Knip Korenmarkt geschrapt uit nieuw bereikbaarheidsplan van Izegem; oppositie heeft nog bedenkingen

De voorziene knip op de Korenmarkt komt er niet, de vergroening wordt wel doorgezet. © Wouter Vander Stricht
Wouter Vander Stricht

Na een brede inspraakronde schaaft het stadsbestuur het voorontwerp voor het Brugpark en het daarvan afgeleide bereikbaarheidsplan op enkele belangrijke punten bij. Dat werd vanavond duidelijk op de gemeenteraadscommissie Openbare Werken en Mobiliteit. De initieel geplande knip op de Korenmarkt komt er toch niet. De verkeerssituatie in de Prins Albertlaan, ter hoogte van de afzink van de centrumbrug, en op de kruising van de Korenmarkt met de Ketelstraat worden met gerichte ingrepen veiliger gemaakt voor de fietsers. Daarmee biedt het stadsbestuur een antwoord op enkele duidelijke verzuchtingen van inwoners en handelaars én ook van de oppostie (reacties zie onderaan).

De hele maand april kon elke inwoner van Izegem zijn stem laten horen over het voorontwerp voor het Brugpark en het bereikbaarheidsplan. Dat kon op een infomarkt, op afspraak in het stadhuis en op de website van de stad. Er waren ook twee bijeenkomsten met handelaars én de leden van het inwonerspanel van de stad spraken zich ook uit over de herinrichting van het stadscentrum. “We hebben vooraf altijd duidelijk gesteld dat die brede inspraakronde geen maat voor niets zou zijn en dat we echt zouden luisteren naar de vragen en opmerkingen. Anders heeft participatie natuurlijk geen zin”, stelt burgemeester Bert Maertens. “Het is ook goed dat we ons inwonerspanel inschakelden voor de beoordeling van zo’n belangrijk project. Dat is een bevraging van een representatief staal van onze bevolking, door onafhankelijke wetenschappers uitgevoerd. De resultaten van zo’n enquête bieden dan ook een betrouwbare kijk op de mening van de Izegemnaar.”

Inwoners over het algemeen positief over de plannen

Burgemeester Maertens vindt de resultaten van de bevraging hoopgevend voor het Brugpark en het bereikbaarheidsplan: “Over het algemeen worden quasi alle veranderingen positief ervaren. De burgers vinden voornamelijk de veiligheid en bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers prioritair. In tweede orde vinden ze gezellige pleinen en een groenere inrichting belangrijk. Daar ben ik blij om, want meer verkeersveiligheid, een groener stadscentrum en gezelliger ontmoetingsruimte zijn uitgerekend de drie centrale uitgangspunten van dit project.”

Het inwonerspanel vindt het scheiden van wagens met voetgangers en fietsers op de centrumbrug positief (91% vindt dit een (eerder) goede maatregel). De aanleg van een fiets- en wandelaantakking van op Wandel op de Mandel en de Dam rechtstreeks op de centrumbrug krijgt ook veel bijval, met de steun van 83% van de inwoners.

Korenmarkt niet geknipt

Dat de stad van de Korenmarkt een groener plein wil maken met meer ruimte voor terrasjes vinden de inwoners een goede zaak. Het onderbreken van doorgaand verkeer op de Korenmarkt vindt 43% geen goed idee, 40 procent is wel voorstander. “Ook gesprekken met handelaars wezen uit dat die knip op de Korenmarkt bij hen moeilijk lag. Daarom beslisten we die toch niet uit te voeren, zodat je met de wagen van aan het station naar de handelszaken op de Korenmarkt en in de Melkmarktstraat kan blijven rijden. Om de veiligheid voor de fietser en voetganger te verzekeren, kiezen we wel voor verhoogd plateau met wegversmalling ter hoogte van het stadhuis”, verduidelijkt schepen van Mobiliteit Caroline Maertens.

Concreet komt het er op neer dat er vlak voor het stadhuis een platteau zal komen waar voetgangers en fietsers veilig zullen kunnen oversteken. Er kan daar door de wegversmalling slechts één auto tegelijk passeren, wagens komende uit de richting Nieuwstraat hebben daar voorrang.

Fietsveiligheid is prioriteit

“Daarnaast gaan we met gerichte ingrepen de fietsveiligheid verbeteren, daar waar de fietser de wagen kan dwarsen. Dat geldt onder meer voor het kruispunt Korenmarkt-Ketelstraat en de afzink van de brug op de Prins Albertlaan. Daar zullen automobilisten de fietsers voorrang moeten geven. Waar de fietser vanop de centrumbrug landt op de rotonde in Emelgem, remmen we met een asverschuiving de fietser af. Op die manier willen we het aantal conflicten en ongevallen op die locatie naar beneden halen”, besluit Caroline Maertens.

