, sportinfrastructuur enz. De oppositie was scherp. “Dit is een allegaartje zonder visie en gedoemd om te mislukken”, aldus Koen Descheemaeker ( N-VA). Insamenspraak vroeg zich af waarom Passendale en vreesde dat er tot de beslissing niets zou gebeuren. “Wij vragen aan een studiebureau om alles aan te passen om ons de komende vier jaar te begeleiden met medewerking van de burgers”, aldus schepen Ingrid Vandepitte (#Team8980).

Dorpskern Beselare

De gemeente wil het dorpscentrum van Beselare een nieuw gezicht geven door haar gebouwen (oud-gemeentehuis, oude pastorie, Beselareplaats 1-2) te verkopen. Op die manier kan een vernieuwend project de dorpskern opwaarderen. De kopers moeten wel rekening houden met de erfgoedstatus van het gemeentehuis en de pastoriewoning.

Het is de bedoeling om het authentieke karakter van het dorpsplein zo goed mogelijk te bewaren. Om voldoende aanbieders en een kwalitatief project te krijgen, wordt de minimum verkoopprijs voor het gehele project ingesteld op 550.000 euro. De oppositie sprak van een totaal mismeesterd, op amateuristische wijze, dossier van bij de start.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.