Verkeersveiligheid en landbouwgronden beroeren Pittemse gemeenteraad

Volgens burgemeester Ivan Delaere zijn er mogelijkheden om het kruispunt op Egemkapelle veiliger te maken. © JG
Redactie KW

Tijdens de variaronde van de Pittemse gemeenteraad op maandagavond 4 april stelde oppositiepartij NieuwPittemEgem enkele vragen rond de verkeersveiligheid in de gemeente en het al dan niet aanleggen van een bufferbekken langs de Devebeek. Deze vragen zorgden voor wat animo tijdens de raadszitting.

Zowel Andres Vandewalle als Christophe Vancoillie, beiden raadslid van oppositiepartij NieuwPittemEgem, hadden enkele vragen omtrent de verkeersveiligheid binnen de gemeente. Vandewalle stelde expliciet de vraag wat nu eigenlijk de stand van zake van het mobiliteitsplan. Dat was voor dit voorjaar beloofd, maar tot op vandaag zijn er nog geen resultaten van gekend.

Schepen Denis Fraeyman (CD&V) antwoordde hierop dat, in tegenstelling tot wat eerder aangegeven was, het mobiliteitsplan pas eind dit jaar zal klaar zijn. Voor een dergelijk plan zijn heel wat tellingen nodig, maar door corona waren de gedane tellingen niet representatief en moeten deze dus de komende maanden herdaan worden.

Er werden wel al een aantal buurgemeenten bezocht, wat toch al wat nuttige informatie opgeleverd heeft.

Christophe Vancoillie informeerde op zijn beurt naar de stand van zake bij het aanpakken van een aantal gevaarlijke kruispunten, waaronder het kruispunt van de Kasteeldreef met de Brugsesteenweg op Egemkapelle.

Burgemeester Ivan Delaere (CD&V) melde hierover dat hij het dossier ingediend had bij mobiliteitsminister Lydia Peeters en dat hij antwoord gekregen had dat het Agentschap voor Wegen en Verkeer weldra contact met de burgemeester zal opnemen om de situatie concreet te bekijken.

Prijs landbouwgrond

Oppositieraadslid Bart Verhelle (NieuwPittemEgem) informeerde naar de stand van zake van de plannen voor het aanleggen van een bufferbekken langs de Devebeek in de Claerhoutdreef. Dit bekken zou niet alleen een extra stap zijn in de waterbeheersing, het zou in tijden van droogte ook een extra bron van water kunnen zijn voor de landbouw.

Schepen Chris Marreel (CD&V) antwoordde hierop dat reeds een aantal gronden aangekocht waren, maar dat de plannen on hold stonden omdat enkele eigenaars een te hoge prijs vroegen voor wat toch wel minderwaardige moerasgrond is.

Burgemeester Ivan Delaere pikte hierop in met de melding dat het schoentje hier inderdaad wel wringt. “We hebben de gronden twee maal laten schatten en waren bereid om voor deze gronden hetzelfde bedrag te betalen als voor de gronden van de spaarbekkens in de Koolskampstraat. Enkele eigenaars zijn echter gaan samenzitten en willen de prijs abnormaal opdrijven. Vanuit de gemeente weigeren wij echter mee te gaan in dit spel van opbod omdat we zo de prijs van de landbouwgrond abnormaal opdrijven, wat op lange termijn nadelig zal zijn voor toekomstige landbouwers en niet te verantwoorden naar andere bewoners toe.”

(JG)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.