In Komen worden vuilniszakken niet duurder, wel afvalbelasting voor ondernemers

De prijs van de vuilniszakken blijft 24 euro voor 20 stuks. © CL
Christophe Lefebvre

In de nasleep van foutieve cijfers en een stortvloed aan kritiek op een nieuwe belasting, werd maandagavond een uitzonderlijke gemeenteraad gehouden. Tijdens de zitting werd besloten de prijs voor de vuilniszakken niet te verhogen en werd de afvalbelasting voor ondernemers in 2023 goedgekeurd.

Een betoging aan de voordeur van het gemeentehuis en een financiële berekening die foutief bleek te zijn. Tijdens de gemeenteraad van maandag 7 november kreeg het gemeentebestuur de wind van voren over het onderwerp van de belastingen op de gemeentelijke afvalverwerking. Het onderwerp bleek dermate gevoelig dat werd besloten om hierover te stemmen op een later tijdstip, tijdens een bijzondere gemeenteraad. Die gemeenteraad vond maandagavond 14 november plaats en werd opnieuw geanimeerd met een resem aan giftige opmerkingen en bitsige discussies.

Schepen van Financiën Didier Soete mocht de spits afbijten met goed nieuws. Heel even werd gevreesd dat in 2023 de prijs van de huisvuilzakken zou worden opgetrokken, een vrees die al snel de kop werd ingedrukt. “In de nasleep van de coronacrisis hebben we van de Waalse overheid de mogelijkheid gekregen af te wijken van de ‘waarheidskost’, het systeem dat als een wettelijke verplichting in het leven werd geroepen. Op die manier wil men de kostprijs voor het verwerken van afval zo goed en zo kwaad mogelijk doordrukken bij de vervuiler zelf. Als gemeente hebben we dan ook erg weinig marge om ons hierin flexibel op te stellen. Toch biedt deze uitzondering ons de mogelijkheid de prijs van de vuilniszakken te houden op 24 euro voor 20 stuks. Er komt dus geen verhoging. Meer nog, we zullen de kostprijs voor het gebruik van onze PAV-installaties kunnen halveren. Waar tot op heden 20 beurten aan 20 euro werden verkocht, zal die prijs tot 10 euro zakken. Op die manier zal iedereen worden gestimuleerd om doordacht om te gaan met zijn of haar afval.”

Eindeloos gekibbel

Het tweede punt van de zitting, waarin moest worden gestemd over de beruchte afvaltaks voor ondernemers, werd dan weer de aanzet voor een eindeloos gekibbel tussen de politieke fracties. De meerderheid bleef de eerlijkheid en solidariteit ervan verdedigen en hekelde het idee dat minder dan de helft van de ondernemers de totaliteit van de kost op zich moest nemen.

Gemeenteraadslid Ryckebosch (Action) reageerde meteen dat het bestuur enkel maar kan belasten en geen oren heeft naar de argumenten. “Blijkbaar moeten we hier komen zitten en wordt er van ons enkel verwacht dat we zwijgen”, klonk het in zijn betoog. Gemeenteraadslid Eric Devos (Ensemble) was vlijmscherp in zijn antwoord. “U roept moord en brand, gilt luid en duidelijk schandaal, maar u wordt geconfronteerd met een pijnlijke waarheid. Toen uw partij aan het roer stond, werd decennialang geopperd dat de afvaltaks voor handelaars absoluut oneerlijk was. U veegde al die argumenten keer op keer in de prullenmand omdat het volgens jullie onmogelijk was om dit te wijzigen. Voor u zit een gemeentebestuur dat jullie schijnbaar onmogelijke opdracht wel tot een goed einde heeft gebracht.”

Gemeenteraadslid David Werquin (PS) hekelde op zijn beurt dan weer het feit dat de gemeente de moeite niet doet om de afvaltaks aan te passen naar de aard van de onderneming. “Technisch en boekhoudkundig onmogelijk”, verdedigde burgemeester Alice Leeuwerck de beslissing.

Moeilijke rekenoefening

Tijdens de zitting verwees de burgemeester meerdere malen naar de moeilijke rekenoefening die de gemeente voorgeschoteld kreeg. “We hebben geen andere keus om de kost voor afvalverwerking door te rekenen, dat is nu eenmaal een Waalse wet waar wij als gemeente geen zeggenschap over hebben. Het is een onderwerp dat enorm leeft, maar ik roep iedereen op om in dit dossier te gaan relativeren. Op sociale media wordt met modder gegooid, maar slechts weinigen voelen zich geroepen om ook met daadwerkelijke oplossingen naar voren te komen. Toen de ondernemers zich vorige week voor het gemeentehuis hebben verzameld, ben ik naar hen toe gegaan. Na lang aarzelen voelden slechts enkelen zich geroepen om ook effectief met ons rond de tafel te gaan zitten.”

Action en PS stemden tegen de belasting, de meerderheid van de gemeenteraad stemde voor.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.