‘Wolkenkrabber’ op Blankenbergse zeedijk komt er voorlopig niet

© WK
Wim Kerkhof
Wim Kerkhof Medewerker KW

Het schepencollege van Blankenberge heeft de omgevingsaanvraag geweigerd voor de opvolger van de Petit Rouge op de Zeedijk. Voorlopig komt er dus géén appartement van 21 etages op de plek waar nu het bekende hotel staat. Daar was heel wat protest tegen.

Schepen van Stedenbouw Sandy Buysschaert (CD&V): “De aanvraag voor de nieuwbouw voorziet 25 bouwlagen en wijkt daarmee aanzienlijk af van het BPA. Via de studie T.OP Kustzone zijn er bepaalde lijnen uitgezet om hoger te bouwen, maar dan moet er een duidelijke meerwaarde zijn voor de omgeving.”

“Dit kan gaan over meer licht binnentrekken in de binnenstad, ruimte teruggeven aan het openbaar domein,… In dit dossier zien we echter onvoldoende meerwaarde om dergelijke afwijkingen qua bouwdichtheid en volume te verantwoorden. Naast dit gegeven is er dan ook nog de erfgoedwaarde van de gevel. Hoewel die niet beschermd is, zou het een meerwaarde betekenen om de gevel te integreren in een nieuw project.”

Ongenoegen bij bewoners

Burgemeester Daphné Dumery (N-VA) vult aan: “In de toelichtingsnota wordt de speelzaal van het casino herhaaldelijk als optie vernoemd in het nieuwe gebouw. Dat is sowieso een vreemd gegeven waar we ons ernstige vragen bij stellen. Inwoners en tweedeverblijvers hebben ook reeds hun ongenoegen geuit over dit project: met graffitislogans op de ramen van de Petit Rouge, en in de vorm van 71 bezwaren.”

“Het college van burgemeester en schepenen, zonder Vooruit-schepenen die hun kat stuurden, heeft in zitting van 20 augustus verschillende bezwaren gegrond verklaard en meteen ook de aanvraag omgevingsvergunning geweigerd. Met deze beslissing volgen we wat de diensten voorstelden en wat de Blankenbergenaar wil.”

Als er in de toekomst opnieuw een bouwaanvraag wordt ingediend, zal het nieuwe schepencollege een beslissing moeten nemen. “We hopen dat er dan opnieuw rekening zal gehouden worden met het weinige draagvlak bij de bevolking”, aldus Dumery.

(WK)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.