Henk Dejonghe strandde op twaalf stemmen van een zetel: “Postje niet belangrijkste, wel de mensen helpen”

Henk Dejonghe : “Opnieuw lijst Open Liberaal bij de volgende verkiezingen.” © Foto Coghe
Carl Bruneel
Carl Bruneel Medewerker KW

Na strubbelingen binnen Open Vld trok Henk Dejonghe (55) in 2018 met de lijst Open Liberaal naar de kiezer in Koekelare. Die haalde toen net geen zetel waardoor Henk na 18 jaar uit de gemeenteraad verdween en zelfs een schepenambt misliep. Intussen is de ontgoocheling doorgespoeld. Henk Dejonghe en Open Liberaal zullen opnieuw van de partij zijn bij de verkiezingen van 2024.

Henk Dejonghe zou reeds in 2012 lijsttrekker van Open Vld worden. “Om geen verdeeldheid binnen de partij te zaaien, werd toen met Frans Verhelst een akkoord gesloten dat hij in 2012 de lijst zou trekken. Ik zou dat in 2018 doen”, vertelt Henk.

“Bij de oproep tot kandidaatstelling voor de lijst boden zich in 2017 slechts een tiental kandidaten aan. Omdat we niet aan voldoende kandidaten voor de lijst raakten, zocht ik een oplossing onder de vorm van een kartellijst met N-VA. Zoals de statuten voorschrijven heb ik de kartelvorming voorgelegd aan het lokale Open VLD-bestuur. Het idee was er evenwel onbespreekbaar. Het kwam zelfs niet tot een stemming. We waren ondertussen op enkele weken van de verkiezingen.”

“Om verdere strubbelingen te vermijden, toetste ik bij VLD-nationaal af of we konden deelnemen aan de verkiezingen onder een andere lijstnaam. In bijvoorbeeld Ichtegem was dat zo met Liberaal 2018. Dat bleek geen probleem aangezien er toen geen sprake was van een Open Vld-lijst. Kort na de voorstelling van Open Liberaal bleek er toch een volledige Open Vld-lijst te zijn met als gevolg dat alle Open Vld-leden die kandidaat waren op onze Open Liberaallijst uit Open Vld gezet werden.”

Serieus ontgoocheld

“We klokten bij de verkiezingen af op 443 stemmen, wat goed was voor 7 procent van het totale stemmenaantal”, gaat Henk verder. “Dat bleken er twaalf te weinig om een zetel te hebben. Ik was serieus ontgoocheld, alhoewel we gezien de omstandigheden heel goed gewerkt hadden. We slaagden er immers in om op een goeie maand voor de verkiezingen toch nog een volledige lijst klaar te hebben. Het feit dat er twee liberale lijsten waren, heeft beide lijsten overigens geen goed gedaan. Dat bleek al diverse keren in het verleden. Open Vld behaalde in 2012 nog vijf zetels, nu nog drie. Ik ben er van overtuigd dat we met één lijst vijf zetels zouden behaald hebben. Dat ik na 18 jaar uit de gemeenteraad verdween, was uiteraard allesbehalve leuk. Dat was zuur, vooral omdat ik in 2012 afstand had gedaan van het lijsttrekkerschap om de lieve vrede binnen de partij te bewaren en er een akkoord was dat ik in 2018 de Open Vld-lijst zou trekken.”

Henk had – net als zijn vader destijds – ook schepen kunnen zijn. “Er was in 2018 immers een voorakkoord met SP.A”, legt Henk uit. “Dat akkoord werd aan SP.A-zijde ondertekend door Patrick Lansens, Jessy Salenbien en Dirk Ampoorter en voor Open Vld door mezelf, huidig schepen Jan Lievens en Marianne Willaert. Marianne nam niet deel aan de verkiezingen waardoor zowel Jan Lievens als ik in aanmerking kwamen voor een schepenambt. Het vervolg is gekend. Jan Lievens verliet Open Liberaal en richtte een Open Vld-lijst op.”

Sabbatjaar

“Na de verkiezingen heb ik een sabbatjaar genomen”, weet Henk. “Na dat jaar hebben we een bestuur samengesteld. Door corona hebben we goed twee jaar stil gelegen, maar binnenkort organiseren we onze eerste activiteit. Ik volg ook steevast de gemeenteraden vanuit het publiek. Ik word immers nog dagelijks gebeld door mensen en probeer hen zo goed mogelijk te helpen, alhoewel dat moeilijker is als je niet in de raad zetelt. Mensen kunnen helpen is voor mij dan ook het belangrijkste, niet het postje. We plannen in 2024 alvast opnieuw deel te nemen aan de verkiezingen. Welk resultaat dat voor ons zal opleveren, valt moeilijk te voorspellen. Zo zal het afschaffen van de opkomstplicht zeker meespelen in het resultaat.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.