Vlaams Belang wil presentiegeld raadsleden in Bredene verlagen

Het voorstel van Jordy Jacobs werd niet echt warm onthaald. © GF
Redactie KW

De Vlaams Belang-fractie heeft op de gemeenteraad van 22 mei een voorstel ingediend om het presentiegeld van de raadsleden te verlagen naar het wettelijk minimum. “Er wordt continu bespaard op de Bredenaar maar nooit op de Bredense politiek. Het is tijd dat we in eigen boezem durven kijken. Wij besparen om andere voorstellen te betalen”, gaf fractieleider Jordy Jacobs aan. Burgemeester Steve Vandenberghe deed het voorstel af als “plat populisme”.

Vlaams belang diende maandag een voorstel in om het presentiegeld van de raadsleden te verlagen naar het wettelijk minimum omdat ze vindt dat er bij de laatste besparingen van de gemeente teveel wordt gekeken naar de Bredenaar om de factuur te betalen. “Daarbij luidt bij elk voorstel vanuit de oppositie steevast dat er geen budget voorhanden is. Op elke gemeenteraad krijgen we te horen dat de gemeente het financieel moeilijk heeft en er absoluut geen ruimte is voor extra investeringen. Elk constructief voorstel wordt zo makkelijk verticaal geklasseerd. Daarbij krijgt de Bredenaar allerhande extra belastingen en administratieve kosten aangerekend, maar gaat de dienstverlening en de infrastructuur van onze gemeente er enkel op achteruit”, aldus fractieleider Jordy Jacobs.

VB stelt voor het presentiegeld per gemeenteraadslid te verlagen naar 57,14 euro per zitting in plaats van de huidige 124,98 euro. Daarnaast wil de partij ook de optionele dubbele vergoeding voor de voorzitter van de gemeenteraad afschaffen. “Op deze manier maken we budget vrij om sociale projecten en voorstellen in Bredene te ondersteunen. En dat bedrag is niet min. Met ons voorstel zou de gemeente 14.467,18 euro per jaar besparen of 86.806,08 euro per legislatuur. Projecten zoals ons voorstel tot het invoeren van onderwijscheques kunnen hier makkelijk mee gefinancierd worden.”

“Het klopt dat we twee zware financiële periodes achter de rug hebben en dat er helaas dure bouwprojecten op de planning staan. Dit mag echter niet betekenen dat we de Bredenaar altijd maar op de laatste plaats zetten. Dit voorstel kan de nodige middelen hiervoor vrijmaken. Eigenlijk had de stemming over een verlaging van het presentiegeld geen problemen mogen geven. Je doet als politicus aan politiek uit principiële overwegingen en een motivatie om de gemeente te verbeteren, niet om uw maandelijks inkomen te spijzen. Helaas stelden we vast dat een meerderheid van de raadsleden daar anders over denkt.”

Gaan bij Vlaams Belang niet veel kunnen oprapen

Burgemeester Steve Vandenberghe (Vooruit) had maandag geen goed woord over voor het voorstel van Vlaams Belang. “Ik vind dat toch wel een straf voorstel van een fractie die uitblinkt in afwezigheid. Je moet maar lef hebben om andere raadsleden de les te spellen wanneer je eigen raadsleden vaak niet aan de helft van de aanwezigheden raken. Jullie stellen dus voor om de zitpenning af te nemen van raadsleden die wél hun werk doen? Jullie laten het ook uitschijnen alsof onze raadsleden miljoenen verdienen. Ik heb plaatsvervangende schaamte als ik jullie voorstel hoor. Dit is gewoon plat populisme. De Bredenaars hebben drie Vlaams Belangers naar de raad verkozen. Vertegenwoordig hen dan ook en zorg ervoor dat jullie aanwezig zijn en jullie werk doen!”

Schepen Kristof Vermeire (CD&V) gaf tot slot aan dat ook lokale democratie een prijs heeft. “Ik heb zelf 12 jaar in oppositie gezeten en weet hoe lastig dat vaak is. Maar ik denk dat we ons hier toch allemaal inzetten voor Bredene. Ik ben de eerste om te betreuren wat er allemaal verkeerd loopt in de nationale politiek en de excessen die daar de kop opsteken. Maar het wordt stilaan tijd om de (gemeenteraads)lijsten te maken. Het is zo al moeilijk om mensen te vinden die zich willen engageren. Door hen dit schamele bedragje af te nemen, zul je het er niet makkelijker op maken.” (MM)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier