Inwoners Staden kunnen beleidsplan ruimte mee vorm geven

Burgemeester Francesco Vanderjeugd: “Het beleidsplan vervangt het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan uit 1999.” © Christophe De Muynck
Redactie KW

De gemeente organiseert deze maand, op 16, 17 en 23 maart, inspraakavonden rond het gemeentelijk beleidsplan ruimte.

“Het gemeentelijk beleidsplan ruimte omvat de toekomstvisie voor de ruimtelijke ontwikkeling in de gemeente”, legt burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD) uit. “Het plan biedt een antwoord op verschillende uitdagingen, van klimaatsverandering tot bevolkingsgroei.”

Conceptnota

“Concreet wil het gemeentebestuur werk maken van het slim verdichten en leefbaar houden van de dorpskernen, het uitbouwen van een robuuste en veerkrachtige open ruimte, de klimaatuitdagingen op lokaal niveau en duurzame mobiliteit.”

“Het beleidsplan vervangt het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan uit 1999. Na het screenen van dat plan werd een startnota opgemaakt. Het document dat door de gemeenteraad goedgekeurd werd, is de conceptnota die daaruit voortvloeit. De conceptnota is een belangrijke tussenstap om tot een definitief plan te komen.”

Inspraakavonden

Geïnteresseerden krijgen de mogelijkheid om samen met het gemeentebestuur de conceptnota verder vorm te geven. Inwoners kunnen daarvoor afzakken naar een van de inspraakavonden op 16, 17 en 23 maart om 19 uur. Per avond wordt per deelgemeente dieper ingegaan op de plannen die op tafel liggen, de beleidskeuzes die eraan verbonden zijn en de uitwerking ervan in het gemeentelijk beleidsplan ruimte.

Om alles vlot te laten verlopen, wordt gevraagd om vooraf in te schrijven via www.degrotedorpsswitch.be of via 051 70 82 00. Wie er die avonden niet bij kan zijn, kan van 14 maart tot en met 13 mei terecht op www.degrotedorpsswitch.be of in het AC/DC in de Ieperstraat 109 om de plannen in te kijken.

Reageren kan tijdens die periode aangetekend per post, via afgifte tegen ontvangstbewijs in het AC/DC of via ruimte@staden.be en dit tot 13 mei om 12 uur. (BCH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.