Jurgen Vergauwe is nu officieel algemeen directeur van Middelkerke

Met zijn 31 jaar is Jurgen Vergauwe een van de jongste algemeen directeurs van Vlaanderen. (foto LC)©luc cassiman
Met zijn 31 jaar is Jurgen Vergauwe een van de jongste algemeen directeurs van Vlaanderen. (foto LC)©luc cassiman
Redactie KW

Hij was al een tijdje waarnemend algemeen directeur van de gemeente Middelkerke, maar nu mag Jurgen Vergauwe (31) zich officieel algemeen directeur noemen. Hij volgt Pascal Van Looy op die tijdelijk in de plaats kwam van Pierre Ryckewaert.

De algemeen directeur vervult samen met het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteontvanger en de politiecommissaris een sleutelrol in het lokale beleid van de gemeente. Jurgen Vergauwe is met zijn 31 jaar, een van de jongste algemeen directeurs van Vlaanderen. Hij is afkomstig van de deelgemeente Lombardsijde en woont samen met Sarah in die andere deelgemeente van Middelkerke, Slijpe.

Hij is master overheidsmanagement en -beleid en behaalde ook zijn masterdiploma bedrijfseconomie. Jurgen Vergauwe was indertijd fractiemedewerker bij CD&V en fiscalist bij Deloitte. Na de laatste gemeenteraadsverkiezingen werd hij door Jean-Marie Dedecker aangenomen als kabinetschef.

Nu is hij algemeen directeur en dat houdt nogal wat in qua verantwoordelijkheden en dossierkennis. Hij werd tijdens de jongste gemeenteraadszitting officieel benoemd. Hijzelf staat er niet bij stil dat hij op zo’n jonge leeftijd al dergelijke functie kan bekleden.

500 medewerkers aansturen

“Velen zien de secretaris nog als de wijze, ervaren man die instaat voor de gemeentelijke administratie en verslagen notuleerde, maar dat behoort al lang tot het verleden. De functie kreeg, met algemeen directeur, ook een andere naam” geeft Jurgen mee.

Samen met vier afdelingdirecteurs en een financieel directeur worden dagelijks zo’n 500 medewerkers aangestuurd. Met een gemeentebestuur dat vol plannen zit en de coronapandemie was het voor Jurgen Vergauwe zeker geen makkelijke opdracht om aan zijn taak te beginnen. Wij vroegen hem wat die functie van algemeen directeur eigenlijk inhoudt.

“Ik ben verantwoordelijke voor de dagelijkse leiding van zowel de gemeente als het OCMW. Samen met de burgemeester en de schepenen worden beleidskeuzes gemaakt die ik dan met de afdelingdirecteurs in de praktijk breng. Ik ben ook verantwoordelijk voor de opvolging van de juridische dossiers en het personeelsbeleid” zegt Jurgen. De coronapandemie maakte het voor hem niet makkelijker en overzichtelijker.

Thuiswerk

“Twee dagen na mijn aanstelling werd de eerste lockdown afgekondigd en moest alles van thuis uit worden georganiseerd. In een week werd de hele werking van het lokaal bestuur omgewenteld. De administratieve medewerkers moesten van thuis werken en voor andere medewerkers diende een andere taak te worden gezocht.”

“Deze evolutie heeft er ook voor gezorgd dat een aantal zaken blijvend zullen worden. Het was improviseren, maar de crisis heeft ons zeker ook een paar stappen vooruit geholpen. Wat een jaar geleden ondenkbaar was, is nu realiteit en onze administratieve medewerkers zijn in staat om zich tijdelijk volledig van thuis uit te organiseren”, zegt Jurgen.

Er staat nog heel wat in de steigers in de gemeente, maar Jurgen ziet het helemaal zitten als algemeen directeur en beschikt ongetwijfeld over de nodige know how om alles mee tot een goed einde te brengen. “Grote projecten zoals de bouw van het nieuwe casino, het sportcomplex dat in aanbouw is en het geplande nieuwe gemeentehuis vragen heel wat voorbereidingswerk. Ook de gemeentelijke werking moet worden gemoderniseerd en we moeten sterker inzetten op digitalisering. Kortom, ik wil onze gemeente en ons OCMW klaarstomen voor de toekomst”, besluit hij.

(PB)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.