De oppositiepartijen hadden natuurlijk wel wat munitie klaar, maar door de mededeling dat de kniop in de Korenmarkt er niet kwam, viel al een stuk van hun argumentatie weg. Niettemin hadden ze nog hun bedenkingen.

STiP: “Waarom geen proefperiode voor knip aan Melkmarkt?”

Bij STiP vond Nadia Staes dat er niet echt sprake was van participatie, maar dat de plannen gewoon meegedeeld werden. Ook over de burgerbevraging had de partij wel wat vragen. Samen met haar fractie zag ze ook wel wat problemen. De knip op de Melkmarkt zagen ze liever eerst in proeffase uitgetest. En in een weg iets dichter bij de Vrijheidsboom, maar wel met doorgaand verkeer, zagen ze eventueel een alternatief. Die laatste optie bleek volgens de de mensen van de stadsdiensten niet mogelijk, wegens te gevaarlijk voor de eeuwenoude boom. “Wij zijn natuurlijk ook voor meer fietsveiligheid, maar op sommige punten creëer je net meer conflictsituaties zoals beneden aan de brug in Emelgem waar de fietsers nu meer wegen moet passeren, in de Prins Albertlaan waar de fietsers langs het neerdalende verkeer van de brug moeten passeren en in de Ketelstraat waar het na schooltijd enorm druk zal zijn als al die fietsers vanuit de Kasteelstraat hun weg zoeken naar de brug.” Ondertussen anticipeerde de burgemeester door te stellen dat die zaken ondertussen zijn aangepakt. “Beneden de brug in Emelgem werken we met een asverschuiving, in de Ketelstraat en de Prins Albertlaan zullen de fietsers voorrang hebben op het autoverkeer. We hebben dus ook naar de reacties van de oppositie geluisterd.”

Vlaams Belang: “Straks ook een brochure met alle files in beeld?”

Namens Vlaams Belang nam Rik Baert het woord. “Wij blijven vierkant tegen dit plan. Uiteraard zijn we ook voor meer veiligheid. Maar misschien toch nog eens aanstippen dat niet enkel de autobestuurders, maar ook de fietsers zelf een grote verantwoordelijkheid hebben als het op fietsveiligheid aankomt. We stellen ons ook vragen bij een investering aan een brug die binnen tien jaar toch wordt afgebroken. Hetzelfde geldt overigens voor Emelgembrug, die moet straks ook tegen de vlakte. Het stadsbestuur schermt met subsidies, maar die centen komen ook van de belastingbetaler. Het plan dat voorligt zal voor wandelaars en fietsers hier en daar wel voordelen hebben, maar er zijn ook mensen die moeten werken en met hun auto in het centrum geraken. Ook om de handelaars te beleveren bijvoorbeeld. Als je nu op de Grote Markt staat kun je via de Kasteelstraat wegrijden, of via de Brugstraat allerlei richtingen uit. Straks kun je enkel nog via de Marktstraat wegrijden waar je dan op de Roeselaarsestraat uitkomt, in een eenrichtingsstraat nota bene. Na een ommetje van een kwartier kom je dan misschien waar je naar je toe wil. De brochure die de stad verspreidde toont fictieve beelden. We zouden het op prijs stellen mocht er na het uitvoeren van die plannen eenzelfde brochure komen met foto’s van de files op de plaatsen die nu afgebeeld staan en van het kruid in het groen op het brugpark”, besloot hij zijn pleidooi.

Burgemeester Bert Maertens counterde de bruggenvraagstukken. “Er komen zeker twee nieuwe hogere bruggen, zowel in het centrum als in Emelgem. Die in Kachtem blijft uiteraard ook, die is net hoog genoeg. Dat de subsidies die we krijgen ook van de belastingbetaler komen klopt, maar als wij die niet gebruiken, dan gaat Roeselare of Ingelmunster er misschien mee aan de haal.”

Vooruit: “Eerst alles goed uittesten”

Ook Julie Vandewatere van Vooruit had nog enkele opmerkingen. “Eerst en vooral willen we de stadsdiensten bedanken voor hun puike werk. Wij zien wel graten in dit plan, we hopen vooral dat alles eerst goed uitgetest wordt vooraleer het uitgevoerd wordt. Zodanig dat vrachtwagens zich niet vastrijden op punten waar ze hun draaicirkel niet halen.” Schepen Caroline Maertens benadrukte dat dit allemaal goed nagerekend was.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.