Veurnse oppositie wil meer weten over dotatie hulpverleningszone en uitrol vaccinatiecentrum

Op de Veurnse gemeenteraad van maandagavond stonden de aanleg van het fietspad Rousdammestraat Diksmuide/Veurne op de agenda, de opdracht voor het ontwerp van de plattelandswegen, en de afbakening van het kernwinkelgebied. De oppositie had vragen over de dotatie aan de hulpverleningszone en over de uitrol van het vaccinatiecentrum.

Het vaccinatiecentrum wordt ingericht in Furnevent.©Myriam Van den Putte
Het vaccinatiecentrum wordt ingericht in Furnevent.©Myriam Van den Putte

Burgemeester Peter Roose lichtte toe waarom er een besluit bij hoogdringendheid nodig was om tijdelijk een gedeelte van het openbaar domein te privatiseren: “Half december was er een veiligheidsoverleg in verband met de brexit over het bedrijventerrein. Het was nodig om extra veiligheidsmaatregelen te nemen, want door de aangekondigde brexit op 1 januari 2021 nam het aantal transporten richting Verenigd Koninkrijk toe. Zo steeg ook het aantal transmigranten dat probeerde in vrachtwagens te klimmen die parkeerden op het bedrijventerrein. Dat hield risico’s in zoals confrontaties tussen rivaliserende mensensmokkelaars, met transmigranten of met vrachtwagenchauffeurs, beschadigingen, overlast… Daarom is er toen beslist dat ik als burgemeester zelf een tijdelijke politieverordening kon nemen om een perimeter vast te leggen.”

Nieuw fietspad

De aanleg van een nieuw dubbelrichtingsfietspad in de Rousdammestraat aan de noordzijde van de weg op grondgebied Veurne en aan de zuidzijde van de weg op grondgebied Diksmuide zal zo’n 160 werkdagen bedragen. De opdracht omvat tevens de aanleg van een middengeleider ter hoogte van de Zoutenaaiestraat, herinrichting van het gehucht Rousdamme met wegversmallingen en de aanleg van enkelrichtingsfietspaden en aanpassing van het kruispunt ter hoogte van de N35 Pervijzestraat. De aanleg van dit fietspad wordt gerealiseerd in het kader van het Fietsfonds. Kostenplaatje: 1.896.358,30 euro, waarvan 1.803 782,39 euro (incl. btw) ten laste van de provincie West-Vlaanderen, 281.054,87 euro (incl. btw) ten laste van de stad Veurne en 209.756,28 euro (incl. btw) ten laste van de stad Diksmuide.

Plattelandswegen

Er werd een bestek opgesteld voor de opdracht ‘Ontwerper plattelandswegen 2021’. “Het gaat om een totaalpakket met een oppervlakte van 35.000 m², zei schepen Anne Dequidt (CD&V). Dat omvat drie grote segmenten waarvan 27.500 m² openbare wegenis, met onder meer opmeting en kennisname van de huidige toestand, ontwerp van een passende aanpak, opvolging van de uitvoering en veiligheidscoördinatie, een voorbereidende studie met begeleiding bij de aanstelling en coördinatie van de uitvoering door derden van een aantal werken. De kosten worden op 164.171,47 euro (incl. btw) geraamd.

Afbakening winkelgebied

Stad Veurne heeft twee reglementen waardoor ondernemers uit het kernwinkelgebied aanspraak kunnen op maken een premie. Enkel handelszaken binnen het afgebakende gebied komen in aanmerking. De bedoeling van deze afbakening is om de handelsactiviteiten zoveel mogelijk te concentreren om zo voor een levendige kern te zorgen. De afbakening van het kernwinkelgebied wordt uitgebreid met de Kaatsspelplaats en de Sint-Niklaasplaats. Daarom moet ook het gemeentelijk reglement voor de renovatie- en de vestigingspremie aangepast worden. Raadslid Marieke Stubbe (N-VA) vroeg of ook de Houtmarkt er kon aan toegevoegd worden en daarom werd een amendement ingediend.

Vragen over dotatie

N-VA-raadslid Dirk Kesteloot had ook bedenkingen bij het gouverneursbesluit over de dotatie 2021 van de Hulpverleningszone Westhoek. Omdat de drie kustgemeenten niet akkoord gingen met de verdeelsleutel, moest de gouverneur de knoop doorhakken. Dat betekent dat Veurne dit jaar een dotatie moet betalen van 1.103.442 euro, een verhoging van 179.926 ten opzichte van 2020. “Dit is inderdaad een verhoging, maar het budget van de brandweer is dan ook gestegen”, zei burgemeester Peter Roose. “De wijze waarop de verdeelsleutel is samengesteld is niet meegedeeld, maar is ook niet zomaar uit de lucht gegrepen. De forfaitaire bedragen zijn gebaseerd op een aantal criteria zoals de oppervlakte van de zone, het aantal inwoners, de risico’s enz.”

Uitrol vaccinaties

N-VA-raadslid Wouter Vanlouwe vond wel dat de uitrol van het vaccinatiecentrum op de agenda had mogen staan en vroeg hoe het daar nu mee zat. “We moeten klaar zijn op 1 februari”, gaf burgemeester Roose mee. “Dan wordt er getest tussen 1 en 15 februari en eventueel bijgestuurd. De definitieve opstart hangt af van de beschikbaarheid van de vaccins. Furnevent zal worden ingericht in verschillende publieke ruimtes: een onthaal, vier vaccinatielijnen, een intake-ruimte, een ruimte waar de prikken worden gezet, een toezichtruimte, een EHBO-ruimte, een technische opslagruimte waar ook de vaccins worden bewaard, een ruimte voor personeel…. Alles wordt gecoördineerd met de werkgroep, samengesteld door de vijf gemeentes die deel uitmaken van deze Eerstelijnszone. Er zijn drie financiële stromen: voor het programmamanagement, dat voor rekening is van de eerstelijnszone, net als het medische luik en als derde is er de infrastructuur. Daar staat een bedrag van 583.000 euro tegenover. Er hebben zich ook al kandidaten en vrijwilligers gemeld die hun steentje willen bijdragen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.