Haven van Zeebrugge is steeds beter beveiligd

Stefaan Sintobin (VB) tijdens een actie van Voorpost tegen tansmigtranten. © Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

Stefaan Sintobin (VB) pleit voor de opsluiting van illegale transmigranten in een gesloten instelling, in afwachting van hun repatriëring. Hij vindt het lokaal beleid te soft. Burgemeester Dirk de fauw (CD&V) dient hem van wederwoord.

Het onveiligheidsgevoel van de Zeebruggenaren is toegenomen door de transmigranten, die via onze haven proberen naar Engeland te geraken. Die vluchtelingen maken zich af en toe schuldig aan kleine misdrijven, zoals diefstal van voedingswaren, inbraken en vandalisme.

Bijna elke gemeenteraad interpelleert raadslid Stefaan Sintobin (VB) hierover: “Wie illegaal is moet opgespoord, opgepakt en opgesloten worden in een gesloten instelling in afwachting van repatriëring naar het thuisland. Daarom pleiten we er voor om een nieuwe gesloten instelling voor illegalen te bouwen in West-Vlaanderen.”

Voor burgemeester Dirk De fauw is zo’n instelling federale materie en geen oplossing: “Personen opsluiten omdat ze illegaal in het land zijn kan slechts voor een zeer korte periode. Overigens werden vorig jaar 80 procent minder transmigranten gevat in de haven. Tegen de indringing in de haven is zwaar geïnvesteerd. Met de steun van Europa en van de UK Borderforce zijn er afsluitingen geplaatst, ook ter hoogte van de kazerne Knapen en de spoorweg. Er wordt gewerkt aan een geïntegreerd systeem voor alle beveiligingsdiensten, met constant toezicht op de honderden camera’s in Zeebrugge. Drie vierden van de gepakte vluchtelingen zijn ver van de haven ingeklommen in een truck of container.”

“Hoe sterker de haven beveiligd is, hoe moeilijker het is om in Zeebrugge op een schip te geraken, hoe minder er transmigranten naar Zeebrugge zullen komen en dus hoe minder de Zeebruggenaren geconfronteerd wordt met transmigranten. We ontkennen niet dat er door transmigranten criminele feiten worden gepleegd (inbraken, diefstal). Indien de daders kunnen geïdentificeerd worden, draagt de politie hen over aan het parket. Gelet op de overbevolkte gevangenissen worden enkel zij die zware feiten gepleegd hebben voor langere tijd opgesloten. Het grootste deel krijgt het bevel het land te verlaten, omdat er vaak geen akkoord bestaat met het land van herkomst voor verplichte repatriëring.”

“We hebben een overlegorgaan en een schadefonds opgericht zodat de bewoners van Zeebrugge die slachtoffer worden van beschadiging een vergoeding bekomen. De schuiloorden (save houses) worden stelselmatig aangepakt, eigenaars van vervallen panden krijgen de de keuze krijgen: ofwel zelf afsluiten of slopen ofwel doet de stad het op hun kosten. De scheepvaartpolitie Zeebrugge treedt ’s avonds en in de weekends op als de Brugse politie minder aanwezig is in Zeebrugge.”

“Ik ben nog altijd blij dat pastoor Fernand Marechal met vrijwilligers hulp verleent aan de vluchtelingen, die slachtoffers zijn van mensensmokkelaars. Door hen wat voeding te geven, voorkom je dat zij diefstallen plegen om aan eten te raken. Het is onzin te verkondigen dat medische bijstand, voeding en een douche transmigranten aantrekt.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.