Na het vele protest nu toch draagvlak om Heule met Kortrijk te verbinden via groene wandel- en fietsverbinding

Stad Kortrijk deed OC De Vonke vollopen om haar plannen uit de doeken te doen omtrent de veelbesproken ‘Groene Verbinding’. © JF
Jules Fremaut

Stad Kortrijk deed OC De Vonke vollopen om haar plannen uit de doeken te doen omtrent de veelbesproken ‘Groene Verbinding’. De buurt leek zich vooral zorgen te maken over de impact van de werken en leek in te stemmen met de plannen die de stad uit de doeken deed. Concreet wordt het binnen enkele jaren mogelijk om in één ruk van de Warande in Heule richting het Astridpark aan de stadsrand van Kortrijk te wandelen of te rijden met de fiets. Ook komt er een nieuw stadspark naast de fiets- en wandelpaden, ‘parcN5’. De werken starten in het najaar van 2023 en lopen al zeker door in de volgende legislatuur.

Van de Warande, grenzend aan Heule-Watermolen richting het Astridpark, ofwel van de R8 richting de R36. Om die route af te leggen, moeten Heulenaars gebruik maken van de gebetonneerde Izegemsestraat. Binnenkort kunnen ze beroep doen op een groene verbinding tussen de twee straten. Die plannen maakte de stad bekend op een buurtoverleg. De timing, het kostenplaatje en de praktische zaken werden uit de doeken gedaan. De buurt knikte mee en leek het project wel te smaken, maar zoals zo vaak lijken de wegenwerken het zorgenkindje te worden.

Buurtbewoners vrezen dat ze hun auto niet meer kwijt gaan kunnen en vaak zullen moeten omrijden. Zelfs de invoering van elektrische wagen was opeens een gespreksonderwerp. Echt inhoudelijke vragen over het project ontbraken. Wel maakte gemeenteraadslid Matti Vandemaele (Groen) de bemerking of er ook geen verbinding gemaakt kon worden met de fietsverbinding richting Heule Watermolen en Ring Shopping. Schepen Weydts kon het idee wel pruimen, Vandemaele werd getrakteerd op een bescheiden applausje van de aanwezigen.

Verbinding Heule en Kortrijk

Het project is één van de paradepaardjes van de stadscoalitie. De Groene Verbinding wordt opgesplitst in twee grote zones. Schepen van Stadsontwikkeling Wout Maddens benadrukte meermaals het belang van het woord verbinding. Met het project wil de stad een figuurlijke brug slaan tussen Noordelijk Kortrijk, Heule en het stadscentrum. Hiervoor herziet het een groot deel van het gewestplan.

Dat plan voorzag dat er vooral werk ging gemaakt worden van een uitbreiding van de auto-infrastructuur en wooneenheden in de stad. Die beslissing draait de stad, zoals een poos geleden al aangekondigd, nu zo goed als terug. “In plaats van te kiezen voor de auto en bebouwing, gaan we voor extra groene ruimte”, dixit schepen Wout Maddens.

“We creëren hier een optimale fietsroute van centrum Kortrijk tot aan de R8 en verder. Niet zomaar een fietsroute, maar een route die volledig ingebed zal liggen in groen en natuur”

Het grootste en langste gedeelte is tussen de Hoge Dreef aan de Warande en de Molenstraat. Pal door het hart van Heule loopt binnenkort een groene verbinding tussen de beide straten. Meer specifiek wordt een vier meter breed dubbelrichtingsfietspad gerealiseerd. Het fietspad takt af naar de verschillende aangrenzende wijken Leiaarde, Vlaschaard en Waterhoek. Naast het fietspad komt een twee meter breed wandelpad en nog wat extra groenruimte met speeltuigen voor de Heulse jeugd.

Stad Kortrijk meet zich met dit project graag aan voorbeeldstad en fietswalhalla Kopenhagen. “Dit wordt een fietsverbinding die je tot op vandaag vooral ziet in steden als Kopenhagen. Onze ambitie is immers groot. We creëren hier een optimale fietsroute van centrum Kortrijk tot aan de R8 en verder. Niet zomaar een fietsroute, maar een route die volledig ingebed zal liggen in groen en natuur. Zo wordt het niet alleen stukken veiliger fietsen maar ook veel aangenamer”, zegt Axel Weydts, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken.

(Lees verder onder de foto.)

Er komt ook een nieuw stadspark, parcN5.
Er komt ook een nieuw stadspark, parcN5. © gf

ParcN5

Naast de wandel- en fietspaden komt er heel wat extra groene ruimte, waar menig Heulenaar naar snakt. Die broodnodige groene ruimte komt er in de vorm van een nieuw stadspark, parcN5. Volgens de planning moet dat stadspark tegen 2024 klaar zijn. Het park wordt doormidden gesplitst door de Bozestraat. Aan de kant van de Hoge Dreef komen er graszones en bomen, en krijgt de natuur voor het overige vrij spel.

Tussen de Bozestraat en de Molenstraat is er dan weer ruimte voor nieuwe wooneenheden met wijk- en buurtgroen, bijvoorbeeld met een openbare tuin van zo’n 12 meter breed in de Molenstraat. “Ook de straten en het openbaar domein worden ingeschakeld om door middel van de ontharding en het extra groen de stadsomgeving klimaatrobuust te maken. We zorgen met dit project ook voor groen op wandelafstand voor de Kortrijkzanen”, zegt Bert Herrewyn, schepen van natuur en biodiversiteit.

Verbinding tot aan het Astridpark

Het groene lint trekt van Heule verder richting het Astridpark in Kortrijk. In de Molenstraat, de Jakob Vandervaetstraat, de Weverstraat en de Koniginnestraat komen nieuwe fietspaden en extra groene ruimte. Er wordt volop ingezet op het ontharden van de straat. Zo wordt in de Koninginnelaan de helft van de straat onthard en ingericht naar het beeld van het Astridpark.

“Dit is een illustratie van de bouwshift. We zetten woongebied om naar een groene bestemming. Voor de realisatie van de groene fietsstructuur verwerven we 42.000 vierkante meter gronden van Imroder voor een bedrag van 2.240.000 euro”, aldus Wout Maddens, schepen van Bouwen, Wonen en Stadsvernieuwing.

De Molenstraat wordt gedeeltelijk een fietsstraat. De Jakob Vandervaetstraat en de Weverstraat worden een volledige fietsstraat. Naast die eerste straat komt er ook nog een buurtparking. In die straten wordt ook alles in het werk gesteld om het wat verkeersveiliger te maken. Zo krijgt de Molenstraat ook extra verkeersplateaus.

(Lees verder onder de foto.)

De werken starten in het najaar van 2023 en lopen al zeker door in de volgende legislatuur.
De werken starten in het najaar van 2023 en lopen al zeker door in de volgende legislatuur. © gf

Buurtprotesten

In april eerder dit jaar deden de plannen al flink wat stof opwaaien. Naast extra groen en een oplapbeurt voor de fiets- en wandelpaden kreeg de omgeving van de Molenstraat ook een eigen circulatieplan. Heel wat straten, waaronder de drukbezochte Bozestraat en Izegemsestraat, zouden toen gedeeltelijk eenrichtingsverkeer worden. Er belandden toen 187 bezwaarschriften tegen die plannen in de brievenbus van bevoegd schepen Axel Weydts.

Na overleg met de buurtbewoners presenteerde de stad een aangepast circulatieplan. Zo blijft de Bozestraat toch tweerichting tot de Sint-Godelievestraat en eenrichting tussen Sint-Godelieve en Izegemsestraat. Het invoeren van eenrichting in de Molenstraat tussen Kortrijkse- en Vandervaetstraat en in de Vandervaetstraat zelf en het knippen van de middenberm in de Molenstra at en Koninginnelaan, nabij de Weverstraat zijn de enige restanten van het toen fel gecontesteerde plan. In de nieuwe communicatie wordt met geen woord meer gerept over het circulatieplan.

“Er wordt geen straatparkeren geschrapt zonder in een alternatief te voorzien met nieuwe of opgewaardeerde buurtparking”

Ook een mogelijk gebrek aan parkeerplaatsen was toen één van de kwelgeesten. In een persbericht garandeert de stad nu dat buurtbewoners zich daar geen zorgen over hoeven te maken. Voor de nieuwe fietspaden en extra groene ruimte dient er namelijk heel wat extra ruimte ingenomen te worden. “Er wordt echter geen straatparkeren geschrapt zonder in een alternatief te voorzien met nieuwe of opgewaardeerde buurtparkings. Zo worden op korte termijn in de Molenstraat en op lange termijn in de Jacob Vandervaetstraat nieuwe buurtparkings voorzien, en wordt de bestaande buurtparking in de Weverstraat met specifieke ingrepen geoptimaliseerd”, klinkt het in het persbericht.

Timing

De aanbesteding voor de plannen start in het voorjaar van volgend jaar, in het najaar starten de werken gefaseerd op. De stad mikt er nu op dat de plannen elkaar mooi opvolgen en nooit zullen zorgen dat er straten tegelijk afgesloten of moeilijk bereikbaar zijn. Die uitspraak werd door de zaal op wat hoongelach onthaald. ‘Eerst zien, dan geloven’, klonk het. Hoe dan ook lijkt de Groene Verbinding te zorgen voor het broodnodige extra groen in Heule én krijgt de meer dan behoorlijke fietsinfrastructuur in het Kortrijkse een opknapbeurt van jewelste.

Pal door het hart van Heule loopt binnenkort een groene verbinding.
Pal door het hart van Heule loopt binnenkort een groene verbinding. © gf

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.