Historisch dossier Notelaar wellicht in mei of juni op gemeenteraad van Oedelem: “Wijze van aanpak tekenend voor bestuur”

foto AVH
Arno Van Haverbeke
Arno Van Haverbeke Medewerker KW

Een oplossing voor de verouderde site van de gemeenteschool De Notelaar was een van de speerpunten van de nieuwe bestuurscoalitie in Beernem. In drie jaar tijd werd het dossier al ferm aangepakt en is er een duidelijk plan: geen renovatie maar een verhuis naar de site van De Bevertjes.

Toen MPI De Bevertjes aankondigde te verhuizen naar Brugge, werd het dossier van de Oedelemse gemeenteschool over een andere boeg gegooid. De vele renovatie- en uitbreidingsplannen werden naar de prullenbak verwezen en er kwam een plan om een volledig nieuwe school te bouwen.

De gemeente kocht samen met GO! Scholengroep Impact 7.150 vierkante meter grond bij de site, die in totaal 15.000 vierkante meter groot is. De gemeente investeert 898.000 euro in de aankoop en voorziet in 4,7 miljoen euro voor de bouw. 1,8 miljoen euro daarvan wordt gesubsidieerd. “Een historische beslissing”, reageerde burgemeester Jos Sypré (CD&V) bij de bekendmaking van de plannen.

Verkeersveiligheid

Terwijl de plannen ervoor zorgen dat de school veel meer ruimte krijgt, wordt ook sterk ingezet op verkeersveiligheid. Veel ouders en buurtbewoners vinden de Knesselarestraat steeds onveiliger en op de nieuwe locatie moeten veiligere in- en uitgangen komen. In de nieuwe gebouwen moeten ook het koor Cantando, de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia en de buitenschoolse kinderopvang een plaats krijgen.

Ruben Strobbe. (foto AVH)
Ruben Strobbe. (foto AVH)

“Daar zijn we nu volop mee bezig”, vertelt Ruben Strobbe, schepen van Onderwijs in Beernem. Op termijn mikken we op maximaal gebruik van de omgeving en op de meest veilige oplossing voor de ontsluiting. Dit project biedt veel mogelijkheden, maar we kunnen niet alles meteen realiseren. Vast staat wel dat we de hinder voor de aanpalende wijken willen beperken en dat we nog zoeken naar de juiste oplossing voor het parkeren.”

Ontsluiting

Gijs Degrande, fractieleider van N-VA, vindt die redenering van het bestuur incorrect. “Waarom zou je eerst een gebouw zetten om nadien pas na te denken over ontsluiting en het gebruik van de omgeving?” In de vorige legislatuur onder toenmalig schepen van Onderwijs Jef Vansteenhuyse (N-VA) werd een dossier uitgewerkt dat volgens Degrande kant en klaar was.

“Dat de mensen van de huidige bestuursploeg een andere oplossing verkiezen, is hun keuze. Maar men betaalde zonder probleem tienduizenden euro’s gemeenschapsgeld om de architecten van een kant en klaar project schadeloos te stellen en het plan in de vuilbak te gooien.”

Gijs Degrande. (foto AVH)
Gijs Degrande. (foto AVH)

N-VA vindt dit dossier tekenend voor de manier waarop de burgemeester en schepenen beleid voeren. “Het lijkt alsof men zo maar iets doet. Er zijn nog enorm veel vragen in dit belangrijk dossier en wij willen constructief meewerken om dit succesvol te maken. Maar dit dossier hangt niet aan elkaar.”

Nu handelen

Volgens Ruben Strobbe is het belangrijk om nu te handelen met de grond die is aangekocht. “De gesprekken met alle bevoegde instanties en de architect lopen. We mikken op mei of juni om het plan aan de gemeenteraad voor te stellen. Dat is nodig, want het dossier moet op 1 juli klaar zijn om op de subsidies te kunnen rekenen. De opmerkingen van N-VA zijn terecht, maar we gaan eerst aan de slag met het gebouw.” Gijs Degrande vindt dat het dossier daar nog lang niet rijp voor is.

“Wij kunnen suggesties doen en vragen stellen, maar het college moet daar natuurlijk mee aan de slag gaan. Nu is dat nog een dovemansgesprek, maar we blijven er aan werken. In elk geval blijven we hameren op een veilige ontsluiting van de school en bijkomende groene ruimte cruciaal. We herhalen ons voorstel om ook de groene zone aan de kant van de Beekstraat aan de kopen en te integreren in het ontwerp. Hopelijk komen er meer duidelijkheid en een antwoord op onze vragen in dit belangrijke dossier.”

(AV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.