Groen Izegem trekt aan alarmbel bij plannen voor nieuw industrieterrein naast wijk De Mol

Het stuk grond tussen de Klaregrachtstraat en de E403 werd gesuggereerd als mogelijke locatie voor een industrieterrein.
Wouter Vander Stricht

Bewoners De Mol in Izegem maken zich ongerust over de mogelijke komst van een industrieterrein naast hun wijk. Ze werden uitgenodigd naar een infomoment in Kasteel Wallemote, maar nu trekt oppositiepartij Groen al aan de alarmbel.

Groen bindt de kat de bel aan en kwam met het nieuws naar buiten. “Het was even schrikken voor de bewoners van de Mol in Izegem toen ze drie weken geleden een brief in de bus kregen met de vermelding dat in hun directe omgeving een mogelijke aanpassing van het RUP wordt onderzocht. Concreet is de provincie in opdracht van de Vlaamse regering op zoek naar nieuwe industrieterreinen, waaronder een stuk tussen de wijk ‘De Mol’ en de E403 in Izegem. Daarvoor werden de bewoners uitgenodigd voor meer uitleg op een webbinar en infomarkt in Kasteel Wallemote op 12 mei.”

Volgens Groen raadslid Veerle Renier is de locatie ongeschikt voor de ontwikkeling van industrie. “Het terrein is een onderdeel van één van de schaarse stukjes open ruimte in Izegem en zal nu worden verhard. De gronden worden nu vooral gebruikt voor landbouw en sluiten aan op een recreatieve zone, natuurgebied en woongebied. Het (zwaar) verkeer dat de industrie veroorzaakt zal via de Molstraat naar het rondpunt aan Top Interieur op de Rijksweg moeten rijden. De aansluiting van de Molstraat naar dat rondpunt is al zeer moeilijk, met files tot gevolg. Het verkeer van en naar het nieuwe terrein zal dit probleem nog vergroten en mensen aanzetten om sluipwegen te gebruiken door de wijk. Ondertussen wordt de wijk fors uitgebreid met nieuwe woningen en is de Molstraat een veel gebruikte route voor fietsers.”

Raadslid Veerle Renier zal op de volgende gemeenteraad vragen in dit dossier richten aan het stadsbestuur.
Raadslid Veerle Renier zal op de volgende gemeenteraad vragen in dit dossier richten aan het stadsbestuur.

Groen Izegem stelt zich ernstige vragen bij de manier waarop het Izegems stadsbestuur hiermee is omgegaan. “Het onderzoek wordt door de provincie gevoerd, maar het is het stadsbestuur dat de gronden aanduidt die mogen onderzocht worden”, zegt Groen- voorzitter Hannes Vanderstraeten. “Uit de notulen kunnen we afleiden dat het college van burgemeester en schepenen deze gronden heeft voorgesteld in het voorjaar van 2019. Bij andere projecten van de gemeente worden alle communicatieve registers opengetrokken: met inspraakmomenten, brochures en campagnes op sociale media. Maar hierover is het jaren muisstil gebleven, zelfs de buurtbewoners wisten van niets.”

“We zullen dit punt op de agenda van de volgende gemeenteraad zetten” stelt raadslid Veerle Renier. Op basis van welke gegevens heeft het stadsbestuur dit terrein gekozen? Is er wel gekeken naar het potentieel van onderbenutte bestaande industrieterreinen in de regio ? Welke adviezen zijn ingewonnen en waarom is er gekozen hier niet over te communiceren?” Veel vragen!”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.