Infoavond heraanleg Markt in Houthulst

Vlnr. gemeenteraadslid Ronny Goderis, schepen Erik Verbeure, schepen Peter Van Ryckeghem, burgemeester Joris Hindryckx, schepen Ann Vansteenkiste, schepen Jeroen Vandromme en gemeenteraadslid Dries Delheye die samen na de voorstelling nog vragen van de aanwezigen beantwoordden. © (Foto ACK)
Annie Callewaert
Annie Callewaert Medewerker KW

Op woensdag 23 maart werden in de Sint-Jan de Doperkerk in Houthulst de ideeën voor de heraanleg van de markt in Houthulst voorgesteld, een tachtigtal buren kwam de avond bijwonen.

“Wat we vanavond willen laten zien is het idee om van onze markt een park te maken , maar let wel , niets staat al vast”, opende burgemeester Joris Hindryckx de avond. “Zo weten we bijvoorbeeld nog niet welk soort bomen of welke haag er zal aangeplant worden. Het is dus een eerste idee dat we hier vandaag komen voorstellen. Het is zo dat onze markt een grasmarkt is en die willen we verparken, mooier maken, de belevingswaarde vergroten en de geborgenheid van een park verwezenlijken.”

“Laten we duidelijk zijn, beide begraafplaatsen blijven behouden en zullen samen met de markt, het markthuis en de kerk één geheel vormen. Het park zou een zevental ingangen hebben. Naast het groen willen we ook een waterpartij voorzien met als bedoeling dat mensen hier kunnen samenkomen. Kinderen hier kunnen spelen en iedereen kan van het park genieten.”

Verkeersvrij

Al in de Eug. De Grootelaan zou gestart worden met het verbreden van de voetpaden om het verkeer af te remmen. Het stuk weg tussen beide begraafplaatsen zal deel uit maken van het park en wordt een wandel- en fietspad. De bestaande bushalte zal daar verdwijnen en er zal daar ook geen verkeer meer mogelijk zijn. De rotonde op het einde van de weg verdwijnt.

“Er zullen nog een aantal aanpassingen aan de wegen worden gedaan. Zo zal het stuk weg vanaf het gemeentehuis tot waar de rotonde ligt veranderen van eenrichtingsstraat naar een straat met verkeer in dubbele richting. De straat aan de kant van het postkantoor wordt een doodlopende straat”, legt burgemeester Hindryckx uit.

Markt- en foorkramers

“We zullen ook de parkeerplaatsen ontharden en rond het park zorgen voor een waterdoorlatende parking. Rondom het park, dus ook rond de kerk en begraafplaats, zal een haag worden aangeplant, maar er is ook een bredere ingang voorzien waar bijvoorbeeld de marktkramers op woensdag binnen kunnen met hun marktwagens en waar ook de kermis voor een gedeelte een plaats zal vinden, de botsauto’s zullen dan op een andere plaats kunnen staan.”

Zo zou het park eruit zien vanaf de Eug. De Grootelaan, met in de verte het Markthuis.
Zo zou het park eruit zien vanaf de Eug. De Grootelaan, met in de verte het Markthuis. © (Foto GF)

Naast de heraanleg van de markt komt ook het probleem van het verplaatsen van de bibliotheek, het dienstencentrum en het OCMW, tegenwoordig het sociaal huis, aan bod. “Het dienstencentrum Maeke Blijde en de bibliotheek werden begin jaren ’90 gebouwd en zijn op zijn zachts gezegd aan ingrijpende vernieuwingen toe. Nu kunnen we als gemeente de keuze maken om deze gebouwen te herstellen maar dat zal mee kosten dan ze plat te gooien en voor volledige nieuwbouw te kiezen. Dan is er ook nog het OCMW-gebouw op Sint Kristoffel, hier is het een nadeel dat dit niet in het centrum ligt, terwijl het beter is als alle diensten meer gecentraliseerd in het centrum liggen”, vertelt burgemeester Hindryckx.

Vragenronde

“We kunnen dus kiezen. Ofwel bouwen we een groot gebouw waar zowel bibliotheek, dienstencentrum als OCMW een plaats vinden, ofwel trekken we het Markthuis op en blijft de benedenverdieping open voor verenigingen terwijl dan boven de bibliotheek een plaats krijgt, waarbij de bibliotheek vanuit het park zichtbaar is. Dit is evenwel nog niet opgenomen in het project park. Wel is er duidelijk gekozen om de bibliotheek absoluut niet naar de Vrijetijdscampus te brengen, het Markthuis geniet de voorkeur en dan een nieuw gebouw bouwen waarin het OCMW of Sociaal Huis en het Dienstencentrum De Schakel een plaats krijgen, doch dit maakt geen deel uit van de plannen voor de heraanleg van de markt die nu op tafel liggen. Het is ook de bedoeling om in de toekomst de Eug. De Grootelaan door te trekken tot bij het gebouw van de kinderopvang op de Vrijetijdscampus, maar dat is iets voor een verre toekomst.”

Daarna werden er vragen gesteld, waarbij we onthouden dat de grootste zorg de verkeersdrukte en de snelheid zijn. De meesten vinden het ontwerp wel mooi, iemand vergeleek het zelfs met het Warandepark in Brussel, maar tegelijk was er ook de bezorgdheid over de veiligheid voor voetgangers en fietsers ter hoogte van het gemeentehuis en werd gevraagd om een zone 30 in te voeren.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.