Groen Bredene pleit voor sociaal tarief in buurtrestaurant: “De meest kwetsbaren blijven hier in de kou staan”

Het buurtrestaurant van het Lokaal Dienstencentrum. © MM
Redactie KW

Groen Bredene wil een snelle invoering van een sociaal tarief voor het buurtrestaurant van het Lokaal Dienstencentrum, maar wordt daarin niet gesteund door de meerderheid.

“In juni zal het buurtrestaurant van het Lokaal Dienstencentrum twee jaar bestaan. Van meet af aan werd aangegeven dat er sociale tarieven zouden komen. Dit is ook voorzien in het reglement. Er is een specifieke doelgroep van maatschappelijk kwetsbare mensen voorzien. Tot op heden heeft de meerderheid geen enkel initiatief genomen om die sociale tarieven in te voeren”, legt Andrea Otlet, gemeenteraadslid voor Groen, uit. Otlet had daarom zelf het initiatief genomen om op de gemeenteraad een voorstel van sociale tarieven voor te leggen.

“Het buurtrestaurant heeft ondertussen zijn nut bewezen. Er worden gezonde maaltijden geserveerd tegen betaalbare prijzen. Op de gemeenteraad van december 2022 is het tarief aangepast naar 8,50 euro per maaltijd. Dat is een acceptabele prijs in vergelijking met de privésector. De dienstverlening is nog uitgebreid naar het weekend. Maar wat met de mensen in kansarmoede?”, aldus raadslid Otlet.

“De meest kwetsbaren blijven hier in de kou staan. Dat ons uitgewerkte voorstel van tafel wordt geveegd door de meerderheid, is ontluisterend. Alles moet blijkbaar nog eens geëvalueerd worden. De opmerking dat het restaurant vandaag al vol zit, is toch wel erg cynisch. Een bijzondere gedachtegang ook, vanuit socialistisch perspectief. We hebben het hier immers over een doelgroep die deze dienstverlening echt nodig heeft. 8,50 euro per maaltijd mag dan wel betaalbaar zijn voor de modale burger, voor financieel kwetsbare inwoners is dit niet zo.”

Sociaal beleid

Op de gemeenteraad van december werd volgens Otlet nogmaals aangekondigd dat er sociale tarieven komen. “Met Groen Bredene wilden we hier echter niet meer blijven op wachten. Straks zijn we drie jaar verder. Andere gemeenten en steden hanteren allemaal sociale tarieven. Het kan toch niet dat Bredene achterblijft en dit voor zich uit blijft schuiven?”, aldus Otlet. “Wij hebben wat sociale tarieven betreft geen lessen te leren. We willen in dit dossier echter geen overhaaste beslissingen nemen”, aldus burgemeester Steve Vandenberghe.

“We willen op basis van de juiste gegevens de juiste maatregelen treffen. Momenteel evalueren we nog de werking van het buurtrestaurant. We bekijken van nabij wie vandaag het restaurant in het dienstencentrum gebruikt. Verwijt ons trouwens niet een gebrek aan sociaal beleid. Wie vandaag onvoldoende pensioen heeft om het woonzorgcentrum te betalen, krijgt hulp. We hebben daar nog nooit iemand buitengesloten. Datzelfde geldt trouwens voor de serviceflats, onze sportclubs waar jongeren gratis kunnen sporten… De sociale tarieven die we daarvoor hanteren, worden blijkbaar snel vergeten. Laat het duidelijk zijn: het gaat hier niet om centen – zoals raadslid Otlet, in een poging er nogmaals het nieuwe zwembad bij te sleuren, laat uitschijnen. Het gaat over de organisatorische aanpak, daarom hebben we voorlopig neen gestemd op het voorstel van Groen.”

(MM)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier