Vleterse gemeenteraad debatteert over pensioenfonds, kerkfabrieken en landbouwfolie

De oppositie vroeg de opwaardering van het speelpleintje achter het schuurtje bij de molen in Oostvleteren. © RVL
Andres Hollebeke
Andres Hollebeke Medewerker KW

Bij de bespreking van de stand van zaken inzake de uitvoering van het meerjarenplan 2020-2025, had de Vleterse oppositie slechts twee opmerkingen. Er was een vraag naar opwaardering van het speelpleintje achter het schuurtje bij de molen in Oostvleteren en er werd bevestigd dat de geplande padelterreinen er komen. Verder werd er vooral uitgeweid over het pensioenfonds, de budgetwijzigingen van de kerkfabrieken en de inzameling van landbouwfolie.

Er wordt een pensioenfonds opgestart voor de mandatarissen van het OCMW en de gemeente. “In het OCMW werd in het begin van de jaren 2000 een pensioenfonds opgestart voor de statutaire ambtenaren van het OCMW. Het fonds is enerzijds een belegging – waarop we tot vandaag mooie intresten op krijgen van meer dan 3% per jaar – en kan anderzijds in de toekomst aangewend worden om de pensioenbijdragen te betalen van onze statutaire OCMW-ambtenaren. Het fonds werd nog nooit aangewend in het verleden, en heeft momenteel een waarde van ongeveer 165.000 euro”, zegt burgemeester Stephan Mourisse (LVP).

Pensioenlast

Er werd voorgesteld om een gelijkaardig fonds op te starten, maar ditmaal voor de mandatarissen van gemeente en OCMW. “Momenteel hebben we een jaarlijkse pensioenlast van ongeveer 75.000 euro voor ex-mandatarissen van gemeente/OCMW. De loonadministratie – het berekenen en klaarzetten van die pensioenen – gebeurt door onze weddecentrale, zij rekenen ons daar ook telkens een vergoeding voor aan.”

“Bedoeling zou zijn dat we jaarlijks 100.000 euro in het fonds storten, 25.000 euro meer dan we pensioenlasten hebben dus, en dat het fonds dan de uitbetalingen van die pensioenen overneemt. Bijkomend voordeel is dat we eventueel ook het geld dat in het huidige OCMW-fonds zit, zonder extra kosten kunnen overbrengen naar dit nieuwe fonds. Zo kunnen we in de toekomst het geld dat werd bijeengespaard in het OCMW-fonds, gebruiken voor de pensioenverplichtingen aan onze mandatarissen in de gemeente en OCMW”, aldus nog de burgemeester.

Kerkfabrieken

De budgetwijzigingen van de kerkfabrieken werden unaniem goedgekeurd. Voor Sint-Amatus Oostvleteren werd de gemeentelijke exploitatietoelage verhoogd met 3.500 euro naar 17.025 euro. Voor St.-Martinus Westvleteren is er een bijkomende toelage van 6.307 euro voor hoogdringende werken.

Voor Sint-Rictrudis Woesten stijgt de exploitatietoelage met 920 euro tot 7.473 euro en is er een nieuwe investeringstoelage van 30.983 euro goedgekeurd. Het betreft architectenkosten en andere die niet betoelaagd werden door Erfgoed en andere overheden. De budgetten 2023 voor de drie kerkfabrieken samen bedragen 92.000 euro.

Landbouwfolie

De gemeente organiseert, samen met de IVVO, jaarlijks een inzamelmoment voor landbouwfolie. Dit aanbod is al jaren gratis voor alle Vleterse land- en tuinbouwers én blijft gratis voor de recycleerbare folies. Sinds 2021 organiseert de gemeente deze inzameling tweemaal per jaar: één keer in het voorjaar en één keer in het najaar.

Sinds 2019 is de inzameling van niet-recycleerbare folies niet meer mogelijk via de inzamelactie van IVVO omdat de kosten daarvoor enorm gestegen zijn. De gemeente Vleteren heeft dan voorzien in een subsidiereglement voor het inzamelen van niet-recycleerbare folies: landbouwers die tijdens de maand maart naar het overslagstation gaan met hun niet-recycleerbare folies kunnen tot eind april hun factuur indienen bij de milieudienst van Vleteren. Per ton folie krijgen ze een tussenkomst van 50 euro, met een maximum van 150 euro per landbouwer per jaar.

Sinds 2022 kan de landbouwer met z’n niet-recycleerbare folies nog altijd terecht op het overslagstation in Ieper en/of Veurne maar niet meer gedurende een hele maand. “Om de landbouwers toch te ondersteunen stellen we voor om de subsidieperiode uit te breiden over het hele jaar. Daarnaast moet de aanvoer niet alleen meer gebeuren bij het overslagstation van IVVO, maar mag dat ook bij andere privé-inzamelaars gebeuren.”

Onderhoud fietsnetwerk

Kristof Dejonckheere (Vleteren Actief) merkte op dat het fietsnetwerk langs de IJzer onvoldoende onderhouden wordt. “Men stelt nu voor om het netwerk uit te breiden, maar men zou beter eerst het bestaande beter aanpakken”, aldus Dejonckheere. De gemeente zal half oktober een fietspomp en een fietsherstelpaal plaatsen bij de fietsenstallingen aan het gemeentehuis.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.