Vernieuwing Pittemse sportsite blijft gemeenteraad beroeren

In het Park Broeders Maristen zou in de toekomst een smoestuin komen.© JG
In het Park Broeders Maristen zou in de toekomst een smoestuin komen.© JG
Redactie KW

Tijdens de gemeenteraad op 12 april had oppositiepartij NieuwPittemEgem nog enkele vragen bij de recente plannen rond de sportsite en de bouw van een nieuwe sporthal. Ook de mogelijke verbetering van een aantal groenzones kwam ter sprake.

Recent maakte de gemeente bekend dat in het kader van de vernieuwing van de sportsite een nieuwe sporthal zal gebouwd worden. Oppositieraadslid Andres Vandewalle (NieuwPittemEgem) vroeg tijdens de gemeenteraad nadere uitleg over bepaalde punten. “Wij vragen ons af of de kosten voor de studie voor de renovatie van de bestaande sporthal verloren kosten waren, of er al een idee is rond wat er met de oude sporthal zal gebeuren en of er, naast de bouw van een nieuwe sporthal, ook nog andere plannen zijn met de sportsite?”

Sportschepen Denis Fraeyman (CD&V) antwoordde: “De studie rond de renovatie van de oude sporthal is zeker niet tevergeefs geweest, want het is onder andere op basis van de bevindingen hiervan dat, in samenspraak met Farys, besloten werd tot de bouw van een nieuwe sporthal. Het is overigens zo dat we, door de samenwerking met Farys, voor de bouw van de sporthal zullen kunnen genieten van het verlaagde btw-tarief van 6 procent, wat zeker een financiële meevaller zal zijn.”

Deel behouden

“Wat de oude sporthal betreft is op dit moment, na samenspraak met KSV Pittem, besloten om de bestaande cafetaria ook later te behouden. Zij zouden immers nu geneigd zijn de uitbating hiervan te blijven doen. Daarnaast wordt er ook aan gedacht de vier meest recente kleedkamers, die nog degelijk genoeg zijn, eveneens te behouden. Wat er met de hal, die er tussen ligt, zal gebeuren is op dit moment nog koffiedik kijken”, gaat hij verder.

“Wat de verdere plannen met de sportsite betreft, staat het voorzien van ledverlichting op het eerste terrein nu al vast. Doordat dergelijke werken echter een aantal stappen dienen te doorlopen, denken we dat de uitvoering voor eind dit jaar, begin volgend jaar zal zijn. Ten slotte zijn er ook plannen om nieuwe sporten op de site aan te trekken, maar hier volgt binnen afzienbare tijd meer nieuws rond.”

Smoestuin

Oppositieraadslid Renzo Callant (NieuwPittemEgem) stelde de vraag of de mogelijkheid bestond dat een aantal groenzones in de gemeente, waaronder het Park Broeders Maristen, wat konden opgeknapt worden en ten behoeve van de inwoners van banken of speeltoestellen konden worden voorzien.

Burgemeester Ivan Delaere (CD&V) had op dat vlak goed nieuws. “Ik heb concrete plannen om op twee locaties in de gemeente een zogenaamde ‘smoestuin’ te voorzien. Dit is een plaats waar de mensen gezellig kunnen samenzitten, waar een klein optreden kan gegeven worden of een stukje toneel kan gespeeld worden. Concreet had ik het Park Broeders Maristen en het grasplein naast het gemeentehuis (waar vroeger de serre stond) in gedachten.”

Jeugdschepen Annick Debonné (CD&V) liet nog weten dat op dit moment alle speelterreinen van de gemeente in kaart gebracht worden en dat aansluitend zal bekeken worden wat de noden zijn en waar nieuwe speeltoestellen nodig zijn. (JG)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.