Koekelare houdt eind deze maand fysieke gemeenteraad

De vernieuwing van het traject Koekelare-De Mokker zal vertraging oplopen door de coronacrisis. © Foto Coghe

De Krant van West-Vlaanderen hield een exclusieve rondvraag in alle gemeenten naar de impact van de coronacrisis op de lokale besturen. Burgemeester Patrick Lansens (sp.a) houdt alle personeelsleden aan het werk, behalve de medewerkers van de poetsdienst van het Sociaal Huis.

1. Komt u nog bijeen met het schepencollege en met de voltallige gemeenteraad? En zo ja, op welke manier? Kan de gemeenteraad ook door de gewone burger gevolgd worden?

“Tijdens de eerste tien dagen van de crisissituatie vergaderden wij heel frequent en veelal zelfs dagelijks met het schepencollege, in het begin nog fysiek, na korte tijd via Teams (conference call). Ook nu vergaderen wij telkens er nieuwe maatregelen moeten worden genomen. Vorige week dinsdag kwamen we nog eens fysiek samen omdat er plannen van een project moesten bekeken worden op groot scherm. We vergaderden evenwel in de gemeenteraadzaal, waar veel meer plaats is.”

“De gemeenteraad van 30 maart werd uitgesteld omdat er geen punten waren die dringend waren, er moest dus geen onnodig risico genomen worden. De volgende gemeenteraad eind april zal wel degelijk doorgaan, maar in een grote zaal zodat iedereen twee plaatsen kan tussen laten. Het publiek zal niet toegelaten worden.”

2. Welke grote projecten/investeringen zijn door de coronacrisis on hold gezet?

“Enkele grote projecten zullen hoe dan ook maanden vertraging oplopen, zoals het fietspad in Zande en de vernieuwing van het traject Koekelare-De Mokker. Voor beide projecten zitten we in de fase van de onderhandelingen met particulieren om gronden te verwerven. Deze gesprekken bij de mensen thuis moeten gestaakt worden. Voor enkele andere grote projecten, die nog in de ontwerpfase zitten, zijn de besprekingen met het studiebureau en de verschillende instanties (VMM, Aquafin, Fluvius…) stil gevallen, dat zal ook vertraging meebrengen.”

3. Hoe blijft u in contact met de burger nu de gemeentehuizen gesloten zijn?

“Mensen kunnen bellen naar het gemeentehuis, want ik ben nog steeds driemaal per week aanwezig tijdens mijn spreekuren op maandag, woensdag en vrijdag. Veelal sturen de mensen een mail, anderen die op Facebook actief zijn, contacteren mij ook via Messenger.”

4. Zijn er specifieke coronamaatregelen genomen? En hoe denkt u het inkomstenverlies op te vangen?

“Wij hebben geen betalend parkeren, dus dat moeten we ook niet opheffen. We hebben ook geen specifieke bedrijfsbelastingen. Er is enkel de inname op het gebruik van het openbaar domein (plaatsen kranen, werfketen…) en dat wordt dit jaar opgeschort. De eerste zorg nu is deze crisis het hoofd bieden en het virus een halt toeroepen. De gezondheid primeert nu. Er zal dit jaar wat inkomstenverlies zijn (stopzetting gebruik infrastructuur terwijl de vaste kosten, vooral personeel, blijven lopen) maar dat kunnen we wel opvangen. Vraag is wat het effect volgend jaar zal zijn op grote inkomsten zoals de aanvullende personenbelasting, vermits heel wat gezinnen dit jaar lagere inkomsten zullen noteren.”

“We doen niet mee aan het halsoverkop geld uitdelen, dat moet later trouwens allemaal terugbetaald worden. Wat niet betekent dat we niet openstaan voor een of andere actie, maar daarvoor is nog tijd, want het zal nog een tijd duren voor alles terug open mag. We kwamen reeds samen met alle fracties (ook de oppositie) en zullen dat in gezamenlijk overleg beslissen. In zo’n crisissituatie heeft de burger geen nood aan politiek opbod en gekibbel, we moeten nu eensgezind zijn.”

5. Wat met het gemeentepersoneel? Kan iedereen aan de slag blijven of voert u ook technische werkloosheid in?

“Het gemeentepersoneel blijft grotendeels aan het werk. Sommigen in de administratie werken van thuis uit, anderen verzekeren een minimale dienstverlening met respect voor de social distancing. De buitendiensten werken door met soms een aangepast takenpakket zodat de regels kunnen nageleefd worden. Enkel de poetsdienst bij het sociaal huis is momenteel dicht. Deze medewerkers zijn in tijdelijke werkloosheid.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.