Verkeersveiligheid hot item op gemeenteraad: Tien overtredingen per uur op onveilig kruispunt

Op het kruispunt van de Elisabethlaan met de Gistelsesteenweg gebeuren regelmatig ongevallen. (foto EFO)
Edwin Fontaine
Edwin Fontaine Medewerker KW

Op de gemeenteraad werd twee keer geïnterpelleerd over verkeersveiligheid. Oostende kent het probleem maar de oplossing moet komen van Vlaanderen dat wegbeheerder is van de genoemde wegen. Een oplossing op korte termijn komt er niet.

John Crombez interpelleerde over het fiets- en voetgangersverkeer tussen de Prins Albertlaan (De Bolle) en de Blauwe Bruggen: “Het is een drukke lijn voor fietsers, voetgangers, lopers en schoolkinderen. Maar het fiets- en voetgangersverkeer is op veel momenten problematisch. Net zoals de zone voor het afslaan naar de Stapelhuisstraat. Fietsers en voetgangers zouden wel kunnen gescheiden worden.”

Brug of tunnel

Schepen van Mobiliteit Björn Anseeuw (N-VA) : “Je kunt op korte termijn meer ruimte maken voor fietsers door een rijbaan te schrappen, maar dat is geen optie. Er lopen verschillende studies. Fietsers en voetgangers scheiden op het bestaande pad is geen goede zaak voor fietsers die dan minder ruimte hebben. Er lopen bij het Agentschap Wegen en Verkeer verschillende studies. Een van de pistes die onderzocht wordt is die van een ongelijkgrondse fietsverbinding, een brug of tunnel.”

Fietsers en voetgangers scheiden op het bestaande pad is geen goede zaak

De tweede interpellatie over verkeersveiligheid kwam van Nathan Blondé (Vooruit). Het kersvers gemeenteraadslid hield zijn eerste interpellatie over wat de stad zou doen aan het onveilige kruispunt Elisabethlaan/Gistelsesteenweg.

Hallucinante cijfers

“Ook hier is het Agentschap Wegen en Verkeer beheerder van beide wegen. We hebben in 2019 al gevraagd om het veiliger te maken. Er is veel kruisend verkeer en dat is de oorzaak van de vele ongevallen. Maar we vroegen speciaal om ook aandacht te hebben voor de fietsers, want het risico bestaat dat de wachtende fietsers in de brokken delen bij een ongeval met wagens. Ook hier is er een studie voor een ongelijkgrondse verbinding.”

Björn Anseeuw maakte ook cijfers bekend over de snelheidsovertredingen op dat kruispunt: “Nagenoeg alle verkeersongevallen gebeuren door onoplettendheid en te hoge snelheid. De flitscamera die enige tijd geleden werd geplaatst op het kruispunt zorgt voor hallucinante cijfers. Op 96 uur of vier dagen flitsen waren er 1.000 overtredingen. Dat betekent dat er elk uur, de klok rond, tien overtredingen per uur zijn. Daar is handhaving, door middel van een flitscamera, wel op zijn plaats.”

Bebouwde kom

Blondé stelde nog bijkomende vragen na zijn interpellatie, maar kreeg te horen dat zoiets niet gewaardeerd werd. Men zou het door de vingers zien omdat hij nieuw is. Björn Anseeuw antwoordde wel op een van de grootste onduidelijkheden inzake snelheid in Oostende: “Er staan op de Elisabethlaan inderdaad borden 70 en 50 na elkaar op het traject van de zee richting rondpunt. Maar het 50-bord vlak voor het kruispunt met de Gistelsesteenweg bevat de aanduiding ‘herhaling’. Dat slaat niet op het vorige bord van 70, maar is eigenlijk een herhaling dat men zich in de bebouwde kom bevindt.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.