Koksijde kocht laptops en smartphones voor telewerkers

© MVO
Redactie KW

De Krant van West-Vlaanderen hield een exclusieve rondvraag in alle gemeenten naar de impact van de coronacrisis op de lokale besturen. Marc Vandenbussche (Lijst Burgemeester) zegt dat personeel van de dienst vrije tijd en musea elders wordt ingezet.

1. Komt u nog bijeen met het schepencollege en met de voltallige gemeenteraad?

“Het college van burgemeester en schepenen blijft wekelijks vergaderen zoals ingepland. Dit gebeurt virtueel via Teams en e-notulen. De gemeenteraad van maart vond niet plaats, de zitting van april zal eveneens worden gehouden via Teams op maandag 20 april. In tegenstelling tot andere maanden zal de burger de zitting dus niet live kunnen volgen. De zitting zal wel opgenomen worden en achteraf ter beschikking worden gesteld op onze gemeentelijke website.”

2. Welke grote projecten/investeringen zijn door de coronacrisis on hold gezet?

“Momenteel staat het managen van de crisis voorop. Er werd nog niets on hold gezet. Het klopt dat we met projecten zullen moeten schuiven, enerzijds omdat aannemers wel opdrachten aanvaarden maar zelf niet aan het werk zijn, anderzijds om middelen vrij te maken voor kosten van de crisis.”

3. Hoe blijft u in contact met de burger nu de gemeentehuizen gesloten zijn?

“Via sociale media, onze gemeentelijke website,… Daarnaast wordt ons infoblad om de twee weken gebust bij de inwoners in plaats van maandelijks. We voorzien communicatie langs straten en pleinen (via straatmeubilair). De burgemeester heeft ook al twee keer een videoboodschap gebracht, specifiek gericht aan de inwoners. Hebben zij bepaalde vragen, dan kunnen ze het 0800 nummer bellen of mailen naar corona@koksijde.be. Ook de zaterdag en zondagvoormiddag is het nummer bereikbaar.”

4. Zijn er specifieke coronamaatregelen genomen?

“We hebben al bijkomende uitgaven verricht voor de aankoop van alcogels, mondmaskers, beschermingsmiddelen en verdeling aan zorgcentra, ziekenhuis, assistentiewoningen, eerstelijnshelpers, verzorgenden, poetshulpen OCMW, medewerkers, politie, …. Daarnaast werden extra smartphones en laptops aangekocht voor telethuiswerk;… (tot nu toe: ongeveer 40.000 euro). Daarnaast voorzien we een bijdrage in zorgschakelcentra in De Panne, Koksijde en Nieuwpoort.”

5. Kan het gemeentepersoneel aan de slag blijven?

“Als openbaar bestuur moeten we de dienstverlening blijven garanderen. Er wordt volop ingezet op thuiswerk om de dienstverlening maximaal te kunnen garanderen. Voor de meest dringende zaken wordt op afspraak in het gemeentehuis gewerkt (bijv. dienst burgerzaken). Wij doen ons uiterste best om iedereen aan de slag te houden. Wie zijn ‘normale dagtaak’ niet kan uitoefenen, wordt op een andere manier ingezet. Zo worden bijvoorbeeld medewerkers van musea en andere vrije tijdsdiensten momenteel ingeschakeld in ons callcentrum of voor het opbellen van 80-plussers. Enkel wie weigert om andere taken te uit te voeren, kan technisch werkloos worden.” (API)

Hoe doen ze het in de andere West-Vlaamse gemeenten? Ontdek het op www.kw.be/lokalepolitiek.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.