Vlaams Belang protesteert tegen nieuw brugpark in Izegem

(foto vadu)
Valentijn Dumoulein
Valentijn Dumoulein medewerker KW

Op de gemeenteraad heeft het project brugpark en het bijhorende bereikbaarheidsplan groen licht voor realisatie gekregen. Dat betekent dat bij de renovatie van de Centrumbrug in 2023 door de Vlaamse Waterweg de stad meteen ook een reeks ingrepen kan uitvoeren om de drukke verkeersader groener en verkeersveiliger te maken. Verschillende oppositiepartijen uiten kritiek. Vlaams Belang ging daarin het verst met een spandoekenactie.

Vlaams Belang zette net voor de start van de raad nog eens zijn standpunt kracht bij door een nieuw spandoek te ontvouwen. Dat gebeurde onder de noemer ‘Claxonneer voor een autovriendelijke stad’. Eerder voerden ze al gelijkaardig protest tegen de knip in de Wijngaardstraat. “Wij blijven vierkant tegen het brugpark”, aldus Rik Baert. “Autobestuurders worden gepast, lokale handelaars zijn de dupe en de veranderde rijrichting zal straks voor meer filevorming zorgen. Bovendien is dit een onverantwoorde kost als je weet dat de Centrumbrug binnen tien jaar toch vervangen wordt door een nieuw en hoger exemplaar.”

Burgemeester Bert Maertens (N-VA) counterde dat meteen met wat goed nieuws “We hebben een subsidie van maar liefst 916.000 euro van de Vlaamse overheid voor het project gekregen”, zegt hij. “Dat bedrag zal minstens aangewend worden voor de ontharding van de Dam en het doortrekken van Wandel op de Mandel. We moeten de Vlaamse overheid nog inspraak geven bij de toewijzing van die subsidiemiddelen aan concrete projecten, nnaast het ontharden van de Dam o.a. ook openleggen van De Mandel. Daarom kunnen we vandaag nog niet zeggen hoeveel euro van dat subsidiebedrag nog extra kan gespendeerd worden aan het aandeel van de stad in het totale project Brugpark. Maar dat dit een voor de stad financieel gunstige regeling wordt, staat buiten kijf.”

Parkeeroplossing

“Daar komt nog eens 600.000 euro van het provinciale Fietsfonds bij en het aandeel van de Vlaamse Waterweg bedraagt 1,9 miljoen euro. Van het totale prijskaartje van 2,9 miljoen euro hoeven we als stad zelf maar 376.614 euro te investeren. Het gros van dat bedrag, 281.000 euro, gaat naar nieuwe zitbanken en bloembakken op de brug. Als de brug op termijn weg moet, kunnen we die netjes recupereren. Dan blijft er nog een nettokost van 90.000 euro over. Een peulschil, als je weet dat we er het centrum verkeersveiliger mee maken.”

Oppositiepartij STiP zet enkele vraagtekens bij het nieuwe plan. “We keuren het niet goed omdat het volgens ons niet veiliger is tegenover de huidige situatie en er te weinig particpatietijd is geweest”, zegt Kurt Grymonprez. “We kunnen een beter en veiliger plan maken, maar dan hebben we meer tijd nodig. We zijn blij dat de knip in de Korenmarkt is afgeschaft, maar vinden die in de Melkmarkt ook nog steeds niet nodig.” Groen vindt het plan ‘voor driekwart geslaagd’, maar had nog enkele suggesties, zoals het wegnemen van één van de trappen aan de Zuidkaai. Ook de Nieuwstraat, die door de gewijzigde rijrichting fietsers uit twee richtingen te verwerken krijgt, blijft een werkpunt, al belooft de stad dat het op termijn een parkeeroplossing voor de wagens wil zoeken.

(vadu)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.