Kwart meer klachten bij Ombudsdienst Oostende in vergelijking met opstartjaar, een derde blijkt gegrond

© JR
Jeffrey Roos
Jeffrey Roos Medewerker KW

De lokale Ombudsdienst Oostende kreeg in 2021 een kwart meer klachten te verwerken dan het opstartjaar 2020. Ombudsvrouw Griet Landuyt behandelt klachten die werden aangekaart bij de desbetreffende dienst, maar niet of onvoldoende werden behandeld. “In 122 van de 331 gevallen was de klacht gegrond.”

Wie een klacht heeft over de behandeling van een klacht over de dienstverlening van de Stad, het OCMW, de Lokale Politie, de autonome gemeentebedrijven, De Grote Post, Het Economisch Huis, BuitenGoed Oostende of Toerisme Oostende kan daarvoor sinds 2020 terecht bij de Ombudsdienst Oostende.

Ombudsvrouw Griet Landuyt – die niet onder een bevoegd schepen of onder een directie werkt – behandelt de klachten, maar die moeten eerst al aangekaart zijn geweest bij de dienst in kwestie.

“We werden 331 keer gecontacteerd en in 122 gevallen was de Ombudsdienst bevoegd en werd er een onderzoek gestart”, duidt de ombudsvrouw.

Bemiddeling

“Een op vijf klachten werden telkens opgelost door bemiddeling. Zestien procent van de 122 onderzochte klachten bleek dan weer ongegrond te zijn. Daarbij had de grootste groep betrekking tot meer dan één dienst of instantie. De meeste klachten gingen over GAS-boetes.”

“Dat ging vooral het hoger tarief en de invoering van blauwe zones. In drie vierden van de klachten moest ik me echter onbevoegd verklaren. Op de derde plaats staan klachten over parkeerretributies, uitgeschreven door parkeerbeheerder Streeteo. De klachten over interne klachtenbehandeling van die laatste bleken echter het vaakst gegrond te zijn.”

(JR)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.