Verenigingen moeten voorlopig geen huurgelden betalen in Kortemark

Aan het begin van de raadzitting nam burgemeester Karolien Damman (CD&V) het woord en sprak raadslid Mark Pollentier aan, omdat ze het niet vond kunnen dat hij bepaalde informatie op de sociale media verstrekte. Pollentier reageerde aan het einde van de raad dat hij alle beschuldigingen aan zijn adres niet meer pikt en dat hij steeds handelde uit bezorgdheid. Een woelige start van een nieuw politiek jaar…

Burgemeester Karolien Damman.© foto Kurt
Burgemeester Karolien Damman.© foto Kurt

“We hebben een helse week achter de rug met de sluiting van de beide gemeentescholen”, begon Damman haar betoog “In deze situatie mogen we geen impulsieve beslissingen nemen en soms zijn er ook geen uniforme oplossingen. We waren één van de eerste gemeenten die startten met lokale tracing, waardoor we ook nu weer alert konden reageren. We kregen geen toestemming om meegetest te worden via de snelbus, dus namen we zelf initiatief om al onze leerlingen zelf te laten testen. De kracht van een klein lokaal bestuur is meer dan duidelijk geworden in onze gemeente en ik wil dan ook iedereen danken die soms letterlijk dag en nacht klaarstaat voor de gemeente.”

Damman benadrukte dat ieder raadslid zich aan een deontologische code te houden heeft. Raadsleden mogen niet zomaar info verspreiden via gelijk welk kanaal, zonder dat deze eerst gecheckt werd. Zo krijgt de gemeente heel wat extra telefoons met vragen, wat een pak extra werk oplevert. Damman richtte zich rechtstreeks tot raadslid Mark Pollentier (onafhankelijk) met de vraag om in deze coronasituatie de grenzen van meerderheid en oppositie te overstijgen. De mensen met vragen moeten doorverwezen worden naar de gemeentelijke website, de officiële facebookpagina en naar de juiste instantie. Vanuit de gemeente wordt er enkel gecommuniceerd als het zinvol en relevant is. Paniek zaaien is niet nodig, maar de juiste informatie moet te allen tijde verstrekt worden. De inwoners zijn de eerste prioriteit, want zij kozen de raadsleden, of die nu van de meerderheid of van de oppositie zijn.

Schandpaal

Pollentier vond het vreemd dat de burgemeester zomaar kon praten in prime time. Bleek dat ze daarvoor de toestemming kreeg van voorzitter Stoens (Open VLD) . Maar Pollentier voelde zich persoonlijk aan de schandpaal genageld, terwijl hij pleitte enkel gehandeld te hebben uit bezorgdheid. Pollentier stelde dat hij enkel officiële cijfers en info verspreidde. Zo waren er volgens hem nog steeds winkels in de gemeente waar onvoldoende ontsmetting aanwezig is. Volgens hem was deze bezorgdheid allerminst de wet overtreden en hij weigerde nog verder beschuldigingen te pikken.

“Heb je het moeilijk als je tegengesproken wordt als gemeenteraadslid? Je zal dat moeten leren, Mark. En ik denk ook dat je de boodschap van de burgemeester niet begrepen hebt”, reageerde schepen Vancoillie (Open VLD) gevat.

Bij het digitaal afscheid nemen op het einde van de raad, sprak een raadslid de bijbelse woorden ga in vrede uit. Toepasselijk, na een woelig anderhalf uurtje coronadebatteren.

Nieuwe uitbater cafetaria

Voetbal, jeugdhuizen, heraldiek en tennis moeten voorlopig nog geen huurgelden betalen tot eind maart 2021. Ook alle erkende Kortemarkse verenigingen moeten geen huurgelden betalen. Marktkramers die omwille van een ministerieel besluit niet mochten deelnemen aan de wekelijkse markt, krijgen voor die dagen hun standgeld terug. Ook de uitbater van de sporthal hoeft geen huur te betalen tot einde maart 2021 en de huurgelden voor de maand november en december zullen gecrediteerd worden. De gemeente gaat trouwens op zoek naar een nieuwe uitbater voor de cafetaria vanaf 1 juni. De stookplaats van gemeenteschool De Kreke wordt vernieuwd en er komt een ventilatiesysteem. Daar hangt een kostenplaatje aan van 365.000 euro.

Raadslid Steven Provoost (Eerlijk en bezorgd) vroeg zich af wat er nu zou gebeuren met de zonnepanelen die op de gemeentelijke gebouwen geplaatst worden, nu de terugdraaiende teller wordt afgevoerd. Schepen Vancoillie (Open VLD) merkte hieromtrent op dat de panelen niet door de gemeente betaald worden. Het rendement van de panelen zal echter wijzigen, maar er moet nu bekeken worden hoe er optimaal kan geprofiteerd worden van het onmiddellijke verbruik van de opgewekte zonne-energie.

(Jeffrey Dael)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.