Gistel draait geplande investeringen niet terug

Schepen van Financiën Michel Vincke.©TVA TVA
Schepen van Financiën Michel Vincke.©TVA TVA
Redactie KW

“De geplande investeringen worden niet teruggeschroefd.” Dat zegt schepen van Financiën Michel Vincke (SP.A) op een vraag van oppositieraadslid Bart Halewyck (CD&V) over de impact van de coronacrisis op de stedelijke financiën. “We hebben een aantal investeringen op gebied van ICT zelfs versneld.”

“Zowel de kosten voor de bestrijding van corona als de effecten op langere termijn gaan wegen op ons meerjarenplan”, zegt schepen van Financiën Michel Vincke (SP.A).

“Gelukkig kunnen we als lokaal bestuur rekenen op 330.000 euro coronasteun van de Vlaamse en de federale overheid. Dat gaat over middelen die we hebben gebruikt als coronanoodfonds voor bijvoorbeeld de verenigingen en de bestrijding van lokale armoede. Daarnaast hebben we 280.000 euro uit onze eigen middelen gehaald in 2020: de Gistelbonnen voor 211.000 euro en andere coronamaatregelen voor 70.000 euro. Voor de komende jaren is telkens 10.000 euro ingeschreven. De coronacrisis zal in de toekomst voornamelijk effect hebben op onze ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting, de onroerende voorheffing en de diverse verkregen werkingssubsidies.”

“Experten verwachten dat de impact van de coronapandemie pas effect zal hebben in het jaar 2022”, gaat de schepen door.

Minder ontvangsten

“In vergelijking met het voorzichtig opgemaakt meerjarenplan eind 2019, verwachten we 440.000 euro minder ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting. Voor de onroerende voorheffing baseren we ons op een raming van de Vlaamse Belastingdienst. Daaruit zou in de periode 2021-2025 een ontvangst geraamd worden die 400.000 euro lager ligt in vergelijking met het oorspronkelijke meerjarenplan. Het mogelijke effect van de crisis op de werkingssubsidies op middellange termijn is momenteel een vraagteken. De gecentraliseerde ontvangsten, zoals het Gemeentefonds, blijven wellicht stabiel voor de looptijd van het meerjarenplan. Eventuele andere werkingssubsidies zijn mogelijk afhankelijk van de financiële draagkracht van de hogere overheden.”

“Als lokaal bestuur zal het een uitdaging zijn om ons aan te passen aan de veranderde omgeving door covid-19 op vlak van individu, organisatie en maatschappij”, benadrukt Vincke.

IT-investeringen

“Corona is voor 2020 en 2021 eerder een ‘ cashflow’ -uitdaging. Vooral op gebied van eerstelijnsgezondheidszorg, preventie en het opvangen van de neveneffecten, zoals leefloon en armoede, zal het beleid aangepast moeten worden. De gemaakte kosten voor coronabestrijding worden hoofdzakelijk opgevangen door de verkregen Vlaamse en federale steunmaatregelen. De eventuele minderontvangsten voor de aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing zijn ingecalculeerd in het huidig meerjarenplan. De geplande investeringen worden niet teruggeschroefd of uitgesteld. Integendeel, we hebben een aantal IT-investeringen versneld met onder andere de aankoop van laptops voor thuiswerk. Afgerond hebben we in 2020 zo maar even 100.000 euro geïnvesteerd voor de vernieuwing van het computerpark en het uitbreiden van de interne wifi.” (TVA)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.