‘Madammen van de Zorg’ moeten CD&V naar meerderheid leiden in 2024: “Willen er zijn voor de kwetsbaren”

Links zien we Mia Cattebeke en rechts Siska Buysschaert. © (Foto EDB)
Jan Steenhoudt
Jan Steenhoudt Editieredacteur KW Kortrijk – Menen – Waregem

Gemeenteraadslid Mia Cattebeke (65) en CD&V-militante Siska Buysschaert (58) zijn verkozen als co-voorzitters van CD&V Kortrijk. Het duo volgt Liselotte Vandevelde op, die wel nog actief blijft binnen de partij. CD&V bekleedt momenteel zeven zetels in de gemeenteraad in Kortrijk.

De machtsoverdracht bij CD&V Kortrijk is een feit: Het duo Mia Cattebeke (65) en Siska Buysschaert (58) neemt de fakkel over van Liselotte Vandevelde. Felix De Clerck, directeur externe relaties bij CD&V en zoon van oud-burgemeester van Kortrijk Stefaan De Clerck, greep uiteindelijk naast de functie. Zowel gemeenteraadslid Mia Cattebeke, als directeur van MFC De Hoge Kouter in Kortrijk, en Siska Buysschaert, die voorzitter is van de gemeenschapsraad in Rollegem, hebben ervaring als lid van een raad van bestuur. Beide dames zijn ook intens betrokken bij CD&V Kortrijk. Toch kwam de overwinning onverwacht. “Het blijft een verkiezing, je bent dus nooit zeker: en ook Felix De Clerck dong naar de voorzitterszetel”, zegt Mia Cattebeke.

In de oppositie zitten is niet op ons lijf geschreven. Er zit zeker wel pit in onze fractie, en veel expertise, dat voel ik

“Siska en ik zijn ook nog niet zo lang politiek betrokken. Daar komt nog eens bij dat we niet de jongste kandidaten zijn. Maar we zijn enthousiast, en vinden elkaar in onze ambitie en animo. Ik denk dat we de mensen over de streep hebben getrokken dankzij onze inzet en onze activiteiten, zowel op professioneel áls op privévlak.

“Waarom als duo? De verantwoordelijkheid van een voorzitter is groot. Ik vond mezelf niet geschikt, maar zag in Siska een uitgelezen kandidate. Maar ze zag het enkel zitten als ik meeging in haar verhaal. Normaal kon dat niet, als mandataris. Maar het bestuur heeft er uiteindelijk mee ingestemd.”

Beleidspartij

Voor CD&V Kortrijk komen er nog twee zeer belangrijke jaren aan. “Het is inderdaad onze ambitie om opnieuw een beleidspartij te worden in 2024. In de oppositie zitten is niet op ons lijf geschreven. Er zit zeker wel pit in onze fractie, en veel expertise, dat voel ik. De afstemming, de uitwisseling en het enthousiasme is er zeker. CD&V hoort in de meerderheid thuis. Ook Lieselotte ambieerde dat, maar zij kreeg geen grip op onze koers, enkel en alleen omdat de coronacrisis het onmogelijk maakte om samenhorigheid uit te dragen en de mensen wakker te schudden. Velen hebben in quarantaine hun weg naar de zetel gevonden, een evolutie die we willen omkeren.”

Het voorzittersduo profileert zich als ‘Madammen van de Zorg’. “Een link naar ons professioneel leven, maar we willen er met CD&V zijn voor zij die zorg nodig hebben, de kwetsbaren, én ook voor de mensen die zorg mogelijk maken.”

“‘ZORG’ spelen we ook uit als 4-letterwoord. ‘Z’ staat voor ‘Zichtbaar worden’, naar de goegemeente toe, en met een duidelijke boodschap. ‘O’ staat voor ‘Ondernemend’. We moeten eerst onze interne werking aanscherpen en herbronnen, om daarna actief naar de verkiezingen toe te werken. ‘R’ staat voor het essentiële ‘Respect’. En ‘G’ verwijst naar de ‘goesting’ om CD&V opnieuw te zien groeien.

Velen hebben in quarantaine hun weg naar de zetel gevonden, een evolutie die we willen omkeren

Naast de voorzitterswissel waren er binnen CD&V nog een aantal verschuivingen te noteren. Zo neemt Anaïs de Bethune (32) de fakkel van Carol Leleu over als voorzitter van Vrouw en Maatschappij Kortrijk en volgt Frans Christiaens (81) zichzelf op als vertegenwoordiger van de Kortrijkse CD&V senioren.

BIO MIA

Mia Cattebeke (65) is getrouwd met Rudi Bijnens en woont in Heule. Ze is de mama van Stijn & Lynn en van Steven & Stefan en de mama van Warre. Ze is directeur van MFC De Hoge Kouter in Kortrijk. Haar werk is meteen ook haar hobby. Ze is actief bij Beweging.net, waar haar roots liggen. Ze is ook raadslid in de oc-raad van OC De Vonke in Heule. Mia zetelt ook in verschillende raden van bestuur van zorginstellingen.

Mia zorgt graag voor haar zus die een beperking heeft en houdt van reizen met ‘Den Trimard’, een mobilhome.

Mia trad in 2019 toe tot de Gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en zetelde in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst van het OCMW.

Siska Buysschaert is getrouwd met Jos Leplae en de mama van Elke & Jeroen, Jonas & Sylvie en Elias & Zoë. Ze is de mammie van Manon, Amélie, Thibaut, Renee, Céleste, Elodie. Het zevende kleinkindje is op komst. (ED)

BIO SISKA

Siska Buysschaert (58) woont op de Markesteert, op grondgebied Marke maar heel dicht bij Rollegem en Aalbeke.

Siska is projectmedewerker bij Klasziekaal, een project van de provincie West-Vlaanderen betreffende onderwijs voor zieke leerlingen. Ze is voorzitter van de gemeenschapsraad in Rollegem, lid van de OC-raad in Rollegem, lid van koor Crescendo in Rollegem en lid van de wijngilde.

Van uit haar sociaal engagement en de ambitie om hulpverlening toegankelijker te maken en elk kind het onderwijs te bieden dat het nodig heeft, kandideerde Siska in 2018 voor het eerst voor een zitje in de Gemeenteraad. (ED)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.