Hogere bijdrage brandweerwerking ook in cassatie afgewezen: Staat moet gemeente 859.000 euro teruggeven

Burgemeester Gerard Liefooghe is opgelucht en tevreden. (foto AB) © Anne Bovyn
Anne Bovyn
Anne Bovyn Medewerker KW

De Belgische staat en de provinciegouverneur hebben ook in beroep de zaak verloren rond de zeer hoge bedragen die zij Alveringem acht jaar geleden zijn beginnen opleggen, als bijdrage in de kosten voor brandweerbeveiliging. Alveringem krijgt ruim 859.000 euro definitief terug.

Alveringem heeft geen eigen brandweerkorps, maar is wel bereid om een correcte bijdrage te betalen in de kosten van de diensten die naburige korpsen leveren. Begin 2014 kreeg het gemeentebestuur een rekening in de bus waarbij met terugwerkende kracht voor de jaren 2006 tot en met 2010 reusachtige supplementen werden gevorderd, tot meer dan het dubbele van wat vroeger werd betaald. Drie jaar later volgde een soortgelijke rekening voor de jaren 2011 en 2012.

Altijd gezegd dat dit pure kafka was. De rechter geeft ons nu gelijk

Het gemeentebestuur verzette zich met alle mogelijke middelen en nam een raadsman onder de arm. Burgemeester Gerard Liefooghe noemde de facturen ‘kafkaiaans, buiten alle proportie en onaanvaardbaar’. Maar de betaling kon niet worden verhinderd omdat de gouverneur eigenmachtig het geld van de gemeenterekening kon laten weghalen.

De gemeenten Wielsbeke en Jabbeke ondergingen hetzelfde lot, en alle drie namen ze hetzelfde advocatenbureau onder de arm. De vordering werd nietig verklaard door de Raad van State, en het hof van beroep in Gent besliste nadien dat de Belgische staat alle onwettig geïnde supplementen, verhoogd met intresten, moest terugbetalen. De gouverneur en de Belgische staat gingen in cassatieberoep, maar vangen nu definitief bot.

Onredelijk

“De rechter stelt dat de hogere overheid onvoldoende motiveerde hoe men aan zulke astronomische achterstallen kwam en ook dat het compleet onredelijk is om zo ver terug te gaan in de tijd”, reageert burgemeester Liefooghe. “Omdat de procedure zo lang heeft geduurd, trad supplementair de verjaring in. Ook dat speelde in ons voordeel. Ik heb altijd gezegd dat dit pure kafka was. De rechter heeft me gelijk gegeven. Oké, wij hebben een flinke stuiver aan onze raadsman betaald. Maar die uitgave is klein in vergelijking met het bekomen eindresultaat.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.